Archive for februari, 2010

Brottslingarna skriver om sig själva

februari 14, 2010

Bättre och mer exakt går det inte att beskriva det! I detta informationsbrev från Stockholm Sience City, www.ssci.se förklarar de själva exakt hur den kriminella och mördande forskningen har skett, sker nu och kommer att ske under många år framöver.

 

Detta dokument är av sådan vikt och betyder så mycket att det känns ytterst angeläget att eventuella läsare verkligen förstår. Därför beslutade jag mig för att lägga in egna kommenterar, med fet stil, bara för att verkligen understryka vissa jätteviktiga fakta som annars kanske inte uppfattas pga det medvetna sättet att skriva på. För ibland måste man dels läsa mellan raderna och dels veta vad ämnet handlar om.

I detta infobrev medger faktiskt SSCI (och garanterat omedvetet till SBIs stora förtret) att de utför olagliga experiment på människor, utan deras medgivande, och som de facto är så farlig att den dödar!

 

Stockholm Brain Institute – Ett interdisciplinärt projekt

Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och neuroforskning skall Stockholm Brain Institute (SBI) få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni. För att kunna forska på hjärnan och alla dess fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt, känsel) PLUS känslan och minnet MÅSTE forskarna göra det på människor som lever i vardagen. Det går INTE att göra det på människor som ligger i en fMRI-kamera. Och eftersom hjärnimplantaten ännu inte är felfria utsätts dessa människor för en näst intill outhärdlig smärta som de måste leva med dygnets alla timmar. Många klarar inte av den press försöken medför och där till slut försöken faktiskt leder till deras död, eller de själva sett det som den enda sista hemska utvägen, nämligen att begå självmord.

 

SBI samlar tio forskargrupper på Karolinska Institutet (KI), KTH och Stockholms universitet som även ska samverka med Karolinska universitetssjukhuset, CogMed, AstraZeneca, IBM, Elekta, Carlson Research och flera mindre företag. SBI koordineras av professor Hans Forssberg från Karolinska Institutet. Stockholm Brain Institute, eller SBI, har mycket riktigt ett brett samarbete med en mängd privata företag, varav du kan se namnen på några här ovan. Tänk också på att de skriver om tio FORSKARGRUPPER, inte tio personer!!! Betänk även att de samarbetar med dataföretag, läkemedelsföretag och programvaruföretag etc. Det är viktigt att förstå detta, för när offren valts ut tas de oftast till ett sjukhus, de två vanligaste i Sverige är Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Där drogas de och implantaten förs in via en vanlig injektionsspruta. När det väl är gjort börjar offrens helvete och forskarnas våta dröm, att få se och uppleva allt en människa gör i realtid, inte bara en dag eller vecka, utan till deras död!!!

 

Detta är ett viktigt steg för att ökat samverkan mellan expertis på Stockholms tre universitet” säger professor Forssberg. ”Hög kompetens, den intensiva forskningsmiljön och de avancerade tekniker vi har tillgång till ger oss helt nya förutsättningar för att förstå hur hjärnan bearbetar kognitiv information.”

Kognitiv neurovetenskap är ett växande område och med stor relevans för hälsovård och utbildning. Denna forskning fokuserar på sambanden mellan hjärnstruktur, kognitiv funktion och mänskligt beteende. Forskningsresultaten kan bidra till förståelse och behandling av kognitiva störningar, såsom inlärning, minne och medvetenhet. Vanliga sjukdomar som schizofreni, Alzheimer’s and Parkinson’s hos vuxna och utvecklingsstörningar hos barn har ett samband med några av dessa funktioner. Läs igenom texten en gång till efter att ha läst den här kommentaren. Är den ens rimligt att tro att man kan göra denna forskning på labbråttor och sedan direkt gå ut med en färdig produkt till människor? DET ÄR OMÖKLIGT! Det KRÄVS många år av studier på människor, men ännu så länge vet jag ingen som frivilligt ställt upp som försöksperson OM de informeras om hur livsfarligt och osäkert implantaten ännu är!

 

Tio forskningsgrupper från olika discipliner skall försöka förstå den mänskliga hjärnan i all dess komplexitet, från den genetiska nivån till beteende. Detta kräver att man involverar olika discipliner som psykologi, psykiatri, genetik, molekylärbiologi och neurofysiologi. Matematisk modellering, datasimulering och moderna avbildningstekniker kommer också att behövas för att kunna beskriva komplexa samband i hjärnan. Lägg här speciellt märke till att de pratar om att ”förstå den mänskliga hjärnan…” alltså inte några små möss! Tänk efter igen! HUR ska de kunna samla in all nödvändig mätdata för att ens komma i närheten av att kunna studera alla dessa områden om det inte sker på människor ute i det vardagliga livet? DET GÅR INTE!!!

 

“Genom sin stödfunktion till interdisciplinära forskningssamarbeten, har Stockholm Science City – Bioscience varit involverade sedan ett tidigt stadium i utvecklingen”, säger Ola Björkman, ansvarig för SSCi – Bioscience. ”Stockholm Brain Institute har en klar potential att attrahera företag och forskare till ett kluster inom life science i Stockholm.” Det Ola B säger är helt sant. Forskare från hela världen står i kö för att få göra den här typen av forskning, eftersom Sverige är det enda land i världen som inte bedriver seriös och laglig forskning vad gäller detta område, för de undviker medvetet att delge regeringen och allmänheten vad och hur de forskar!

Alltså har de skapat en egen forskarregim som står över både svensk och internationell lagstiftning och alla de mänskliga rättigheterna.

Anledningen till ATT de vägrar tala om hur de forskar är enkel, det är för mycket pengar som står på spel. Svenska forskare kan därför inbjuda forskare från hela världen eftersom de aldrig behöver ställas till svars när ofrivilliga människor mördas pga livsfarliga experiment med deras hjärnor, av en teknik de själva ännu inte behärskar!

 

Tack vare en ny investering kommer forskarna nu ha tillgång till världsledande hjärnavbildningsfaciliteter och datakapacitet. Vad kan då hjärnavbildningsfaciliteter vara? Svar: HJÄRNIMPLANTAT, superdatorer och ett gigantiskt samarbete mellan kriminella aktörer!

 

Genom ett samarbete med KI har AstraZeneca gått in med 80 miljoner kronor för utvecklingen av den senaste PET (positron emissions tomografi) metodologin, vilket kommer att vara av enorm betydelse för den forskning som utförs på KI. PET är en modern avbildningsteknik som möjliggör forskare att se inre organ i levande kroppar. Tillsammans med IBM kommer man även att få tillgång till superdatorn Blue Gene, som kommer att placeras på KTH. Blue Gene kapaciteten kommer att vara avgörande för att behandla de data som kommer ur forskningen på PET centret. ”Kombinationen av sådan enorm datakapacitet och vårt PET center är unikt i världen” säger professor Forssberg. Professor Hans Forssberg har helt rätt här. Forskningen ÄR unik i världen, och metoden att tvinga högst ovilliga försökspersoner till mördande farliga experiment kanske känns igen från en tidigare tid i ett annat land eller?

 

Vi hoppas att vi kommer att bli ett av världens ledande center för kognitiv forskning” fortsätter professor Forssberg. ”Vad vi vet, är att Stockholm Brain Institute kommer att bli mycket attraktivt till mycket kompetenta forskare både i Sverige och utomlands”. Mer information finns på www.stockholmbrain.se.

Javisst vill de bli världsledande i den mördande konkurrensen som råder, till vilket pris som helst också. Troligen kommer SSCIs artikel snart att tas bort från företagets hemsida. Därav det stora glädjen över att haft möjlighet att lägga ut den här på bloggen så denna enormt viktiga information inte går förlorad!

 

Källa: http://www.ssci.se/sv/Projekt/Mer-inform…Brain-Institute/

Forskningens mörka baksida

februari 1, 2010

Nu måste sanningen fram, även om den kanske kan kännas obekväm. Den sanning ingen vill eller vågar berätta om.

Det är ingen hemlighet att forskare utför experiment på oskyldiga och ovetande människor. En dödlig forskning som sker i fullständig harmoni och totalt samarbete med bl a läkemedelsföretag, dataföretag, den svenska militären (FRA), staten och regeringen!

Debatten om de små nanochippen som ska kunna hjälpa gamla att minnas, lama att gå, döva att höra och blinda att se, det är mängder med sådana artiklar och jag är den förste att applådera de som verkligen lyckas få fram sådana fantastiska produkter till dessa grupper.

Ändock måste vi samtidigt våga ta bort skygglapparna för att förstå hur dylika uppfinningar kommer till.

Vi har de som sysslar med grundforskning och utveckling och som senare blir till en produkt som testas om och om igen.

Dock kommer forskningen alltid till en brytpunkt då det inte längre räcker med små söta möss, för till slut måste forskning göras på människor, i sina respektive vardagsliv, för att kunna resultera i en produkt för människor. Det borde vara självklart, men verkar inte vara det!

När skall staten/regeringen skapa en lagstiftning som förhindrar civil och militär forskarvandalism som pågår på ett stort antal personer i landet?

Forskning som handlar om att med ett neuralt dator-hjärna-interface och nanosensorer under fleråriga kopieringsprojekt elektroniskt klona en människas hjärna och nervsystem.

Kopieringen innefattar forskning och utveckling, nätverksbaserad tankeläsning och att framkalla avkodade neuroner, vilka representerar tal via dator-hjärna-interfacet direkt in i hjärnan, detta det nya kvantbaserade människa-maskin-språket.

Simulering i realtid sker med den bit-för-bit växande dator-hjärna-kopian, vilken skapats av människor som, utan informerat samtycke, injicerats med implantat på svenska sjukhus.

Kopieringens utförande är den grövsta tortyr som människan någonsin skapat, därför har denna ”forskning” naturligtvis inte prövats av någon etikprövningsnämnd.

Informerat samtycke kan inte heller inhämtas då forskningen handlar om att driva människor mot döden.

Lagstiftning finns redan som förbjuder genetisk kloning av en människa. Däremot finns ingen lagstiftning, för datorvetenskapen, att kopiera/klona hjärnan på en människa!?!?!

Förutsättningarna för denna kloning ingår i ett stort svenskt forskningsprojekt med ett flertal discipliner. Enligt Anders Lansner på KTH, som räknar med Moores lag, så blir datorerna så kraftfulla om 15-20 år att det blir möjligt att i realtid simulera människohjärnans hela komplexitet i en superdator. De åren har i stort sett gått!

Den datorutvecklingen pågår just i detta nu!

Det är få forskare som har insyn i projektet. Försökspersoner (som med dessa hjärnimplantat) för långtidsavbildning/hjärnkopiering diagnostiseras, när dom berättar om vad dom utsätts för, som psykiskt sjuka.

Psykvården använder medvetet föråldrade metoder för att kunna gömma undan dessa människors journaler i sina egna kriminella register.

DETTA BARA FÖR ATT FORSKARRAPPORTER OM DENNA TVÄRVETENSKAPLIGA KLONING ÄNNU INTE TILLÅTS VISAS!!!

Skulle du, ovetandes, vilja råka ut för en injektion av ett dator-hjärna-implantat med RFID-kod i nanostorlek vid ett svenskt sjukhusbesök, för att användas i forskningssyfte, i resten av ditt liv?

Under utnyttjandet upptäcker du att ingen lagstiftning skyddar dig!

De forskare som är involverade i denna forskning är skyldiga till grov människotortyr, mordförsök, skenavrättningar, vandalism mot barn och anhöriga i en ständigt ökande skara av offer.

100 000 tals människor har på ena eller andra sättet drabbats eller utsatts för allt detta, från undergång till någon form av påverkan eller fara p g a denna dolda forskning.

Samhället/skattebetalarna har drabbats av kostnader på många miljoner kronor i det glädjerus som forskarna visat genom datorsimuleringar med de neurala hjärninterfacen som möjliggör tankeläsning, utan att de någonsin kommer att behöva ställas till svars.

Det är nanoelektroniken med sensorer som är så små att det integreras med kroppen som gjort denna typ av distansavbildning och kloning möjlig, i kombination med att militär utrustning nu kommit civil forskning till godo. Teknologin är inget annat än ett vapen då kommunikationen kan sätta hela människans alla funktioner ur bruk, inklusive hjärtat.

Militära spaningssystem används under forskningen mot oskyldiga medborgare. Medicinska intressen, datorvetenskap, informationsteknik, robotteknik ligger till grund för denna forskning och utveckling.

Professor Göran Hermerén varnade EU´s etiska kommitté för missbruk av Brain-machine-interface i ett 30-sidigt dokument redan 2005

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_en.pdf

Liknande system utvecklas i USA

http://www.today.uci.edu/iframe.php?p=/news/release_detail_iframe.asp?key=1808

Gerald Q Maguire skrev 1989, då anställd på Boston University, ett underlag för en etisk debatt i ämnet. Gerald Q Maguire är numera anställd på IT/KTH

http://www.bu.edu/wcp/Program.html

I Vetenskapsrådets bok ”Där guld glimmar blått” ISBN 978-91-7307113-0 skriver Ulf Görman så här;

I exempel på forskning som gett viktig kunskap, men som var oetisk, nämner han försök från andra världskriget där forskare lät människor ligga i iskallt vatten för att se hur länge de överlevde innan de slutligen dog.

Ett annat exempel är en undersökning på mentalsjukhuset Vipeholm i Lund under 1950-talet som bevisade att sockerbeläggning på tänderna leder till karies.

En rad etiska deklarationer har kommit till för att förhindra liknande övergrepp på människor, bland annat Helsingforsdeklarationen. År 1997 undertecknade också medlemsstaterna i EU ”Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin” i den spanska staden Oviedo.

De här deklarationerna har kommit till som svar på det missbruk av människor som fanns under andra världskriget, säger Ulf Görman. Oviedokonventionen och andra europeiska regler har resulterat i ny lagstiftning i Sverige. Till exempel Personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998, och Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som trädde i kraft 2004. Ulf Görman menar att när vi gör en historisk tillbakablick, är det lätt för oss att skilja på oetisk och etisk bra forskning.

Men nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan? säger Ulf Görman.

Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne.

Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld, säger Ulf Görman.

I boken utgiven av Vetenskapsrådet slås redan 2007 fast att kommunikation med hjärnan via implantat är möjliga, samt att de konventioner om mänskliga rättigheter som finns inte längre är tillämpliga.

Utvecklingen inom detta område går oerhört snabbt fram.

Så länge regeringen inte reagerar på det Ulf Görman skrev 2007 och professor Göran Hermerén skrev 2005, kommer dessa civilmilitära forskningsprojekt att fortsätta att kräva människoliv i Sverige i en ständigt ökande mängd.

Människor, som med moderna stridsledningssystem, långsamt drivs till vansinne.

Utvecklingen kräver fleråriga dygnet-runt-bevakningar, för att utveckla programvaror till en fulländad tvåvägs nätverksbaserad språkkommunikation, innehållande tankeläsning.

Statistik på mord, vansinnighetsdåd, självmord, förlorade arbeten, kostnader för samhället orsakade av forskning  med neurala interfaceteknologier saknas med nuvarande hål i lagen.

Den föråldrade psykvårdens synsätt enligt manualerna DSM-IV och ICD-10 måste omedelbart revideras och en etisk debatt om på vilket sätt forskningen ska, eller inte ska tillåtas fortsätta.

För det råder inget tvivel om att den forskningsmentalitet vi har idag är mycket värre än vi troligtvis klarar av att ens föreställa oss.

Människor avlivas i forskarnas arbeten!

Sker inte detta snarast möjligt fortsätter den svenska regeringen att ha oskyldiga människors blod på sina händer!