Archive for the ‘superdatorer’ Category

Anders Lansner och Martin Ingvar ljuger

oktober 2, 2013

lansner

 

 

 


Adolf Hitler 2.0

Denna artikel är skriven för att skapa debatt och stoppa IT-terrorismen som kallas Reverse Engineer The Brain (bakåtkompilering av hjärnkoden).

Kontrollen av den mänskliga hjärnan är det absolut det värsta hotet mot mänsklig integritet, identitet och autonomi: Projekt som The Human Brain Project, Stockholm Brain Institute, Swedish Brain Power och liknande får de flesta andra problem på jorden att smälta undan eller framstå som tämligen små eller t o m futtiga. Dessa projekt är i princip ”Adolf Hitler 2.0”.

De flesta journalister och reportrar är inte tillräckligt intelligenta eller framsynta för att inse fakta, och många av dem är direkt naiva och i själva verket fungerar de som lydiga redskap för makten.

Hela frågan om hjärnkontroll är mänsklighetens sista bastion mot det totala slaveriet och att det är allas förbaskade skyldighet att stoppa alt skapa insyn i dessa projekt.

Privata förmögenheter skapas genom att tortera människor till döds med de nya robothjärnorna (hybrida system).

De kallas Reverse Engineer The Brain (bakåtkompilering av hjärnkoden). Om inte forskarna släpper ifrån sig riskinformation i detta allvarliga ämne så gör de sig skyldiga till trolöshet mot huvudman med uppsåt att döda.

(Här kan ni läsa hur Reverse Engineer The Brain påverkade en kille i USA)

http://edition.cnn.com/2013/09/16/us/dc-navy-yard-gunshots/index.html

Datorvetenskapen med Anders Lansner i spetsen och Martin Ingvar som neuroforskare är två av de personer som i många år har ljugit för samhällets rättsväsende och för läkarvården. Detta genom att ljuga om att symptomen som drabbar en människa utsatt för en neurodator och bakåtkompilering av hjärnkoden är en sjukdom.

Detta undanhållande av riskinformation måste granskas av rättsväsendet och media. Detta innan tragedier, som den i Washington DC, blir verklighet igen.

Hur långt kan samhället tillåtas förändras av nya teknologier innan forskarna personligen tvingas tillkännage sina forskningsframsteg till de myndigheter som skapar nya lagar för mänskliga rättigheter, som skyddar människan mot övergrepp av beslutsfattande maskiner.

 

nytAv: Sture Henckel
Publicerad 27 oktober 2003 13:10

Han bygger en dator som får egen vilja

Människans hjärna förebild för helt ny sorts dator

Han har grundstenarna klara för en dator med egen vilja, och den ska byggas med hjärnan som förebild. Anders Lansner, professor i datalogi vid Stockholms universitet och KTH, har simulerat tankeverksamheten i ett system som motsvarar en tredjedel av en mushjärna i storlek.

Efter flera års forskning har Lansner och hans grupp på KTH nått en nivå där datorprogrammen börjar likna en hjärna. Tidigare i år stod datorklustret på KTH och drömde i flera timmar, för att förstärka minnet av ett antal inlärda mönster.

– En neuronnät som rekapitulerar en serie ettor och nollor är förstås en dålig kopia av en dröm, men simuleringen bygger på vad hjärnforskarna vet om hur råttor drömmer för att bättre lagra in minnen.

Målet är datorer som kan fatta beslut utan fullständig information, tolka mönster och göra bedömningar. De blir bra på precis det som dagens datorer är dåliga på.
– Programmeringen av sådana hjärnliknande datorer skulle mer likna träning av cirkushästar, säger Lansner. Vi skulle inte längre kunna se vad som rör sig i deras tankar. Men de skulle i princip kunna tanka över varandras hela hjärnor över internet.

Forskningsområdet är artificiella neuronnät, läraktiga datorprogram som hämtar inspiration från biologiska nervsystem. Det var ett hett forskningsområde som lockade många forskare fram till nittiotalet.
– Tyvärr översålde man idén med neuronnät, utan att kunna leverera, vilket gjorde att många tappade tron för forskningen, säger Lansner. Vi arbetar på lång sikt. Femton, tjugo år.

Neuronnät används dock, oftast inom väldigt speciella områden som igenkänning av fingeravtryck och ansikten. Inom industrin används de för att läsa av sensorer med brusiga signaler, och inom försvaret arbetar man på ett system som snabbt ska kunna uppdatera bilden av ett föränderligt slagfält.

Samarbetar med hjärnforskare
Mycket av Lansners tid ägnas åt samarbete med hjärnforskare på Karolinska institutet. Där gäller det att simulera hur enskilda hjärnceller fungerar.

Hjärnbarken består av ett hundratal barkområden som bearbetar och minns olika intryck. Mellan dessa områden löper hjärnans motorvägar för information, stora knippen med nervtrådar. De olika barkområdena är till en början väldigt lika varandra. Det är vad de tränas på som avgör hur de utvecklas. Längre ner, centralt i hjärnan, under barken, ligger också belönings- och motivationscentrum.

Lansners projekt, en framtida neurodator, bygger på två centrala antaganden. Det ena är att minnet sitter i synapserna, nervcellernas kopplingsstationer som är åttatusen gånger fler än nervcellerna. De förstärks och nybildas när vi lär oss något nytt och försvagas när vi glömmer. Det andra är att motivations- och belöningssystemen är centrala i all inlärning, ända ned på cellnivå.

– Hjärnforskningen har haft en stark inriktning på motivationssystemen de senaste åren, säger Lansner. Det är de som styr hur mycket vissa synapser ska stärkas eller försvagas.

I forskarnas datorprogram vid KTH representeras varje synaps av ett tiotal sammanlänkade matematiska ekvationer. Liksom i hjärnan förstärks och försvagas olika synapser när programmet lär sig eller glömmer något.

Datorerna är otillräckliga
Siffran är osäker men människas hjärna innehåller uppemot en miljon miljarder synapser. Att simulera så många aktiva synapser i realtid är omöjligt. Datorerna är ännu hopplöst otillräckliga. Det skulle behövas ett datorkluster med över två miljoner sammankopplade processorer. Och driften skulle kräva en strömtillförsel på 400 megawatt, alltså en mindre kärnkraftsreaktor.

Simuleringen av en tredjedel av en ”mushjärna” tidigare i år skedde i slow motion. En minnesåtkomst som tar 100 millisekunder för en hjärna tog 100 hela sekunder för datorklustret. Uppgiften var kanske inte heller så rafflande, att jämföra en minnesbild av ettor och nollor med nya slumpgenererade mönster av ettor och nollor.

Körningen visade dock att det går att köra ett neuronnät på ett tusental processorer. Kommunikationen blir inte någon flaskhals, trots att de flesta trodde att hela systemet skulle drabbas av total infarkt. Det är processorernas snabbhet och minneskapacitet som är otillräckliga, enligt Lansner som räknar med Moores lag. Om den fortsätter att gälla så blir datorerna så kraftfulla om femton, tjugo år att det blir möjligt att i realtid simulera människohjärnans hela komplexitet i en superdator.

Lansner medger att det finns risker med en sådan utveckling.
– Det finns nog en risk att vi överlåter allt fler beslut till sådana system, vilket ger ökad sårbarhet i samhället. Och det är klart, visst finns en risk att någon i framtiden skapar något slags terminatorrobotar och annat elände, men robotar är inte härsklystna av naturen som vi människor. Det blir vi människor som använder robotarna som ger dem deras ambitioner.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article27631.ece

Byt ut förkortningen NSA mot Swedish Defence Agency (Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI)

april 24, 2013

Lägg dessutom till Karolinska Institutets och KTHs samarbete med FOI så syns direkt en olaglig allians, dvs en CIVIL-MILITÄR forskning på och mot människor utan att någon kan kontrollera något över huvud taget!

Hur många människor är utsatta för experiment med dessa teknologier och vilket skydd kan de möjligen ha i vårt samhälle? 

Slutmålet är tankeläsningsmaskiner eller s k AI Artificiell Intelligens.

NSA

NSA Mind Control and Psyops 

by Will Filer

1. INTRODUCTION
2. TECHNOLOGY TITLE
3. APPLICATIONS
    1. Intelligence
   2. Counterintelligence
   3. Behavior Modification and Accelerated Resocialization
4. DEFINITIONS AND ACRONYMS
    1. Age Regression   2. Hypnoamnesia    3. NSA    4. ODO    5. Posthypnotic Command      6. Posthypnotic Suggestion    7. Posthypnotic Suggestibility Index    8. REM DEP    9. Script   10. Somnambulatory State
    11. Subliminal Implant
    12. Transceivers (NSA)
5. TECHNOLOGY OVERVIEW
    2. Thought Labels (Response Labels)
    3. Post-Hypnotic Delivery Method
    4. Using the Post-Hypnotic Delivery Method with Thought Labels
6. OTHER REFERENCE MATERIAL
7. NSA CASE HISTORY EXAMPLE SUMMARIES

   NSA Self-Initiated Execution (Suicide)
         1. Bamford’s ”The Puzzle Palace”
         2. NSA Initiated Execution to Cover-up in the News
         3. NSA Initiated Execution to Cover-up in Music  Curt Cobain
         4. NSA Initiated Executions in Overseas Defense Project
         5. Musical references of NSA Technology
         6. NSA Counterintelligence Experiments  David Koresh   Russell Eugene Weston
8. NSA BEHAVIORAL MODIFICATION PROCEDURE:
   1. ABSTRACT, Behavioral Modification:
    3. BEHAVIORAL MODIFICATION PROCESS:
        1. Triggering Techniques:
        2. Real-Time Subconscious Implant Delivery:
        3. Prescheduled Subconscious Implant Delivery:
        4. Event-Triggered (conditional) Implant Delivery:
        5. Stage 1 (Prescreen Evaluation):
       6. Stage 2 (Standard Process)
             2. Coincidence
             3. REM Sleep Deprivation:
4. Shame Factor Enhancement:
             5. Religious Relevance and Convictions:
             6. Paranoia:
7. Stage 3 (Extreme Process):
    2. Increasing Dependence on Drugs and Alcohol:
   3. Poor Nutrition:
    4. Apathy:
    5. Depression:
   6. Insecurity:
   7. Journals and Diaries:
   8. Degrading Spelling and Grammatical Performance: 
   9. Slowed Speech:
10. Confusion:
   11. Poor Concentration:
   12. Loose Association and Personality Disorders:
   13. Anger:
   14. Delusions:
   15. Audio Hallucinations:
   16. Voices in the Subject’s Mind:
   17. Tinnitus (Ear Ringing):
   18. Complete Quiet Silence:
    19. Quiet Wind:
    20. Visual Hallucinations:
   21. Tactile, Olfactory hallucinations and Muscle Spasms:

From: abemarf@aol.com (Abemarf)
Newsgroups: alt.mindcontrol
Subject: The NSA and Mind Control
Date: 20 Aug 1999 08:50:21 GMT

NSA mind control and psyops

The following was sent to me by Will Filer <Esur4@aol.com> on July 27, 1999. It offers a new explanation for government mind control. Will has stated to me that he is a former consultant to the U.S. National Security Agency and asked me to post this information immediately. He also believes he is in immediate danger because of this information.

If you have comments on this document, feel free to post them to the MINDCONTROL-L list.

– Wes Thomas, moderator, MINDCONTROL-L list

Subliminal Implanted Posthypnotic Suggestions and Scripts Using Acoustically Delivered and Phonetically Accelerated Posthypnotic Commands without Somnambulistic Preparation in the Subject for Intelligence and Counterintelligence Applications by the United States National Security Agency.


1. INTRODUCTION:

1. The following information is an overview of one area of NSA Intelligence Technology and Applications. A Technology Title, Applications, Technology Description, case history summaries and the NSA’s Behavioral Modification Procedure Outline documented for the non-technical person.

2. TECHNOLOGY TITLE:

1. Subliminal Implanted Posthypnotic Suggestions and Scripts Using Acoustically Delivered and Phonetically Accelerated Posthypnotic Commands without Somnambulistic Preparation in the Subject for Intelligence and Counterintelligence Applications by the United States National Security Agency. ”Computer Simulated Subconscious Speech Language”.

3. APPLICATIONS:

1. Intelligence:

1. Used on foreign and domestic diplomats, spies, and citizens to gather intelligence, steal advanced technology for US Defense applications. Surveys of citizen’s opinions to government events and propaganda. Heavy survey use during times of war, economic strife and political elections. War against drugs. Used to identify investments that have high yield to support clandestine operations. Used to direct field agents without the agents having to carry communications hardware and encryption devices.

2. Counterintelligence:

1. Used on foreign and domestic diplomats, spies, and citizens to identify intelligence operations; scope, participants, communication methods, and weaknesses in individuals, systems, equipment, or signals that can be exploited. Additional applications include misinformation dissemination, confusing and confounding leaders during critical decision moments, distorting significance of various facts to sway decisions and actions in US favor, behavioral modification of foreign spies to betray their loyalties, self initiated executions (suicides).

3. Behavior Modification and Accelerated Resocialization:

1. This technology is used to develop and control spies, political candidates, and other public figures through psychological intimidation, fear and extortion.

2. The NSA uses this technology to resocialize (brainwash) the US civilian voting population into ”Giving their lives to Christ” (giving up their personal will and civil rights to the NSA). Each subject is required to maintain a ”Personal Relationship with Jesus Christ” (following the precepts of the Bible and doing what is ordered by the NSA). The technology is also used to monitor and optimize NSA employee performance and loyalty.

4. DEFINITIONS AND ACRONYMS:

1. Age Regression: The act of bringing back past memories in a subject though the use of hypnosis. The memories can be very vivid and real in the mind of the subject.

2. Hypnoamnesia: Temporary loss of memory due to a posthypnotic suggestion.

3. NSA: United States National Security Agency, Fort Mead, Maryland.

4. ODO: On-Duty Officer, or officer-on-duty.

5. Posthypnotic Command: Same as Posthypnotic Suggestion. This term ”Command” is more commonly used when the hypnosis is forcibly given to the subject and when the subject’s will has been broken down though the use of REM Sleep Deprivation and Suggestibility Index
increasing drugs like CNS and Cardiovascular Stimulants. The exposure to extreme REM deprivation and select chemical stimulants cause the subject to have no ability to resist the ”Suggestion” any longer thereby making it a ”Command”.

6. Posthypnotic Suggestion: A subconscious suggestion or command resident and potentially active in the subject following a hypnotic trance or period of direct access to the subconscious mind.

7. Posthypnotic Suggestibility Index: An index or rating of a subject’s susceptibility and sensitivity to hypnosis.

8. REM DEP: Abbreviation for REM Sleep Deprivation or REM Deprivation. A subject deprived from REM Sleep has multiple symptoms i.e. reduced protein synthesis, black circles around eyes, loss of short term memory, confusion, impulsiveness, anger, frustration, diminished self-esteem, increased suggestibility, reduced productivity, apathy, and depression. Long term REM Deprivation results in death.

9. Script: A carefully constructed series of words arranged in the form of a posthypnotic suggestion. The script will generally consist of four separate parts;

(1) an identifier (subject’s name, description, or other identifying factor),
(2) trigger activation condition or conditions (when, what or how the suggestion will trigger),
(3) the content (what the trigger will precipitate in the perception of the subject),
(4) and a duration (when or under what conditions will it stop or finish). Additional reinforcing scripts are usually added to ”strengthen” or reinforce the central posthypnotic command.

10. Somnambulatory State: An abnormal condition of sleep in which motor acts (like walking, running) are performed. This state is typically achieved and a prerequisite to traditional hypnosis.

11. Subliminal Implant: A posthypnotic suggestion successfully delivered to the subject’s subconscious mind.

12. Transceivers (NSA): Nearly microscopic electronic surveillance devices that collect and transmit encrypted audio, color video, and location coordinates collected at the subject site to NSA Satellites that in turn forward it to NSA central intelligence operations. The devices also receive encrypted audio scripts from NSA central intelligence operations through the satellites and deliver it to the subject’s site in the form of a subliminal posthypnotic suggestion. These devices are approximately the size of the head of a straight pin and can be concealed in houses, offices, automobiles, planes, and street corners.

5. TECHNOLOGY OVERVIEW:

1. In addition to the ability to see and hear what is going on inside people’s homes, vehicles, and businesses through the use of nearly microscopic digital surveillance technology, the NSA is able to interrogate and influence a person subconsciously without the knowledge or consent of the subject.

2. Thought Labels (Response Labels):

1. Have you ever watched a baseball game? Did you see the catcher and pitcher communicate using a series of itches, baseball cap rearrangement, and clothing tugs? An elaboration of this communication technique is used by the NSA to detect a fleeting thought in a subject or ”read minds” so to speak.

2. Lets discuss how an itch, clothing tug or even an innocent sneeze can be used to label a thought. For simplicity, we will call itches, clothing tugs, sneezes, coughs, or involuntary muscle spasms that are performed during subconscious interrogation ”thought labels”.

3. Post-Hypnotic Delivery Method:

1. The NSA combines hypnosis and thought labels to interrogate people without the subject being aware of it. ”How can hypnosis be used?” you might ask. The subconscious mind operates at a speed of about 1200 to 1400 words per minute. This is many times faster than the conscious mind that operates at 250 to 450 WPM (words per minute). The posthypnotic script can be spoken at fast conversational speed approximately 250 WPM and a recorder or a computer speeds up the message up to approximately 1200 to 1400 WPM. Remember what happens when you play a 33 rpm record at 78 rpm? The resulting voice sound like the old American cartoon characters the Chipmunks. This is only slightly past doubling (2X) the delivery speed. At speeds as high as 1400 WPM, the voices would sound like a high pitched chattering whine. Remember when the words ”Drink Coca Cola” were written on one frame of a movie in a theatre back in the 1960s? The frame rate in movies is played at 30 frames/second. At 1/30th of a second the conscious mind could not recognize the message but the subconscious mind could read it clearly. The audience increased their Coca-Cola consumption by 65% that night resulting in the Federal Government prohibiting subliminal advertising. The following probable reasons for not achieving a higher percentage of subliminal delivery effectiveness (> 65%) are described as follows. In that 1/30th of a second some people were blinking, some people were looking around the theatre, looking at spouses, children, candy, popcorn, etc. or they had sufficiently poor eyesight that they could watch the movie but could not distinguish the small writing clearly.

2. In the early years of this technology, the NSA originally recorded a spoken posthypnotic suggestion message into a tape deck and sped it up by speeding up the tape. This process was labor intensive, required each officer to have excellent diction and mastery of the language and dialect required, and was of poor quality due to background noise and the delay in timing during recording and processing. It also required extensive training to assure that each officer spoke at the same rate of speed so that the resulting ”sped-up” script was delivered at the correct speed. Now computers are used to append digitized samples of optimized, ideal phonemes together to form words and the words are sped-up to the correct delivery speed.
Where dialects are present, a different set of base phonemes is used.

3. Currently, to optimize efficiency and accommodate the variety of languages on the planet, phonetic elements from each language and distinct dialect are sampled, digitally edited to optimize them, and appended during delivery to form words and words arranged to make sentences in the from of scripts that resemble hypnotic suggestions.

The empty space between words is minimized and pitch rise is compressed and filtered. Repetitive sine waves are also removed from the phonetic element’s acoustic wave train thus reducing the actual number of sine waves making up a word by 50% or more. This reduces the actual length of the time it takes the phoneme to be delivered prior to accelerating (speeding-up) the delivery (like fast forward). This helps the message to be played at higher speeds and reduces the subject’s ability to recognize it as accelerated speech. The technique of using optimized digitally sampled and edited phonemes appended together to for words and then sentences structured as hypnotic suggestions can be termed ”computer simulated subconscious speech language”.

4. The subconscious mind is also very sensitive. It can hear things that the conscious mind ignores. If you have watched television, you have probably noticed that there are many ”subliminal tapes” on the market to program your subconscious mind. These tapes have their ”messages” recorded/hidden in the sounds of ocean waves, music, or other sounds but they are not sped-up to subconscious delivery speeds and are therefore not very effective. The subconscious mind can hear and discern the message even when there is background noise like waves, cars, planes, or even when someone else is speaking to you in normal conversation. Your conscious mind won’t hear anything unless it is very quite in the house. If you are very attentive you may hear what sounds like a low-pitched tape on fast forward, and played at low volume. This is the sound of the NSA’s high-speed audio subliminal message.

5. This modification of the phonetic elements, played at low volume, combined with the environmental background noise makes it very difficult for a subject to record the NSA message. Even if the subject were to effectively record the message, it is very difficult to filter (separate) the NSA’s message from background noise. Then, reconstructing the missing sine waves from the acoustic wave train and slowing the message down to discern the actual content of the ”posthypnotic” script with the conscious mind would be nearly impossible for the average citizen. To briefly summarize, the subject would have no chance in analyzing a NSA message without the following items:

1. Professional state-of-the-art technology recording equipment.
2. Digital acoustic wave editing equipment.
3. Advanced engineering knowledge of acoustic wave science.
4. Phonetics and linguistics expertise.
5. Hypnosis theory and scripting.
6. Ideal environmental conditions for recording.
7. NSA ignorance of the subject’s intent and ability to capture a message.

6. This technology is the perfect intelligence tool. It is nearly impossible to detect or measure, difficult to trace back to the NSA. The symptoms that the NSA can ”program” or inflict into the subject can cause fear that they might be thought to be insane if they were to report the NSA activities. The subject does not know the source of the technology or the technology itself, the subject has no proof or evidence, only their perception, suffering, and isolation. Additionally, potential recourses that are available to the subject can be interrogated out and preventative actions taken by the NSA to further isolate or disable the subject.

4. Using the Post-Hypnotic Delivery Method with Thought Labels:

1. The NSA technique is simple; they transmit their human programming message through the audio-visual electronic surveillance equipment installed in your home, car, or office to you. The subliminal message delivered to you could be ”Mr. Jones, imagine that the IRS were auditing your taxes. Think back to a time you have cheated on your taxes and that you are worried that the IRS might find out in an audit. If you have never cheated on your taxes and have nothing to fear you will feel an itch on your right-hand ear lobe that will go away when you scratch it. If you can be caught by an IRS audit, you will feel an itch in the left nostril of your nose that will disappear after you itch it twice.” From your perspective, you have just had a fleeting thought about your past tax returns and had an innocent itch (thought label). To the NSA Officer On Duty (ODO), you have just communicated to him whether you have ever:

1) cheated on your taxes, and:
2) If the IRS could catch you in an audit.

2. This is a very oversimplified example of a typical NSA interrogation. Actual interrogation messages may consist of several hundred words and be very complex and sophisticated. Most messages consist of several dozen words. Yes indeed, the NSA has exceeded the wildest expectations of the book ”1984”. As you can imagine, the spy world has reached a new plateau that directly affects every person in the USA and abroad. This electronic surveillance system extends down through Mexico, Central America, and deep into populated regions of South America. It also has been installed in Australia, Africa, and the free-world countries in Europe.

3. The NSA’s goal is to have the whole world under its electronic eye by the year 2000. They are almost there now, but are having difficulties with high-tech countries that have the counterintelligence resources to identify the high frequency bursts of microwave transmission from the transceivers. The system also has the ability to take a ”voice print” from any person and place it on file. This file can be used to locate the subject later by comparing it to real-time surveillance audio samples received from the field as long as the subject is speaking in close proximity to a transceiver.

If the person is aware that the NSA has this capability and remains silent, the NSA can transmit a periodic worldwide subliminal message that addresses the person by name and causes them to dream and talk in their sleep. After the person talks, the voiceprint would be eventually identified and the person’s location can be identified nearly anywhere in the world. Yes, it is a small world, and getting smaller all the time.

4. This technology was originally conceived under CIA studies and fascination with the power of hypnosis in the late 1950’s and perfected by very early 1960s and implemented with unlimited resources to all areas of vital national security interest first.

Originally, after noting the behavioral effects in visual subliminal effects like the highly publicized event where stating ”Drink Coca Cola” on a single movie frame ”delivered a higher rates of speed than normal movie viewing raised the obvious question, ”Does the human hearing work as good as eyesight accepting subliminal messages?”

Preliminary theory work was transferred to Fort Mead NSA who had expertise in characterizing language in analog domains where a sampled phoneme could be edited (shortened by removing excess sine waveforms from the ”acoustic wavetrain”) and electronically reconstructed back into shortened words of language. 

Some of the early experiments included ”Remote Viewing at NSA where the Viewer would relax, open their mind and explain the clarity of images that were described by the NSA using this technology. These early experiments allowed the NSA to refine the specifications of the ”Computer Simulated Subconscious Speech Language” and the scripting formats to maximize the ability to deliver an accurate ”vision or picture” into the subject. Pictures already seen by the subject could simply be recalled using ”Age regression” script variations.

6. OTHER REFERENCE MATERIAL:

1. Please refer to the book ”Inside America’s Most Secret Agency, The Puzzle Palace” by James Bamford, Published by Houghton Mifflin Company, 1982. This book contains extensive information and references on the NSA’s history and the NSA’s first surveillance system that originally only eavesdropped on telephones and is now expanded to audio-visual.

7. NSA CASE HISTORY EXAMPLE SUMMARIES:

NSA Self-Initiated Execution (Suicide):

1. Bamford’s ”The Puzzle Palace” references one of the NSA’s first self-initiated execution (suicide) with this ”Thought Control” technology they developed. The NSA employee reportedly ran off NSA property saying demons were in his mind and he killed himself.

2. NSA Initiated Execution to Cover-up in the News:

1. A University of California at Berkley student that went into a bar on or around November 27, 1990 took hostages and insisted to the police that the CIA Director talk with him so that he could get relief from the suffering. The young man had sent letters to the president and the CIA but the requests had fallen on deaf ears. After the young man panicked and shot a customer in the bar, a SWAT team fatally shot him, the San Jose police found copies of the letters written to the President referring to people that could ”read minds” and that he had learned how they do it. The NSA had been unsuccessfully brainwashing him and had no alternative but to terminate him to assure their security. It is interesting that what was originally broadcast on the news ”The gunman was demanding to talk with the Director of the CIA” etc. disappeared quickly (suppressed?) from later news accounts.

3. NSA Initiated Execution to Cover-up in Music:

1. Curt Cobain of the musical group ”Nirvana” was another victim of NSA brainwashing and was terminated by NSA. Cobain had started writing clues to the NSA activities into his music to communicate it to his music followers. He referred in music to the NSA as the ”Friends inside his head”. Once the NSA puts on the highest level of brainwashing pain, the subject expires quickly. Cobain used heroin to numb and otherwise slow the effect of the brainwashing.

4. NSA Initiated Executions in Overseas Defense Project:

1. Some years back several employees of the United Kingdom’s Government working on a top secret Radar Project committed suicide with no apparent penetration by a hostile government, drug abuse or any other commonality other than working in a secured government project. They were not ”Staged” suicides (murders) because some of them happened behind doors that could not be opened from the outside. These men were subjected to the same technology and processes that the U.C. Berkley student, the NSA officer, Curt Cobain, and thousands of others have experienced.

5. Musical references of NSA Technology:

1. Talking Heads; a music group popular in the eighties, wrote a song explaining the scientific process of the NSA’s brainwashing technology in a song called ”Wild Wild Life”. The song gave an example of what the audible transmission sounded like at the end of the song (like a tape on fast forward). They mentioned in the song that ”They (NSA) talk so fastà” and that the musical group had spent ”All their time and money” unsuccessfully trying to find a place that the NSA would not be able to harass them. The Talking Heads exposed the technology, gave an example of what it sounds like, scenarios of how the NSA might select you or the brainwashing, and the scope of the electronic surveillance system.

6. NSA Counterintelligence Experiments:

1. Many experiments were performed by the NSA to determine the conditions and procedures that would be required to turn spies that were trusted by US enemies into assassins that we could invisibly manage. In early experiments, the resulting NSA experimental subjects would get extensive attention in the news because of the horror and unusual nature of the atrocity.

2. One example that comes to mind happened several years ago and created much news. A man became obsessed with his son, poured gasoline on him and ignited it. He had planned to do the same to himself but his desire for survival overpowered the NSA’s behavioral conditioning. After he was imprisoned, he spoke about how all of a sudden his mind became clear and he couldn’t figure out how he could do this crime. The hypnosis was simply removed and the subject was allowed to sleep so that experts studying the file would not find out anything if the subject would have been subjected to traditional hypnotherapy or other psychoanalytical techniques. Another successful counterintelligence experiment completed with no liability or traceability to the NSA.

3. Perhaps ten years ago I read of several elderly people died of sleep deprivation in Florida. The doctors tried everything they could do but could not stop the sleep deprivation that resulted in a 100% effective termination yield. The NSA had developed the right combination of delivered anxiety scripts combined with muscular tension and delivery schedules optimized according to decreasing post hypnotic durability over time as the subject’s health degraded.

4. David Koresh of the Branch Davidians spent many hours talking with FBI negotiators about God and the Bible and finally waited for ”God” to tell him what to do in the final hours of the siege. The compound probably had numbers of Personal Journals (required for subjects by the NSA during brainwashing) that could lead to questions about how this cult came to this level. Additionally, just like other loose ends the NSA had to secure, ”God spoke to them and said to commit suicide” and they did securing another one of the NSA’s great experiments in mind control and social pathology.

5. A friend of mine, David Sautter and I worked at Singer, Kearfott Division, producing government weapons where we worked under a multitier security system; Company Security, FBI, DIA, and at the top of the ladder watching the watchers; the NSA. I discussed the NSA’s technology with Dave and a few months later, I heard he had committed suicide inside of a locked room. This theme should familiar by now and the details of the case will be destroyed or rewritten by NSA influences to preserve national security.

7. The cases of NSA activities go on and on. With access to the FBI’s Crime Information Center (CIC), we could find several thousand files having the characteristic patterns where the NSA had experimented on the individuals with their ”Thought Control” technology.

8. Currently, the NSA has many subjects in the field (our society) that need only a series of ”triggers” (carefully constructed posthypnotic scripts) to send them over the edge and on a mission to kill. The NSA calls them ”Shooters on a Shelf”. A recent example was Russell Eugene Weston, Jr. that went on a shooting spree at the Capitol around July 26, 1998. He was diagnosed with schizophrenia, had delusions that he had an affiliation with the CIA or FBI and thought a radio-tracking device was planted in his tooth. He was a product of NSA brainwashing. He did not have the ability to recognize the advanced technology even though he knew that ”someone” (CIA, FBI, etc.) was communicating with him and that this communication ability spanned across the USA leading him to believe that he had a tracking device planted on him. Because of the real effects of the NSA hypnosis treatments, he therefore reasoned that the schizophrenia medication would not help and so he quit taking it. This was a man desperately trying to alleviate the suffering the NSA inflicted on him.

9. Through the years, I have met thousands of people that have been brainwashed into Christianity to a level where God tells them what to do in their minds (described as a gentle voice by victims) and they mindlessly obey. Yes, they have ”Friends inside their heads” also. It appears the Biblical Anti-Christ in the Book of Revelations has arrived and is convincing many subjects that Jesus is back on earth and directing them.

8. NSA BEHAVIORAL MODIFICATION PROCEDURE:

1. The following procedural outline documents typical techniques, processes, explanations, and definitions of the National Security Agency’s Behavioral Modification Procedure using Subliminal Implanted Posthypnotic Suggestions through acoustically delivered phonetically edited language elements combined into scripts without somnambulistic preparation in the subject.

2. In simpler terms, the subject is unknowingly given hypnosis while the subject is completely awake and is tortured and punished with this hypnosis into a predetermined behavior by the National Security Agency. The behavior is usually extremely religious, is called ”reborn” by the church, with the subject’s life-long goal of ”a personal relationship with Jesus Christ”.

1. ABSTRACT, Behavioral Modification:

1. The NSA’s behavioral modification process starts with identification and qualification of the subject. The NSA used to choose subjects based on the subject’s net present value to the agency in public visibility, financial resources, political clout, or other intelligence and counter-intelligence reasons. Additional considerations are given to minimizing security risks of exposure, the subject’s posthypnotic suggestibility index, the subject’s intelligence and reasoning ability, moral and superstitious beliefs, and the subject’s social status and the weakness of the subject’s primary support groups (family). Now a recent report referenced in the March 26th Business section of the Orange County Register from the National Sleep Foundation reports that 40% of Americans are experiencing sleeping problems. This news could indicate that the NSA is broadening its influence to the greater public. As explained below in this document, the NSA always starts its behavioral modification process with REM Deprivation.

2. After selection, the subject is subjected to long periods of REM Sleep Deprivation and reinforced torturing posthypnotic suggestions that will breakdown the subject’s will, confidence, self-reliance, and moral values. Meanwhile, the subject is increasingly isolated from their familiar and trusted peer groups causing the subject to experience depression, apathy, and ultimately social and financial failure.

3. Typical post-hypnotic induced delusions reported by subjects are tingling in various areas of the body, which are thought to be resulting from microwave beams. Hearing ticks thumps or cracks from walls, ceilings, clocks, lights, etc. Beliefs that the subject’s neighbors are conspiring against them, or that the subject is being followed. Sometimes subjects believe that the various perceptions, feelings and experiences are the result of ”Implants” in their body.

It is important for the subjects to understand that the NSA controls this technology from nuclear hardened underground shelters and the neighbors next door have nothing to do with the subject’s experiences. Nobody has the time or inclination to follow a subject around with a microwave gun to tickle various parts of the body. We are saturated with microwaves all the time from television stations, communication satellites, etc and yet we do not have any symptoms because microwaves do not have the ability to trigger localized synaptic responses in our brains. Furthermore, when the subject is in a room surrounded by several people, and the subject is the only one experiencing the ”thoughts”, tingling feelings, etc., then obviously a delivery method is being employed that affects only the subject; high-speed acoustic delivered hypnosis.

4. After a while, the subject has an emotional breakdown and a new support group is built around the subject. The new support group is typically a church with doctrines centered in the Bible but the NSA also uses cults and other social groups. The NSA prefers Christian churches because the doctrines allow ”God or Jesus to speak directly to the subject” and the negative reinforcement can be attributed with Satan and the positive rewards can be considered to be blessings from God thereby masking the NSA’s technology and processes. When the NSA uses other relationships without in which the subject experiences a religious awakening and ”Gives their Life to Christ” and the NSA achieves total control of the subject.

5. The subject is slowly released from the damaging uncomfortable hypnosis and it is replaced with positive rewarding hypnosis as ”God and Jesus works in their life”. Soon, the subject has complete loyalty to Jesus (AKA: NSA) and will do anything on command from Jesus (NSA).

6. The subject is required to give daily status reports in the form of prayers in the privacy of their home, office, or car where the NSA’s electronic surveillance system captures and sorts the prayers by ”Keywords”. The NSA then delivers additional hypnosis in the form of punishments or rewards or directs the subject accordingly to ”God’s will”. If the subject resist’s the NSA’s instructions, additional punishments are inflicted on the subject.

7. The subject is institutionalized in this system where any nonconformances committed by the subject are watched, critiqued, and reported on through prayer by other ”Christians” to the NSA. Thus, the new church peer group acts as a behavioral reinforcing mechanism that will bring any of the subject’s problems to the NSA as they have been trained themselves (this is similar to the Nazi Gestapo of World War 2 and other communist approaches).

8. A subject that has successfully completed the NSA’s behavioral modification program lives out the rest of their mediocre life in service to Jesus (NSA) and never causes any waves in the church or news media for fear of reprisal from the NSA. The subject’s lives are relatively unproductive because their focus is on their ”Life after death” and not what they accomplish while they are alive. They avoid ”worldly activities”, and usually are confused and disjointed in rational thoughts and concepts. For instance, they don’t believe in anything that is not in the Bible, i.e. dinosaurs, evolution, space travel, even though they ride on airplanes and watch television both of which are not referenced in the Bible.

3. BEHAVIORAL MODIFICATION PROCESS:

1. Triggering Techniques:

1. The NSA minimizes security subject might recognize when the NSA was not actively watching causing a security concern and it would be cost prohibitive to baby-sit the subject 24 hours a day.

2. Behavioral modification generally occurs fastest when using negative reinforcement continuously. It is not practical or economical to watch a subject continuously to apply real time deliveries. Additionally, using all three script delivery patterns confuses the subject, causes the subject to believe they are always being watched, and maximizes behavioral change over time though continuous pressure.

2. Real-Time Subconscious Implant Delivery:

1. Real-time means that the NSA ODO is transmitting the posthypnotic command script to the subject and observing the subject’s response. This technique is required for subliminal interrogations. All NSA standard posthypnotic command scripts can be delivered real-time. This form of delivery can precipitate the perception of a ”voice” heard in the mind of a subject to give them information (true or false) or orders depending on the purpose of the NSA’s activities.

3. Prescheduled Subconscious Implant Delivery:

The NSA central switching computer can transmit a script to a specified subject at a pre-specified time. The transmitted script’s transmission range can be limited to a single building, a city, or a large geographical area (i.e. North America or Europe). By having prescheduled scripts, the subject has seemingly randomly occurring thoughts and feelings that can’t be associated with a commonly recurring situation like event-triggered scripts precipitate.

4. Event-Triggered (conditional) Implant Delivery:

1. Posthypnotic subconscious implants that are triggered (activated) with an event, thought, or code word (event-triggered or conditional) are strongly experienced by the subject and are powerful tools for reinforcing a predetermined desired behavior and inflicting delusions.

2. This type of posthypnotic commands are the ones most commonly used by hypnotherapists to help people quit smoking, study better, or in general, change behavior (behavioral modification). There is extensive information on the Internet and college libraries about this form of posthypnotic command delivery and how to ”script” and use them.

3. The NSA can reinforce a predetermined desired behavior by associating a subconscious implant (negative or positive reinforcement) with an event. An example is that when the NSA want’s to isolate the subject from the company of a specific person place or thing, the subject will be implanted with a feeling of increased anxiety, hostility, tension, simple discomfort, or a feeling of a lack of peace. When the subject leaves the person, place, or thing, another posthypnotic implant is triggered that rewards the subject’s behavior with a feeling of relief from the anxiety, hostility, tension, discomfort, and peace is restored in the subject’s mind.

Example: This script will always cause a girl or boy not to sleep with the opposite sex: ”You will feel very tense and not be able to relax if you kiss, sleep with, or stay long at your (boy or girl) friend’s house and you will feel a deep peace when you leave their house to go back home”. These types of scripts left unmanaged and not removed can cause great harm as the subject develops and social conditions and behaviors change over time.

4. It should be noted that the NSA precisely tailors the type of negative and/or positive reinforcement, the degree of the reinforcement, the duration of the reinforcing effect and the conditions of the trigger. This posthypnotic event-triggered reinforcement can be initiated gradually and can remain so subtle that the subject believes that the discomfort is naturally occurring and that it is the subject’s decision uninfluenced by anyone else that the subject should avoid the person, place or thing.

5. This subconscious implant can be combined with other implants like a posthypnotic-triggered thought to enhance the subject’s decision toward the situation. For example the subject can be subconsciously implanted with a command to be very sensitive to the changes in their feelings and to feel great about making strong decisions to take charge of their lives. This can be reinforced with another posthypnotic suggestion to avoid all the situations that cause the subject discomfort and that each time the subject commits himself/herself to removing a situation of this kind in their lives, they will feel an increasing control over their lives. Note that as the subject perceives an increasing control over their lives they are actually losing control to the NSA proportionately. Numerous other examples exist and it is beyond the scope of this document to document every possibility.

5. Stage 1 (Prescreen Evaluation):

1. The subject’s Posthypnotic Suggestibility Index is determined by a series of simple tests. Hypnoamnesia is applied to the subject for the name of an object or individual and the subject’s speed is timed to determine how quickly they can overcome or not overcome the posthypnotic suggestion ”You will not be able to remember the name of ”____” no matter how hard you try. Other posthypnotic suggestions can be used to create fear or discomfort in the subject that can be remedied by flight or movement. The subject must overcome a posthypnotic suggestion that they cannot move no matter how hard they try. In summary, a posthypnotic suggestion is given to the subject and the subject’s ability to overcome it is evaluated.

2. A full study of the subject’s religious, superstitions, fears, and insecurities is made through standard subliminal interrogation techniques and behavioral observation.

3. Interrogation scenarios are presented to the subject using standard subliminal interrogation techniques and somnambulistic interrogation techniques. The standard two types of scenarios are ”Open-ended Questions” (similar to multiple choice with response labels pre-assigned to each choice) or ”Reject if Disagreeable” (negative response label if the subject disagrees). More advanced techniques of interrogation scenarios are used as required or as determined by the experience of the ODO.

4. Real-time observation, standard subliminal interrogation techniques and somnambulistic interrogation techniques are used to determine the subject’s overall social status, abilities, attitudes, and communication skills with primary support groups and friends.

5. Scientific understanding and practical applications experience in the fields of psychology, hypnosis, and problem analysis are considered risks in the subject that may complicate or inhibit subsequent behavioral modification processes. Once the subject identifies the technology used it is nearly impossible to contain the potential security breach without terminating the subject. Most NSA initiated executions (suicides) are the result of the subject identifying the technology used or carelessness on the part of the ODO managing the file.

6. The NSA technology affords powerful control over the subject, the subject’s environment, and the subject’s ability to plan and implement a disclosure to appropriate Government Agencies. When the subject finally does achieve a disclosure, the subject’s physical and mental condition is depleted. The subject’s ability to communicate concisely has been arrested, and the subject has already been set up and dishonored in the sight of local and federal law enforcement agencies to assure the subject’s testimony is questionable and unsubstantiated. Where the NSA feels that these steps cannot be achieved in medium risk subjects, the NSA will not recruit the subject into the behavioral modification process.

6. Stage 2 (Standard Process):

1. This stage is where most subjects are behaviorally modified to serve and follow ”God” (AKA NSA management of the subject’s civil rights). If the subject accepts religion and direction at this stage the NSA reinforces the subject’s relationship with Jesus and closes the file. This shortened program receives the maximum return for the NSA for the least investment and minimizes the security risk. It also causes the least amount of damage and institutionalization in the subject.

2. Coincidence:

1. Coincidence is used to create the perception in the subject that supernatural events are beginning in the subject’s life. A combination of posthypnotic commands and pre-information awarded to the subject prior to an upcoming experience that the NSA intelligence system has discovered gives the subject a feeling that ”God” or some other supernatural being is taken interest in their life.

2. The following is one typical technique used by the NSA. NSA Intelligence gathers information regarding the topic of the sermon in the subject’s church. This information is gathered through electronic surveillance equipment installed in the church. The NSA then implants a posthypnotic command that triggers the subject’s mind into concern and contemplation about the sermon’s topic prior to going to church. When the subject hears the sermon, the sermon seems to be speaking directly to the subject that adds to God’s mysterious and unexplainable ability to address the innermost concerns of the subject, especially when the subject has not shared those concerns with any other human being.

3. Another typical method used by NSA concerns tragic events occurring to loved ones. NSA Intelligence receives a local broadcast or preliminary information through electronic surveillance that a subject’s relative has been injured or killed. The subject is given a posthypnotic suggestion that a feeling of dread or loss is welling up inside them and they are directed to think of that particular loved one. When they are finally notified through official channels, the subject believes that they have special powers, insights, or communications from God, aliens, or other entities.

3. REM Sleep Deprivation:

1. The Rapid Eye Movement (REM) stage of sleep is controlled and usually limited to one to two cycles per night resulting in micro-sleeps during the day. REM deprivation inhibits short-term memory, concentration, tactile abilities, verbal articulation, reasoning, and self will. Protein synthesis is inhibited and thereby reduces the subject’s ability to heal after physical damage or after periods of extensive exercise. The result is that the subject’s general health degrades as does social bonds and work/school performance.

2. The NSA performs control of REM Sleep through various methods.  Posthypnotic implants can be implanted that place a subject in a light sleep (posthypnotic trance) with various combinations of muscular tension and computer cycling implant deliveries (to be
discussed later).

3. Subjects typically complain of no sleep, restless sleep, waking up every hour on the hour, staying awake until the hour they have to get up, waking up an hour after they retire and not returning to sleep, and typically cannot recall any dreams. Additionally, they will complain of repeating torturing thoughts, racing thoughts, and facial itching and numbness. Daily fatigue, poor recall of names, and caffeine consumption is typical.

4. Dark rings’ surrounding the eyes is evident and the darkened area around the eyes can be reported as sore or tender by the subject. The subtle perceptual impairing effects of REM deprivation make it more difficult for the subject to identify the REM Deprivation problem.  When the REM depravation onslaught is gradual and accompanied by a posthypnotic command that the subject ”will feel energetic and rested”, the subject will not recognize the REM Deprivation.  Additional posthypnotic commands can be implanted that will make it difficult for the subject to ”see or perceive” the rings surrounding their eyes. I have seen many subjects with very dark eye rings and the subjects could not recognize them at all.

4. Shame Factor Enhancement:

1. Various posthypnotic suggestions are implanted in the subject after a week or so long period of REM deprivation. The content of the posthypnotic scripts is constructed to cause the subject to perform embarrassing and otherwise shameful acts (usually sexual but always anti-social). These shameful behaviors are used by the NSA later to shame the person into a lower self esteem, reduced confidence in their own self discipline, a need for forgiveness from God. These embarrassments provide a means to Blackmail or discredit the subject if the NSA is detected and otherwise threatened by the subject.

2. The NSA will always use another law enforcement agency to document the behavioral discrepancy to retain anonymity. The NSA has been known to help subjects avoid prosecution to gain loyalty or create an adversarial relationship between the acting agency and the subject (another intimidation factor) even though the NSA was responsible for creating the behavioral problem in the subject’s life.

5. Religious Relevance and Convictions:

1. The NSA typically implants posthypnotic suggestions that are clearly referenced in the Bible. The subject may be punished (through negative reinforcement) by anything that is referenced in the Bible to substantiate the validity of the ”Word of God”. When the NSA does not follow the standard Biblical references, most subjects fail to recognize the contradictions out of ignorance or an inability to rationalize, or, they find other ways to justify the events to receive peace from God (NSA). This component of the NSA process is to provide the subject with an increased sense of fear and intimidation resulting from God’s presence and force. ”Thou shall not disobey God”.

6. Paranoia:

1. Paranoia is a powerful tool used by the NSA. It provides a means to develop the subject’s distrust of other people including the subject’s primary group that could provide positive support during this time of distress in the subject’s life. Paranoia is often recognized and discounted as a character fault by most peoples in American society and therefore discredits the subject’s testimony even further. Uninformed, but well wishing people including friends, may recommend to the subject to pursue counseling. This negative feedback can make the subject fear that people will believe the subject is crazy.

2. When the subject seeks professional counseling, the result will be a misdiagnosis with an expensive, inappropriate and ineffective treatment. The observed symptoms result from simply hypnosis, not biological, chemical, or environmental stresses. A misdiagnosis strongly motivates the subject not to communicate their experiences to others to avoid social disgrace of a ”schizophrenia” label and additional financial burden. This isolation of the subject and their reluctance to communicate their experience to others reduces NSA security risk. The NSA cannot allow the subject to share information with other subjects that have already experienced the program and thereby starting a pool of information that could be compiled and used to expose the NSA system.

3. The subject is led to believe that the subject’s neighbors, work associates and/or family are conspiring against the subject through a number of scripts delivered to the subject by the NSA. The NSA can further complicate the conspiracy delusion by using the same technology to have a work associate ask the subject a question or to make a comment that can be used by the NSA to confirm the subjects fears. This technique further isolates the subject from trusting their peer groups, causes additional emotional distress and hostility toward these people. The subject sometimes resorts to violent behavior, which is viewed by observers as irrational, unprovoked behavior that may be treated as criminal behavior by law enforcement
personnel.

7. Stage 3 (Extreme Process):

1. This method is very severe and usually results in a two to five year program. Because of the severity of the suffering, the subject is usually permanently impaired for integration into normal mainstream life and is essentially institutionalized. The result is that the subject must reside in a less competitive environment like a church group. Subjects that receive this program tend to be highly superstitious, are agitated easily when objective evidence that contradicts their belief system is presented. They tend to believe in the spiritual world (demons, ghosts, god, spiritual entities, etc) and consider the spiritual world to be more powerful and important than the material or real world. This program basically follows the following steps; REM deprivation, breakdown of self esteem and confidence, intense suffering, exaggerated conscience, spiritual contact, reborn in Jesus Christ, Spiritual battle, release (saved by the Savior), and recovering (blessed by Jesus Christ). Whenever possible the NSA will skip or reduce these steps to minimize security risk and financial cost.

2. Increasing Dependence on Drugs and Alcohol:

1. As the REM Deprivation increases the subject must depend on Central Nervous System (CNS) Stimulants to compensate for degradation of productivity at work, school, and in interpersonal relationships. This serves the NSA in several ways. Use of drugs (especially CNS stimulants) increases the subject’s index of suggestibility. Or in other words, the post hypnotic commands are more effective and the subject has greater difficulty resisting the impulses generated by the commands. In addition, the increased stress of coping with the drugs in conjunction with the resisting the newly introduced posthypnotic commands serves to push the subject closer to an emotional breakdown. If the subject uses illegal drugs, the NSA tries to set the subject up for a conviction to get assure that the subject looses credibility. Who would believe a drug user that claimed that he/she was being harassed by a government agency that was tormenting them with hypnosis? It also serves the NSA in the program by documenting something that the subject will be ashamed of when the program reaches the exaggerated conscience stage.

2. Alcohol, sleeping pills and other medications also inhibit REM Stage sleep and increase irritability over time thereby further degrading and isolating the subject.

3. In summary, the NSA benefits from the subject responding to the REM Deprivation assault with self-medication. This response discredits the subject by labeling them in society as a drug user, it enhances the effect of the implanted posthypnotic commands and it gives the subject a reason for shame that will be used against the subject later to justify the punishment from ”God”. It should be noted that the subject is not really guilty of anything, except being a victim that was manipulated in a carefully controlled scientific behavior modification process.

3. Poor Nutrition:

1. The poor nutrition reduces the energy the subject has and serves later as another justification of God’s punishment. The subject will be taught later that ”the body is the temple” and that to abuse it is to violate God’s will.

4. Apathy:

1. After the subject’s self-esteem is broken down and continuing failure and persistent suffering start to dominate every day, the individual becomes apathetic as a defense mechanism. At this stage the subject has committed another sin of ”not persevering through faith” which is later used on the subject later to increase a feeling of guilt.

5. Depression:

1. Depression precipitates as a result of chronic REM Sleep Deprivation, social isolation and a feeling of helplessness in the subject. Commonly, when the subject seeks professional counseling, they are misdiagnosed and treated for depression with medications but the root cause of the problem (negative reinforcing posthypnotic suggestions inflicted over long periods of time) is not treated or corrected.

6. Insecurity:

1. The subject starts to experience severe insecurity in this stage. The NSA uses this insecurity against the subject in several ways. Because of the impaired reasoning ability and emotional isolation, the subject is susceptible to the approaches of insincere people, which are used by the NSA to emotionally hurt the subject more. This allows the NSA to convince the subject that people can’t be trusted and that only the NSA (Jesus) can be trusted. This serves to isolate the subject from supportive peer groups and makes the subject emotionally dependent on the NSA resulting in the NSA gaining more power in the subject’s life.

7. Journals and Diaries:

1. Most of the subjects are directed to keep a ”Journal” or diary by the NSA so that the subject can record and review feelings, events, observations, and ”God’s directions” that normally would be unavailable due to short term memory loss during extended periods of REM Deprivation. The NSA uses the Subject’s Journals in a variety of ways.

8. Degrading Spelling and Grammatical Performance: 

1. Subjects in these prolonged stages of REM deprivation, confusion, and emotional distress, have very poor grammar, spelling, and short attention spans.

9. Slowed Speech:

1. Subjects experience slower speech and have a greater time articulating concise points as a result of the REM Deprivation and other performance degrading posthypnotic commands. Very slight alcohol consumption can exasperate the damage of REM Deprivation and precipitate slurred speech.

10. Confusion:

1. Confusion results from three primary sources; REM Deprivation,  specific posthypnotic commands to reinforce the confusion, and the emotional damage and stress that is being inflicted. The confusion allows the NSA to continuously inflict damage to the subject’s life without real-time observation. A confused person generally is not as productive as an organized clear thinker is and has a greater potential to offend people by what they say or do and is less likely to recognize when they have made mistakes. All of these symptoms assist the NSA’s objectives in this stage and subsequent stages. In addition, the confusion restricts the individual from analyzing the source of their suffering and taking corrective actions, and therefore reduces the NSA’s security risk.

11. Poor Concentration:

1. Difficulty concentrating impairs the subject’s productivity and restrains the subject from making self-improvements and corrections in behavior. It makes it very difficult for the subject to do any research or reading to evaluate his/her condition. This paves the way for the NSA to demonstrate that the subject cannot do anything on their own without ”God”, thereby increasing the frustration and anxiety of the subject (inducing emotional breakdown) and ultimately making the subject totally dependant on the will of God.

12. Loose Association and Personality Disorders:

1. The subject experiences disjointed thought at this stage (Loose Association) that appears to observers as a strange sense of humor or inappropriate responses when engaging in conversations. Ongoing sarcasm and other negative attitudes and undesirable personality traits can be present.

13. Anger:

1. The way that the subject experiences anger is of profound importance. If the subject allows the NSA to redirect the increasing anger and hostilities toward the NSA to another person in the form of violence (misplaced aggression), the NSA will reinforce the violent behavior with posthypnotic commands. The result is a person that can achieve national acclaim as a murderer that heard voices of Satan directing him/her. Typically, the Subject is encouraged to commit acts of violence with spouses, friends, or employers resulting in further social isolation and increased shame. Some examples of NSA directed victims of misplaced aggression include recent US Postal Workers whom work within the Postal Service. This is one of the vial ”communication intercept” channels the NSA is directed to monitor. The routes of suspect mail and the postal worker processing it are continuously monitored by NSA. Sometimes the NSA ODO takes issue with a Postal Worker and harasses them or subjects the postal worker to behavioral modification.

14. Delusions:

1. Delusions are used to discredit the witness and also provide an additional source for fear, intimidation and confusion. Delusions can be but are not limited to the Subject developing conspiracy theories of fellow employees and friends, beliefs that Angels or Demons are communicating or visiting them, tingling sensations from microwave guns or implants, beliefs in supernatural events, etc.

15. Audio Hallucinations:

1. Subjects often report hearing walls clicking, footsteps in the house, the sound of someone trying to open the door, drilling at the door, etc.

2. These audio hallucinations are also used to discredit the witness and also provide an additional source for paranoia, fear, and negative reinforcement.

16. Voices in the Subject’s Mind:

1. The voices in the subject’s mind are achieved in a variety of ways using real-time and prescheduled posthypnotic suggestion deliveries, and Noun Substitution implant techniques.

2. Noun Substitution Posthypnotic Implant:

1. The subject can have a posthypnotic suggestion implanted that changes the form of pronouns in the subject’s internal thinking. The result is the subject perceives that someone is telling him/her to do something with nearly every thought. An example is; the subject thinks, ”I should go to church today”. With the noun substitution posthypnotic suggestion the subject experiences the following internal thought, ”You should go to church today!”

Notice that by implanting the posthypnotic command into the subject’s subconscious mind to think the pronoun ”You” instead of ”I” the subject will perceive that they are being directed by a voice even though the majority of the internal thought content is their own naturally occurring thought. This subconscious implant can be used in combination with other implants to increase the subject’s perception of threat, fear, and therefore paranoia. It can be used with other posthypnotic suggestion implants that will give the subject the perception of either a ”good” or ”evil” voice or spirit is directing him/her. 

This implant is powerful because it gives the subject the perception that the spirit, angel, God or Holy Spirit knows and directs the subject’s every thought. It provides a convincing proof that ”God knows every thought of his children”. Subjects that don’t have a superstitious frame of reference and seek professional help are usually misdiagnosed as schizophrenic.

17. Tinnitus (Ear Ringing):

1. Tinnitus is commonly reported by subjects harassed by the NSA and typically has no pharmacological or biochemical basis and is produced by a posthypnotic suggestion. It is often misdiagnosed as ringing caused by excessive aspirin use and is actually an audio hallucination triggered by hypnosis.

18. Complete Quiet Silence:

1. Used by the NSA as a positive reinforcement for two general reasons; the subject has the tinnitus removed to indicate that the subject has ”The Lord’s Peace Restored”, and secondly, the subject has achieved a milestone toward being released by God (the NSA).

19. Quiet Wind:

1. The audio hallucination of a quiet wind is used to convince the subject that the Holy Spirit is visiting him/her. An excellent example of this hallucination combined with the fear that accompanies it is contained in Phil Collin’s lyrics of a song that has the chorus ”I can get so scared, Listen to the wind”.

20. Visual Hallucinations:

1. Visual hallucinations are usually implanted in the waking moments when a subject is coming out of or is in a somnambulatory state (light sleep) preferably in a darkened room. The hallucinations are fleeting, usually lasting less than one minute and are not durable. Typical hallucinations reported by subjects are Angels, large spiders, and movement of various shadowy objects across the ceiling, bright spot of light ahead of the subject, etc.

2. The television show ”Sightings” has had numerous reports of people seeing ”Aliens” at waking moments. These types of news accounts create confusion in US society and serve to keep people searching for the wrong phenomenon thus keeping the NSA’s technology secure (disinformation).

21. Tactile, Olfactory hallucinations and Muscle Spasms:

1. Tactile hallucinations can be more durable and are used to communicate a desired direction to the subject typically after a real-time interrogation. Typical behavioral cues issued by the NSA are manifested in the form of:

1. Temporary sensation of pressure to the tip of the right index finger (symbolizing Faith or have Faith).

2. Temporary sensation of pressure to the tip of the left index finger (symbolizing no Faith or ”deception of Satan”).

3. Temporary sensation of pressure to the center of the right palm (symbolizing Jesus ”Sitting at the right-hand of God”).

4. Temporary sensation of pressure to the ball of the right foot (symbolizing ”Get on the Ball” or ”hurry-up”).

5. Temporary sensation of pressure to the tip of the right foot big toe (symbolizing ”Right Direction”).

6. Temporary sensation of pressure to the tip of the right foot center toe (symbolizing ”Fucking-up Direction”).

7. Temporary sensation of pressure to the tip of the left foot big toe (symbolizing ”Wrong Direction”).

8. Temporary sensation of pressure to the buttocks (symbolizing ”Bad Attitude” or ”subject is acting like an ass”).

9. Temporary sensation of pressure on tip of penis or clitoris (symbolizes immoral thoughts like subject is thinking/acting with his penis or her clitoris).

10. Temporary sensation of pressure to the left ear drum (symbolizing ”do not listen”).

11. Temporary sensation of pressure to the right ear drum (symbolizing ”listen”).

12. An involuntary blink of the right or left eye (symbolizing: right eye = God’s agreement or left eye = Satan’s agreement).

13. Temporary tingling sensation on the Testicles (symbolizing insufficient male confidence or ”Having no balls or strength”).

14. Temporary tingling on other areas of the body to imply that something invisible and/or supernatural is touching the subject. May be perceived as threatening or reassuring to the subject. Can be used to intimidate and confuse the subject often times combined with additional posthypnotic implants to inflict delusions like ”being attacked with microwaves” or being caressed by Angels.

15. Muscular spasm or perceived pressures near the jugular vein on
right side of neck (symbolizing Satan having subject by Jugular or
throat). This is used to inflict fear and doubt.

16. Muscular spasms are sometimes used to inflict severe pain on the subject by causing extreme involuntary contraction of the sphincterin the anal region or other lower back or leg muscles.

17. Perceived odor sensation of a thick, sweet smell (symbolizing Satan’s sweet victory over the subject’s soul).

9. This section is written in an attempt to provide interested individuals with some of the considerations and precautions when seeking to demonstrate the NSA’s civil rights abuses by demonstrating the effectiveness and concepts of subliminal access using Subliminal Implanted Posthypnotic Suggestions and Scripts Using Acoustically Delivered and Phonetically Accelerated Posthypnotic Commands without Somnambulistic Preparation in the Subject.

1. Reverse engineering of the NSA’s technology to prove it’s abuses against the American people is quite difficult. Consider the following.

2. If the scientists and technicians perform their research in a facility that the NSA has the standard transceivers installed, and therefore the NSA can influence the direction of research or the data by effecting perceptual effects in the researchers. 

These perceptual effects can be confusion, lack of attention to important details, oversights, bad assumptions, incorrect interpretation of the test data. These same misperceptions will also be incorporated into the research test subjects. The technology cannot be developed and optimized if the NSA has any access to the test subjects. The test scripts given to the test subject delivered from the researcher can be neutralized by the NSA delivering a canceling script immediately after the researcher’s script. The NSA’s test script can also include a hypnoamnesia script at the end to cancel any residual perception in the subject so that the test subject would report no effects and the researcher would conclude the test script had no effect.

3. The research must be carried out in a facility secured from all NSA electronic intrusion. All equipment in the facility must be TEMPEST protected and electrically isolated from the outside world.

The research personnel and their subjects must never leave the secured area of the facility so that they cannot be subliminally interrogated by the NSA. The NSA would take this opportunity to deliver disinformation scripts to the subject or researcher. Foodstuffs and supplies would be the logical choice of NSA intrusion if all other security measures were effective against the NSA.

4. The NSA will exploit all opportunities to introduce microscopic transceivers into the facility of it’s surrounding grounds. The minimal requirements for the NSA to take control of the research are:

1. NSA audio delivery (a micro receiver with a micro speaker)

2. Visibility of the targets (researcher or test subject) to capture response labels during subliminal interrogations. This can be through normal illumination or infrared to see through window, or millimeter wave or other technologies that can see through barriers like walls and ceilings.

3. Audible response labels can be used if the NSA has a micro receiver with a micro speaker inside but cannot get a transmitter in and operating without detection. Sneezes, coughs, clearing of throat that can be picked up by laser microphones, audible amplification microphones, etc. can also be used as response labels.

5. The NSA currently has satellites with millimeter wave technology that will allow visible intrusion into most facilities. The test facilities should be deep underground, AKA 1000 feet with no adjacent access from other facilities, sewer lines, water lines or power conduits etc.

6. Any facilities existing will have to be debugged before habitation and research begins.

7. Subjects must be able to be subjected to traditional hypnosis after facility habitation as a test prior to research to assure that the NSA has minimal scripts already implanted.

8. This technology is the highest level of intelligence gathering for the USA. The abuses resulting from mismanagement of this area of the NSA’s intelligence system must force Congress to legislate additional laws to protect the citizens. The NSA must regulate this system better. The NSA will take all necessary steps without limit to assure that this technology is preserved and autonomously under their control.

10. Conclusion: America’s greatest and highest level intelligence asset is being mismanaged and the mismanagement must be corrected before all the Enemies of our great country acquire it. Imagine if China had this technology to use on their defenseless population?

11. May God help us all in protecting the American public and preserving and managing this vital technology’s vital potential to serve America’s National Security.

http://www.topica.com/lists/EDD/read/message.html?mid=1601892956

=============================================================================================

From Newshawk:

Mass Mind Control in the Present-Day U.S. — The big picture

There are a number of interlocking systems, technologies and techniques
which are currently being deployed against the citizens of the United
States of America by certain segments of our national government.

First, there are literally COUNTLESS mind-control projects and
sub-projects in operation at this time which target SPECIFIC
subjects/victims in a variety of ways; using one or more of a number of
technologies such as drugs, (ritual) psycho-sexual abuse, a vast panoply
of different EM/RF mind control technologies, repetitive conditioning,
hypnotic trance induction, and so on and on and on.

Reliable reports from MANY different sources indicate that as many as
TEN MILLION individuals many be ACTIVE subjects/victims of these kinds
of mind control activities, and huge quantities of hard documentation on
a great many of these projects DOES exist.

However, in addition to these kinds of mind control operations, there are
ALSO mind control and mind manipulation activities that target MASSES
of people in large geographical regions at the same time. Indeed, there
is VERY strong evidence that the operators of HAARP for example, have
ever since HAARP’s earliest days intended that it be used for, among many
other things, GLOBAL mind control.

There is in FACT much evidence to show that HAARP is NOW being used for
just such utterly evil purposes by the United States federal government.

Of course, there are many other EM/RF technologies and systems which
are, or may be, applied to mass-scale mind, mood, thought and
consciousness control/manipulation operations: such as the nationwide
”GWEN” (Ground Wave Emergency Network) system, certain ELF and ULF
transmitter systems, and so on (such as your TV set, even IF it’s turned
OFF!)

Another way to manipulate and ”regulate” the minds and consciousness of
a mass of people at a VERY basic, fundamental level is to CONTROL the
population’s PRIMARY sources of INFORMATION. This is one of the MOST
powerful ways shape the collective consciousness of the public, and it is
CLEAR that many mass media outlets in the United States are both
willingly and un-wittingly aiding and abetting the manipulation of
our minds by the government, and are assisting the FedGov in carrying out
many social-engineering agendas.

The mass media’s treatment of school shooting incidents, for instance,
plays DIRECTLY and TOTALLY into the schemes of those who deployed the
mind-controlled killers to carry out these shootings, in a grand plan to
shut down our Constitution’s 2nd Amendment, among other things.

Moreover, very carefully designed CONDITIONING programs and tactics have
been brought to bear against nearly EVERY segment of society;
disseminated throughout the nation and the world by mass media and
entertainment industries and corporations; and imbedded in ALL forms of
so-called entertainment at this point, such as movies, TV shows, video
and computer games ESPECIALLY, some pop music, and so on.

This condition of constant, relentless bombardment with grotesquely violent
imagery, which the general population, ESPECIALLY its younger members, is
inundated with by nearly ALL forms of popular contemporary entertainment
and sources of ”information”, is indeed directly derived from those
mind-conditioning programs and systems developed at Fort Detrick (and
other similar locations). San Diego shooter Charles Williams’ father
worked at the Army’s Fort Detrick facility for THIRTEEN YEARS.

Specifically, indoctrination/conditioning programs were developed at
Fort Detrick in which subjects were repeatedly, continually and
continuously immersed in virtual reality-type video/computer ”games”
of extreme and GRAPHIC brutality, for long stretches of time and
over an extended time frame.

This kind of psychological assault proved very effective in rapidly
obliterating subjects’ ethical and moral values and cultural norms with
regard to violence, brutality, killing and so on.

These systems were perfected, applied to the brainwashing and
conditioning of members of the U.S. military and also turned over to
the intelligence sectors for other applications. The intelligence sector,
in turn, DELIBERATELY and successfully undertook to have this same kind
of HIGHLY negative, destructive and effective conditioning applied to
SOCIETY AS A WHOLE, via mass conditioning of our consciousness through
the entertainment and information industries, as noted.

One OTHER method of mass mind control/manipulation/conditioning which is
NOW being utilized MORE and MORE — ESPECIALLY against the most
vulnerable members of our society, our CHILDREN — is the
highly-reprehensible/questionable and increasingly common MANDATED
DRUGGING of ever-growing numbers of children through hugely intrusive,
invasive, ill-advised, psychologically unpredictable and often
destructive programs mandated, usually for young males, by psychiatrists
and social workers. More and more of our children are being dosed on a
long-term basis with any of a number of psychotropic/psychiatric drugs
like Prozac, Ritalin, Luvox, and so on.

These drugs not ONLY are PROVEN to induce SEVERE and often VERY VIOLENT
psychotic reactions among a significant percentage of subjects, but ALSO
clearly and provably create a stupefied, dumbed-down, zombified mental
state in targeted subjects which is a PERFECT ”ground state” for the
carrying out of yet OTHER mind control/manipulation/conditioning activities
on these very same subjects. In general, this kind of psych-drugging makes
the job of further mind control programming MUCH easier. And this kind of
drugging is being done to ever-increasing numbers of our children, down to
toddlers as young as TWO and THREE YEARS OLD!!

Now, there is ANOTHER way in which our present-day society is being
literally and effectively mind-controlled en masse.

Most all of the individually-targeted mind control programs we noted
above use one or more methods to induce a PSYCHOTIC BREAK or SPLIT
PERSONALITY in the victim/subject. In fact, one or more of these
deliberately-induced split personalities formed as a result of
psycho-sexual abuse or other conditioning are those facets of the
subject’s psyche which ARE actually ”programmed”; to kill, or whatever
else. It’s been shown that forcing victims/subjects to witness, experience
or participate in just about any highly-traumatic and shocking events on a
repeated basis will induce the kind of psychotic break(down) that is a
necessary prerequisite for intensive mind control programming/conditioning.

SO: WHEN our society as a whole is FORCED to confront and WITNESS over
and over and over again something as FUNDAMENTALLY shocking as having
our young people perpetrating inconceivably horrific mass murders of
peers and others on A REGULAR BASIS, as is NOW THE CASE in the
present-day United States, then the population as a whole AND on an
individual basis to some extent develops an analogous, similar
psychological break, and in FACT to some extent develops split
personality/multiple personality disorder conditions… READY FOR
FURTHER MIND CONTROL PROGRAMMING.

THUS: such extraordinarily disturbing events which impact society AS A
WHOLE, such as these school shootings by young people that have just
occurred, ALSO serve the malignant, demonic agendas of the FedGov/NWO
social controllers who set these terrible mass killings off; and the
incidents themselves serve to further condition, manipulate and ”mind
control” the population of the United States in the year 2001.
http://www.topica.com/lists/Slick-D/read/message.html?mid=1601615926 

==============================================================================================

What are Artificial Neural Networks? The implementation of Neural Networks for brain-like computations like patterns recognition, decisions making, motory control and many others is made possible by the advent of large scale computers in the late 1950’s. http://www.rgsoftware.com/

Electronic Mind Control
http://apfn.org/apfn/electronic.htm 

APFN MIND CONTROL INFO & LINKS:
http://www.apfn.org/apfn/mind.htm

Contrails (Chemtrails)
http://www.apfn.org/apfn/contrails.htm

We Are At WAR
by Sheriff Mike
http://www.apfn.org/apfn/atwar.htm 

[Help] MIND CONTROL VICTIM!
http://www.apfn.org/apfn/victim.htm 


WIZARD OF OZ and the ILLUMINATI MIND CONTROL
http://www.apfn.org/apfn/oz.htm 

THE AMERICAN HALLUCINATION
http://www.apfn.org/apfn/halluc.htm 

Aluminum Foil Deflector Beanie
An Effective, Low-Cost Solution To Combating Mind-Control
http://zapatopi.net/afdb.html 

Secret US Human Biological Experimentation
http://www.apfn.org/apfn/experiment.htm 

 

 

http://www.whale.to/b/nsa4.html#4.%20NSA%20Initiated%20Executions%20in%20Overseas%20Defense%20Project

EU ger 800 miljarder till bl a FET- och hjärnforskning ! ! !

februari 5, 2013

Grafén och Human Brain Project vinner största utmärkelsen i forskningens  historia, samtidigt som kampen för hållbar finansiering av vetenskapen fortsätter. Av dessa 800 miljarder kommer 10 miljarder att satsas i Sverige.

Det är helt vansinniga pengar som numera satsas och investeras även i Sverige inom området som i dagligt tal kallas Människa-maskin-interaktion och AI-forskning. På enklare svenska kan det sägas att dessa pengar är tänkta till att få fram en datorhjärna med artificiell intelligens som är smartare än människan!!!

Denna datorhjärna kommer att kunna kopplas till den mänskliga hjärnan (din hjärna) för diagnostik, behandling, upplevelser och statlig kontroll.

Jag har skrivit om detta rätt många gånger och vi är flera som även kontaktat forskarna här i Sverige, men dessa förnekar att det pågår sådan forskning!?!? Mitt svar på dessa lögner blir då bara ungefär så här:

Detta innebär att bl a fd Generaldirektören på Datainspektionen, Jan Freese, skulle ha ljugit i alla sina skrivelser till riksdag och regering fram till sin död i slutet av 1980-talet…

Ljugit måste även Vetenskapsrådet ha gjort i sin bok ”Där Guld Glimmar Blått” och ljugit måste också mängder med svenska vetenskapsmän, journalister, institutioner m fl ha gjort alltsedan slutet av andra världskriget eftersom de alla skrivit och efterfrågat information om vad som händer på våra/folkets laboratorium”!?!?

Faktum är att det pågår ett globalt samarbete om att hitta teknologierna för att integrera den mänskliga hjärnan med en global hjärnfunktion. Frågan är om denna nya teknologi kommer att tjäna människan eller om den kommer att användas för utökad kontroll och maktmissbruk av människan? Jag sätter mina pengar på det senare alternativet.

Hur som helst så har ändå EU bestämt att så här mycket pengar ska investeras (från deras håll) inom AI-forskningen och då bör vi verkligen vara medvetna om vad detta egentligen innebär för oss.

Efter det att EU tillkännagav dessa forskningspengar så har det skrivits rätt mycket inom forskarvärlden och bl a står det följande in några av dessa nyhetsbulletiner:

KI-forskare i historiska EU-projekt

EU:s storsatsning inom neurovetenskap, The Human Brain Project, får över en miljard euro till forskning om hur hjärnan fungerar. Projektet leds delvis av Sten Grillner, professor vid KI. 

Flaggskepp om hjärnans mysterier

http://www.kth.se/csc/aktuellt/i-media/forskningsanslag-till-human-brain-project-uppmarksammas-1.366061 

Forskningsanslag till Human Brain Project uppmärksammas 

Jeanette Hellgren Kotaleski och Anders Lansner citeras hos Svt respektive Elektronik i Norden med anledning av att Human Brain Project tilldelades ett stort forskningsanslag från EU 28 januari.

”Ett CERN för hjärnforskningen” | Svt.se

http://www.elinor.se/index.php/5-miljarder-for-att-simulera-hjarnan.html

5 miljarder för att simulera hjärnan
Skrivet av Göte Fagerfjäll 2013-01-28Forskningsprojektet The Human Brain Project tar nu fart, efter att ha fått finansiering med hela fem miljarder kronor. Målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan och flera KTH-forskare finns representerade.Anders Lansner, professor i datalogi på KTH, är en av forskarna från KTH som deltar i The Human Brain Project (hädanefter förkortat HBP). 

Anders Lansner är professor i datalogi på KTH, SU, SBI m fl ställen.

Sedan 80-talet har han skapat en matematisk modell av människans hjärna men påstår ändå att han aldrig använt människohjärnor som förebild?!?!? Det är en lögn som måste anses sakna motstycke!!!

 

En annan person som är intressant att navelskåda i sammanhanget måste vara professor Martin Ingvar.

Cortical control of Pain and Emotion 

The capacity to control emotion is important for human adaptation. Functional imaging studies in humans have permitted direct investigation of control strategies that draw upon higher cognitive processes difficult to study in nonhumans. Such studies have examined controlling attention to emotionally evocative stimuli as well as control of pain experience. These forms of emotion regulation depend upon interactions between prefrontal and cingulate control systems and cortical and subcortical emotion-generative systems. Our main research objective is in a wide sense to further the understanding of such adaptation mechanisms und ultimately demonstrating general vs. specific control mechanisms.

Martin Ingvar är nog den forskare som rent fysiskt varit och grävt mest i svenska innevånares hjärnor, men så har han material från flera decenniers forskning i ryggen också. Glöm inte att det var hans pappa David Ingvar som bäddade för att sonen Martin senare skulle kunna göra sig ett namn inom forskarvärlden, för på egen hand och på egna meriter hade det aldrig gått!

Jag vet inte hur jag ska kunna förklara hur farligt det är när människor som Sten Grillner, Anders Lansner, Martin Ingvar, Mårten Risling, (FOI) Totalförsvarets forskningsinstitut, (SICS) Swedish Institute of Computer science m fl börjar samarbeta… Men för den som är det minsta begåvad med ett läshuvud förstår nog rätt omgående att det är en skrämmande kombination av forskare!

Särskilt som det är allmänt känt att ingen av dessa herrar har någon som helst etik, moral eller samveten! Kan de tjäna pengar på nåt så sker det också!

Tänk om du som läser det här kunde gå in på några informationssidor för att läsa fakta och info om vad som hänt och händer inom hjärnforskning, kommunikation och människa-maskin-interaktion. Se tre av dom här: http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2007/Skratta-inte-at-Ubicomp/ www.Icaact.org , www.bionicgate.comwww.svegritet.se

Mer tänker jag inte skriva utan hoppas du förstår att denna forskning är ett av de största hoten mot människors integritet, identitet och självbestämmanderätt i Sverige… även om forskningen pågår över hela världen… Det är en kapprustning om människan mot maskinen som jag önskar att ingen kommer att vinna, men jag inser också att det är rent önsketänkande…

Fast… en sak till vill jag lägga in… Det är den här videon från History Channel… Här visar de på ett enkelt sätt hur vissa länders regeringar använder Mind Control för att styra och kontrollera massorna!!!

Denna forskning pågår även här i Sverige!!! DET ÄR EN MYCKET BRA VIDEO!!!

Robert Naeslund: The Human Brain Project

november 30, 2012

Tyvärr finns det inget i Sverige, bland forskare, vetenskapsmän, politiker, tjänstemän m fl som kan kallas etik, moral, eller ens empati. Nej, i stället har det växt fram en mängd fruktansvärt grymma och perversa människor vars högsta syfte verkar vara att i likhet med den vidriga nazismen njuter av att kontrollera, tortera och mörda helt oskyldiga människor och jag förstår inte varför!?

Här är en video om en man som håller ett av de mest spännande och totalt avslöjande föredrag om dessa mörkermän/-kvinnor som någonsin trampat på vår planet! Robert Naeslund lyckas att på bara en timme få med så mycket hemska fakta om dessa grymma galningar, vars huvudmål är att forska fram en teknik som gör att de totalt kan kontrollera oss andra, folket, via en världsomspännande intelligens som i dagligt tal kallas datorhjärna, eller Artificiell Intelligens!

Var medveten om att ondskan har begått fruktansvärda illdåd på våra hjärnor i alla tider, men nu med datorernas och elektronikens inträde i vår värld så har grymheten aldrig varit värre!!!

Se detta föredrag och försök förstå vidden av massmorden och tortyren av alla dessa oskyldiga människor som räknas i hundratusental!!!

Någon måste vara ansvarig/skyldig, t ex forskare & politiker

november 30, 2012

Jag har lagt in rätt många dokument om att människan snart har den första Artificiella Intelligensen (AI) här, dvs en datorhjärna som beräknas vara ca 20 000 gånger intelligentare än en människas OCH att forskarna då envist hävdar att denna AI kommer att vara vänligt sinnade mot oss, skaparna/människan. Inför det påståendet frågar jag alltid VARFÖR DÅ???

Av vilken anledning skulle en AI ens fundera över att vara snälla mot oss? Forskarna hävdar, JODÅ, för vi har programmerat den till att inte skada oss… En intelligens som är 20 000 gånger smartare skulle alltså inte kunna lösa den knuten??? Ja, jag tycker att det forskarna säger är mer än lovligt idiotiskt, eller så tror de att vi andra är så dumma att vi ska gå på det!?

Men jag ska inte orda mer om detta utan bara helt kort säga att jag nu klippt in en text som en vän skrivit, med egna små inkopierade textavsnitt från en av Datainspektionens största utgivna rapport om konstgjord intelligens från 2007, med namnet Ubiquitous Computing. Är du nyfiken på denna mycket lättlästa och högintressanta rapport är det bara att klicka på länken längst ner, efter texten här nedan:

ARTIFICIELL INTELLIGENS – BIG DATA – BIOMETRISK SENSORTEKNIK – INTEGRITET – AUTONOMI

Glöm bort hotbilden av vad myndigheter och företag kan göra med dina personuppgifter, med dagens informationsteknik kan vilken databas som helst hackas och dina uppgifter missbrukas. Går det att tjäna pengar på det så görs det.

En betydligt allvarligare situation är att modern ICT även kallat NBIC forskning tenderar till att kommersialisera den mänskliga hjärnan och se den som en biomekanisk plattform. Bilden av det egna jaget kommer med den nya informationstekniken och artificiell intelligens att helt förändras.

Datorer kommer, antingen vi vill eller inte, att bli intelligentare än människan och kunna läsa våra tankar och känslor.

I framtiden kan du köpa utökad minneskapacitet, Googla på webben direkt, med dina tankar, köpa kontinuerlig hälsodiagnostik och behandling över internet.

Just nu utvecklas biokompatibla hjärnimplantat, artificiell intelligens och hjärninspirerade datorer.

Detta leder till utvecklingen att maskiner (morgondagens nätverksteknik och programvara) kan läsa människors tankar. Staten och dess institutioner kommer att överblicka och kontrollera dina tankar och drömmar.

På samma sätt som det av kommersiella vinstintressen, eller för att försvara rikets säkerhet, inte gick att påverka utvecklingen av mobiltelefonen, navigatorer, datorsamhället eller Oppenheimers kärnvapen så går det inte att stoppa utvecklingen av fysiologiska sensorer och tankeläsningsmaskiner.

Människans högre medvetande förmår helt enkelt inte att ingripa och påverka denna utveckling, trotts att det innebär att vi inom loppet av c:a tjugo år kommer att vara helt transparenta inför staten, dina tankar är inte längre privata, hur kommer inte det att kunna missbrukas?

Forskarna som med datortekniken nu forskar ur tvärvetenskapligt perspektiv säger sig i framtiden kunna bota cancer, Parkinson och Alzheimers sjukdom. Detta kommer att kunna ske med hjälp av tidig upptäckt av sjukdomen med olika typer av markörer och i kombination med fysiologiska, i kroppen, implanterbara signalbehandlingssystem. I sammanhanget är det viktigt att förstå att forskarna under många år och under utvecklingen av teknologierna har avkodat den mänskliga hjärnan och nervsystemets ontologier. Genom detta kan så kallade nätverksagenter (programvara i nätverk) läsa och förstå en människas tankar och känslor.

Enkelt uttryckt så kan man säga att dagens ”smartphone” miniatyriseras och flyttar direkt in i människan.

Datainspektionen bekräftade följande utveckling redan 2007. Biometrisk sensorteknik utvecklas vidare och kommer någon gång i framtiden att bli praktiskt användbar. Det man oroar sig för kan hända är identitetsstölder, att någon använder en annan persons biometriska data för sitt eget bruk. Forskarna försöker lösa detta genom att lägga in förmågan att avgöra om det som biometrisensorn ser verkligen ”lever” här och nu och inte bara är en ”död” datamängd.

Bland alla fysiologiska sensorer som utvecklas, finns det sådana som ska kunna  känna av en användares känslotillstånd. Möjligen är det kontroversiellt eller riskfyllt att inför en dator avslöja en människas verkliga känslotillstånd, något som annars går att maskera med en neutral eller låtsad uppsyn. Men det ligger förmodligen långt fram i tiden.

Mera centralt i utvecklingen av sensorer för fysiologiska mätningar och övervakning av hälsan finns sådana som kontinuerligt på och i kroppen kan följa puls, blodtryck, temperatur, bakterienärvaro och mycket annat. En del typer av sensorer och radiobaserade identitetsmärkningar kommer sannolikt att implanteras i kroppen. Kroppsnära ubicomp-system kan fortlöpande analysera hälsotillstånd och sammanställa resultat. Det kan detektera en annalkande influensa eller ett hjärtbesvär – och vid behov sända data till vårdgivare.

Om du säger ”Ubicomp” är det många som småskrattar och tänker på intelligenta kylskåp. Men företeelsen ska inte underskattas. I flera år har IT-industrin i USA, EU och Japan lagt ner astronomiska belopp på utvecklingen.

Människor och apparater ska bindas samman i ett gigantiskt trådlöst nätverk är det tänkt, och det kan innebära det hittills största hotet mot integriteten. Datainspektionen har tagit fram en rapport om fenomenet.

Ubicomp, eller Ubiquitous Computing, alltså datakraft som på ett självklart sätt är allestädes närvarande utan att man tänker på det – ungefär som elektriciteten är idag – betraktas av IT-industrin som framtidens kassako: en lätt tillgänglig, trådlös infrastruktur för information och kommunikation som ska kunna:

• Identifiera och lokalisera människor och apparater. Trådlöst. Överallt. Jämt.
• Hämta och lämna information mellan människor och från sensorer som ser hör, mäter och kan styra apparaterna.
• Lära sig användarnas personliga preferenser, apparaternas prestanda osv.

Visionen Ubicomp kom för nära tjugo år sedan, men systemet kräver tre grundfunktioner som man först nu kan skönja lösningen på:

• Trådlös identifiering. Här har RFID mognat och blivit billigt.
• Trådlöst bredband. 4G behövs för att klara kraven som Ubicomp ställer – det är på gång.
• Ett nästan oändligt antal Internetadresser. Nästa generation Internetprotokoll, IPv6, är under utveckling. Det ska räcka för att ”adressera varje sandkorn på jorden”.

Man talar om att Ubicomp ska revolutionera arbetsplatsen, vården, trafiken, handeln och hemmet, men de försök att konkretisera visionen som vi hittills har sett har fått en lätt töntstämpel, till exempel intelligenta kylskåp som säger till när mjölken börjar ta slut. Men man ska inte underskatta drivkrafterna bakom utvecklingen, världens samlade IT-industri representerar en enorm ekonomisk kraft, man behöver nya affärsområden och satsar nu på Ubicomp.

Om Ubicomp kommer, kan det innebära det hittills största hotet mot integriteten. Det är svårt att hålla en beredskap för ett hot som man inte vet hur det kommer att se ut, men 2007 stod Ubicomp överst på programmet för dataskyddschefernas årliga världskonferens i Montreal. Och Datainspektionen har låtit ta fram en rapport, ”Ubiquitous Computing – en vision som kan bli verklighet”.

Du har troligen svårt att förstå eller ta till dig denna information, du har förmodligen svårt att agera på denna information. Detta beror på att det ligger i våra gener att tro att våra tankar är våra egna och inte kan läsas av maskiner.

Det är också därför som denna forskning kan pågå i det fördolda, ingen människa tror på den som säger sig vara uppkopplad till en forskardator, det går ju inte att se. Men att förstå att någon lyssnar på din mobiltelefon, det är lättare att förstå. Människan kommer i framtiden att anslutas direkt (plug and play) till det nya informationssamhället Ubicomp.

Många svenska professorer inom etik och filosofi har under många år försökt väcka etiska debatter i ämnet. Inkomstområdet är för stort och därför har ingen debatt blivit av, därför vet vi idag inte vem som är uppkopplad och vem som inte är det, vi vet ej heller vilka programvaror som den uppkopplade personen utsätts för eller använder sig av. Frågan är om dessa teknologier även används för beteendemanipulering eller t o m  för att tvinga människor till våldsbrott.

 http://www.datainspektionen.se/documents/rapport-ubiq-computing.pdf

Bevisen om de största forskningsövergreppen

februari 13, 2012

I över 60 år har, i Sverige, regeringarna, staten, forskarna, lagstiftarna, militären, säkerhetspolisen, psykiatrin m fl, lyckats hålla det största brottet någonsin mot befolkningen hemligt.

Därför känns det nästan lite overkligt att här kunna lägga fram bevis på vad som pågått så länge och skyddats av så många. Dessutom kommer bevisen från människor som själva arbetar inom samma område!

För att inte bli långrandig lägger jag ut kommentarer före klippen så du vet vad det är du kommer att se, dvs vattentäta bevis för dessa brott mot folket.

Här säger en forskare att detta chip som än så länge bara finns i ormar inte kan sättas in på människor på väldigt många år. Däremot säger han med stadig röst att chippet och datorn kan kommunicera med varandra.

Det här är bevis ett på hur forskare ljuger för folket genom att hjärnchips funnits ända sedan 1950-talet, däremot inte så här små givetvis, och dessutom impanterade i människor fastän de haft mycket lägre prestanda än det han visar upp! Min andra kommentar om detta klipp är att forskaren erkänner att det blir en tvåvägskommunikation.

Vad han medvetet inte säger något om är att pga denna kommunikation mellan dator och hjärna så kan ett implantat på rätt ställe även tvinga hjärnan och kroppen att lyda de kommandon implantatet ger!

Brain chip coming soon 2.27

Här har vi en av världens mest berömda människor inom AI (Artificiell Intelligens) och för några år sedan spådde han att datorer kommer att ha större intelligens än människan år 2049. I den här senare videon har tekniken gått ännu snabbare och han säger nu att det blir så redan 2020! Ray K har aldrig tidigare haft fel i sina beräkningar om vad som ska hända och när, inom detta område. Redan i sin första mening säger han 2020! När han talar om AI-singularitet så var medveten om att det betyder ”datorers förmåga att förbättra sig själva genom artificiell intelligens”.

Ray Kurzweil about coming singularity 7.10

Denna video ligger på en för mig helt ny sida. Den är amerikansk och handlar om exakt samma sak som den svenska sidan ”Hjärnans Integritet” håller på med, nämligen att skriva, lägga ut dokument och avslöja dessa extremt grova brott mot människan. Själva videon visar att man nu äntligen har konstruerat ett mätverktyg som enkelt visar var implantaten sitter på människor. Och de som gjort videon har rest omkring både i USA och Tyskland. En parantes om detta är att USA och Sverige har haft mycket intimt samarbete ända sedan mitten på 1940-talet. Här är ett av de senare och mer uppdaterade avtalen och som hänvisar till ett äldre avtal från 1981. Dessa avtal skrivs speciellt för att staterna emellan ska kunna skriva in nya och ännu mer lagvidriga samarbeten, varav utvecklandet av en datorhjärna är en liten del, som tas fram både i Sverige och USA, med intimt samarbete!

Domestic terroris, silent rape 22.05

I den här artikeln skriver man om ett stort framsteg inom hjärnkopieringen, där det tidigare tagit flera månader att bara kopiera millimetrar av hjärnan nu kan göras på några timmar!!! Det är revolutionerande och kan mycket väl fortsätta framåt ännu mycket snabbare än vad man tidigare trott vara möjligt!

I den här artikeln skriver Expressen om IBM och att deras nya processorer påminner mer om en mänsklig hjärna än datorer! Vidare sägs det …Just nu pågår förberedelserna för att bygga en dator som i varje detalj ska efterlikna, ja, simulera, den mänskliga hjärnan.

…Arbetet finansieras av EU-medel och sker främst i Tyskland, men följs av forskare inom en rad discipliner över hela världen. För att övervaka de etiska aspekterna av arbetet har ett internationellt forskarråd bildats, ungefär i stil med de etiska råd som granskar djurförsök.

Detta internationella forskarråd kommer, precis som tidigare, aldrig att bry sig om vare sig etik eller moral, för varför ändra på ett vinnande koncept när folket är så fördummade att de inget begriper?

Ändå önskar och hoppas jag att allmänheten, en gång för alla, vill förstå vilket hot vi lever under och att det idag beräknas finnas ca 400 000 människor i USA som med våld tvingas leva och dö med dessa hjärnimplantat vars uppgifter bl a är att kopiera hela hjärnan, alla våra fem sinnen, smak, hörsel, syn, känsel och lukt, och det kanske viktigaste av allt, hjärnornas alla minnen! När jag läste det gjorde jag en snabb beräkning och omsatte dessa siffror till Sverige vilket då skulle innebära att det finns ca 13 000 människor i vårt land som lever hemska och plågsamma liv, helt i forskarnas våld, även om jag tror det är många fler, men det är det närmaste vi kan komma den sanna siffran eftersom staten lagt det stora locket på vad gäller all information om denna forskning.

Av alla de hjärnimplantat som finns idag är det inget som är helt utvecklat och ofarligt. De har bieffekter som forskarna ännu inte känner till, men en sak som vi känner till är att det torterar människor 24/7 alla dagar året runt. Störningarna på resp människa varierar beroende på t ex hur långt det är mellan ”basstationen” och offret, för de som utsätts för det här är verkligen offer i ordets verkliga betydelse!

Att leva ett normalt liv med ett eller flera implantat i sig går inte pga de bieffekter som finns. Tänk dig själv att det surrar, pratas, skriker, tjuter i ditt huvud dygnet runt och dessutom har de även en dygnet-runt-kommunikation, inte med tal utan via tanken!!! Detta finns det hur mycket dokumentation på som helst och jag känner att jag bara måste beskriva detta lite till, för det är så viktigt.

När de första offren, t ex här i Sverige, började berätta för sin läkare att de hörde röster i huvudet (forskarna kommunicerar med offren) visste läkarna inte vad de skulle göra. Därför samlades världens psykiatriker, de som sysslar med denna forskning, till ett möte och man bestämde då att de som påstår sig höra röster i huvudet konsekvent skulle klassificeras som psykotiskt sjuka!?

Detta är sant hur otroligt det än låter! Tror du mig inte bör du läsa den här länken. I den står det bl a: ”Mannen bakom den nuvarande utgåvan av DSM (även kallad psykiatrins bibel) heter Allen Frances… … Vi har gått för långt med att ge diagnoser till beteenden som borde uppfattas inom ramen för normalitet”.

Till sist vill jag nämna vilka personer som absolut kan ställas ansvariga för att dessa brott fortsätter.

Förutom regeringen, staten, militären, polisen och Säpo så finns det nyckelpersoner inom forskarkåren som kanske inte själva står för våldtäkterna/tortyren/morden på offren, men de har kännedom och vetskap om att det pågår, annars skulle de inte ha några som helst mätdata att arbeta med!

Sten Grillner

Anders Lansner

Martin Ingvar

Alla dessa tre forskare har mycket stor kontroll över och vetskap om varifrån deras mätdata kommer ifrån och detta gör dem synnerligen extra skyldiga till brott mot folket eftersom de alla valt att neka till all kännedom i ämnet.

Detta bevisas enklast med att kräva ett mycket enkelt svar på en lika enkel fråga till dessa personer:

Är det möjligt att forska i och om hjärnan och utveckla forskningsmaterial för att i slutänden ha en datorhjärna, utan att kopiera en mängd människohjärnor?

För det måste väl ändå vara omöjligt att en enda människas hjärna, t o m Einsteins, skulle kunna ligga till grund för Artificiell Intelligens (AI)?!

Det är absolut nödvändigt att ta reda på hur många människor som forskningen, på olika sätt, använt och torterat under utvecklingen av implantat, nätverkstekniker och datormodeller.

Med anledning av ovanstående går det bara att konstatera att staten/regeringen och forskarna är skyldiga till det grövsta brottet mot folket som går att uppbringa!

Vi måste kräva att få fortlöpande information om forskningen och en politisk öppen debatt beträffande densamma som pågått/pågår på människor utan deras samtycke och  vetskap!

Sker inte detta står det absolut klart att även våra egna regeringar alltsedan 1950-talet bryter mot alla internationella lagar och förordningar, både från FN, EU m fl flera och som sådant är detta en mycket allvarlig skändning av hela befolkningen!

Vi människor är värda så mycket mer än att fortsätta bli kränkta, förnedrade och trampade på!

Sanningen är svår för de som inget fattar, alltså svenskarna

augusti 2, 2011

Tänk att vi svenskar är så hjärntvättade och manipulerade att vi fortfarande tror att ”Staten hjälper oss alla”!?!? Det är helt otroligt hur blåsta det svenska folket är!!!

Jag skulle också vara lika blåst om jag inte av en ren slump flyttade utomlands och inte kunde hjärntvättas under en 6-årsperiod… DÅ först kunde jag se på den lilla ankdammen utifrån, skaffa mig lite fakta och sen låg sanningen där framför mig,  jag hade bara inte fattat det när jag var under ”hjärntvätten” och indoktrineringen från staten och forskarna!!!

Samtidigt kom jag i kontakt med många pensionerade svenskar som bosatt sig i värmen, men också för att de flytt från det mest antidemokratiska landet världen någonsin skådat!

Och jag ljuger inte en millimeter när jag säger att jag blev både arg, ledsen, förtvivlad och frustrerad över att tvingas inse att jag blivit så fruktansvärt lurad och förd bakom ljuset under de 35 år jag då levt…

Därför försöker jag idag sprida information och upplysningar till alla som vill läsa min blogg… för de sanningar jag klipper in här finns inte att hitta i några av våra svenska tidningar, radioprogram eller TV-kanaler… DET ÄR FÖRBJUDET ATT VISA DET JAG VISAR HÄR!!!

Så illa är det i Sverige, och har så varit ända sedan 1930-talet!!!

Se och läs det här som jag klippt in och som faktiskt bara är slutet av ett mycket mycket längre inlägg av en annan bloggare:

A Short History of Nanotechnology

1959
Feynman gives after-dinner talk describing molecular machines building with atomic precision
1974
Taniguchi uses term “nano-technology” in paper on ion-sputter machining
1977
Drexler originates molecular nanotechnology concepts at MIT
1981
First technical paper on molecular engineering to build with atomic precision STMinvented
1985
Buckyball discovered
1986
First book published
AFM invented
First organization formed
1987
First protein engineered
First university symposium
1988
First university course
1989
IBM logo spelled in individual atoms
First national conference
1990
First nanotechnology journal
Japan’s STA begins funding nanotech projects

1991
Japan”s MITI announces bottom-up “atom factory
IBM endorses bottom-up path
Japan’s MITI commits $200 million
Carbon nanotube discovered
1992
First textbook published
First Congressional testimony
1993
First Feynman Prize in Nanotechnology awarded for modeling a hydrogen abstraction tool useful in nanotechnology
First coverage of nanotech from White House
Engines of Creation” book given to Rice administration, stimulating first universitynanotech center
1994
Nanosystems textbook used in first university course
US Science Advisor advocates nanotechnology
1995
First think tank report
First industry analysis of military applications
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for synthesis of complex three-dimensional structures with DNA molecules
1996
$250,000 Feynman Grand Prize announced
First European conference
NASA begins work in computational nanotech
First nanobio conference
1997
First company founded: Zyvex
First design of nanorobotic system
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for work in computational nanotechnology and using scanning probe microscopes to manipulate molecules
1998
First NSF forum, held in conjunction with Foresight Conference
First DNA-based nanomechanical device
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for computational modeling of molecular tools for atomically-precise chemical reactions and for building molecular structures through the use of self-organizatio

1999
First Nanomedicine book published
First safety guidelines
Congressional hearings on proposed National Nanotechnology Initiative
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for development of carbon nanotubes for potential computing device applications and for modeling the operation of molecular machine designs
2000
President Clinton announces U.S. National Nanotechnology Initiative
First state research initiative: $100 million in California
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for computational materials science for nanostructures and for building a molecular switch
2001
First report on nanotech industry
U.S. announces first center for military applications
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for theory of nanometer-scale electronic devices and for synthesis and characterization of carbon nanotubes and nanowires
2002
First nanotech industry conference
Regional nanotech efforts multiply
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for using DNA to enable the self-assembly of new structures and for advancing our ability to model molecular machine systems
2003
Congressional hearings on societal implications
Call for balancing NNI research portfolio
Drexler/Smalley debate is published in Chemical & Engineering News
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for modeling the molecular and electronic structures of new materials and for integrating single molecule biological motors with nano-scale silicon devices
2004
First policy conference on advanced nanotech
First center for nanomechanical systems
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for designing stable protein structures and for constructing a novel enzyme with an altered function
2005
At Nanoethics meeting, Roco announces nanomachine/nanosystem project count has reached 300 Feynman Prize in Nanotechnology awarded for for designing a wide variety of single molecular functional nanomachines and for synthesizing macromolecules of intermediate sizes with designed shapes and functions

2006
National Academies nanotechnology report calls for experimentation toward molecular manufacturing
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for work in molecular computation and algorithmic self-assembly, and for producing complex two-dimensional arrays of DNA nanostructures
2007
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for construction of molecular machine systems that function in the realm of Brownian motion, and molecular machines based upon two-state mechanically interlocked compounds
2008
Technology Roadmap for Productive Nanosystems released
Protein catalysts designed for non-natural chemical reactions
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for work in molecular electronics and the synthesis of molecular motors and nanocars, and for theoretical contributions to nanofabrication and sensing
2009
An improved walking DNA nanorobot
Structural DNA nanotechnology arrays devices to capture molecular building blocksDesign ‘from scratch’ of a small protein that performed the function performed by natural globin proteins Organizing functional components on addressable DNA scaffoldsFeynman Prize in Nanotechnology awarded for experimental demonstrations of mechanosynthesis using AFM to manipulate single atoms, and for computational analysis of molecular tools to build complex molecular structures
2010
DNA-based ‘robotic’ assembly begins
Feynman Prize in Nanotechnology awarded for work in single atom manipulations and atomic switches, and for development of quantum mechanical methods for theoretical predictions of molecules and solids
2011
First programmable nanowire circuits for nanoprocessors
DNA molecular robots learn to walk in any direction along a branched track
Mechanical manipulation of silicon dimers on a silicon surface

MORE  INFORMATIONS….”!

MINISTRY OF DEFENCE  IN AMERICA
HAVE  SECRET  CODE –  ” PILOT STUDY”!!!
***************************************
THAT  IS   EXPERIMENT  OF  NAVAL-DARPA ON  CIVILIANS PEOPLES!

– international research of MINISTRY OF DEFENCE AMERICA
– secret research MINISTRY OF DEFENCE AMERICA

– “Ministry of defence”  of each country NATA
– NATO   from 1980 participate with DARPA-NAVAL!
– NATO –  “RTO research technology organisation”
– IRIS – /Ministry of defence USA/ satellite tracking peoples
– MATRIX – reading thoughts “brain machine computer system”
– “Pilot study – experiment”  –  reasons –
”reading thoughts in car, home, on job ”
–  DARPA –  nano technology
–  NAVAL – satellite research laboratory
–  MARYLAND…  bio  computers

SPACE WEAPON – MIND CONTROL – MIND WEAPON
Documents

PENTAGON – Pilot study….!!!
http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/NavyRegulationForHumanTesting.pdf
RUSSIA
http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/ControlledOffensiveBehavior.pdf
RUSSIA – USA
http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/ParaphysicsRDWarsawPact.pdf
AND
http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/SovietCzechoslovakianParapsycho.pdf

juni 2011

http://blombladivinden.wordpress.com/2011/07/18/satellite-mind-control-bioelectric-weapons/

Matematik förklarar hjärnan

augusti 24, 2010

Det verkar finnas en väldig okunskap i Sverige vad gäller hjärnforskningen och vad den innebär för människor på bägge sidor. Dels de som ansvarar och utför forskningen och dels de människor som utsätts för den. Därför är det ytterst nödvändigt att sprida detta dokumentet, utgivet av Stockholms Universitet. Många tidningar lägger bara ut oinspirerade och oredigerade nyhetsartiklar som kommer in från t ex TT, utan kommentarer över huvud taget. Detta är så fel och fegt. Därför kommer detta dokument att ha kommentarer efter i stort sett varje påstående, stycke och uppgift,  i ett ärligt försök att förklara vad som pågår i detta vårt land. Alla kommentarer är skrivna med Italic skrift för att förhindra missförstånd i onödan.

Denna forskning bedrivs av ca ett hundra tusen forskare över hela världen, så detta är inte något forskare och vetenskapsmän tar lätt på, utan fakta kvarstår att man arbetar dygnet runt och har gjort så i många år, allt för att få bli den förste som knäcker ”koden” till våra hjärnor. Detta gör det kanske lättare att acceptera möjligheten till att det inte är omöjligt att flera tusen människor har olika sorters hjärnimplantat inopererade eller injicerade och att de sitter både i våra hjärnor och på mängder av andra ställen i våra kroppar. För trots allt handlar det i slutänden om att både skapa en datorhjärna och tjäna ofattbart stora summor pengar. Då gäller det att kopiera av allt, även det som till synes bara kan ha en perifer anknytning till forskningen.

Läs igenom detta inlägg i lugn och ro, med kommentarer och förtydliganden där sådana kan vara nödvändiga för den som kanske inte är helt insatt i allt som sker bakom väl låsta dörrar.

Hjärnan med omkring hundra miljarder hjärnceller anses vara det mest komplexa objektet i vårt kända universum. Anders Lansner använder sina kunskaper om datorer och programmering för att förstå hur hjärnan fungerar, bland annat hur rörelser och minnen skapas. (Detta går inte att utföra utan att använda en människas hjärna)

– Vi bygger matematiska modeller av nervceller och nätverk av nervceller. Sedan studerar vi modellerna med hjälp av superdatorer. Det är samma teknik som används när forskare modellerar väder och bilkrockar, säger Anders Lansner, professor i datalogi. (Det är omöjligt att göra en modell av något utan att ha originalet framför sig)

Anders Lansner leder forskargruppen CBN, Computational Biology and Neurocomputing, som har medlemmar både från Stockholms universitet och KTH. Gruppen utnyttjar matematik och datorsimuleringar för att förstå biologiska system, främst nervsystemet. Området, som också kallas beräkningsbiologi, är inte nytt, men har fått ett rejält uppsving de senaste åren.
(Anders Lansner leder också mängder av andra företag och forskarteam, vars enda arbetsuppgift är att skapa en datorhjärna. Det är enkelt att googla fram den informationen)

Under 25 års tid har vi fört en undanskymd tillvaro. Det är en enorm skillnad nu, bland annat i intresse från anslagsgivare, säger Anders Lansner, som började sin forskarbana i början av 1980-talet. Länge sågs denna forskning som något som hörde framtiden till, fortsätter han. Nu har insikten kommit att det är omöjligt att ta hand om all information om hjärnan utan att utnyttja IT och databaser och simuleringar. (De ”anslagsgivare” som  nämns  är bl a AstraZeneca och IBM. De har investerat flera miljarder i olika projekt för att få bli först med en datorhjärna)

Nytt forskningsfält växte fram
Berättelsen om Anders Lansners karriär är också en berättelse om forskningsfältets framväxt. Efter att ha studerat biokemi på KTH under 1970-talet jobbade han sedan i flera år med kemiska hälsorisker. Hans stora intresse för datorer, datorprogrammering och hjärnan förde honom dock tillbaka till KTH. 
(Hans intresse har växt till en nivå där inga moraliska eller etiska regler längre synes gälla . Tack vare skyddet från den svenska Psykiatrin, läkare, FOI, Säpo och de under hans tid sittande regeringar har möjliggjort detta. Sverige är det enda land i världen där en forskare kan döda sina ovetande försökspersoner, vilket lett till att vi har flest antal internationellt kända forskare här, för de blir inte straffade som i sina hemländer. OBS att Sverige är det enda landet i västvärlden som vägrat skriva en särskild lag mot tortyr)

Forskningen växte sakta.
Länge bestod gruppen av Anders och en kollega, Örjan Ekeberg. På 1990-talet var arbetet delvis inriktat på att utveckla så kallade neurala nätverk – att med kunskap om hjärnan bygga datorer med artificiell intelligens. 2002 tillträdde han en professur vid Stockholms universitet i datalogi med inriktning mot tillämpningar inom naturvetenskapen, och 2005 fick man ett större anslag som gjorde det möjligt att anställa två etablerade forskare, flera doktorander och köpa ny utrustning. (Hur får man kunskap om neurala nätvärk i hjärnan om man inte kan studera massor av friska hjärnor i sin vardagliga miljö? Hur kan man annars veta att det neurala nätvärket annars är friskt? Forskare måste ha friskt arbetsmaterial)

– Det var en vändpunkt. Då fick vi tillsammans med några andra forskargrupper medel för att starta Stockholm Brain Institute. Men hade inte vårt eget grundarbete gjorts, hade vi inte haft något att bygga vidare på, säger Anders Lansner, som poängterar hur viktigt det är att även forskning som ännu inte nått uppmärksammade resultat får ekonomiska medel att fortsätta. (Ekonomiska medel har de minsann fått, eller vad sägs om ett ”litet” bidrag från IBM med världens största superdator? Och sedan hundratals miljoner som blir miljarder när alla de olika projekten sammanställs. Givetvis kommer det mesta från skattepengar. Vi, folket, betalar alltså för att Anders Lansner ska tortera våra hjärnor)

Unikt samarbete om hjärnforskning
Stockholm Brain Institute (SBI) tog fart 2005 och invigdes formellt hösten 2007. SBI är ett unikt samarbete mellan Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet, som samlar tio internationellt framstående forskargrupper. Tillsammans ska forskarna studera hjärnan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, bland annat inom genetik, neurovetenskap och psykologi. 
(Vänligen lägg märke till att i början av skrivelsen nämns bara Sthlms Univ, nu talas det även om KI, KTH och 10 TIO forskarGRUPPER. Det går inte att utföra ovan nämnda forskning på annat än friska människor. Det tragiska är att Sverige valt att gå den smärtsamma tortyrvägen i stället för den smärtfria forskning som är möjlig, men uppenbart inte önskvärd här. Varför? Det är många som undrar över samma sak)

Hos SBI finns också den superdator Anders Lansner och hans forskargrupp använder. Med sina tvåtusen parallella processorer kommer den ändå inte i närheten av hjärnans förmåga att hantera information. 
(Det känns minst sagt märkligt att inte ett enda ord nämns om alla de andra superdatorerna de kopplar ihop sig med och då får så enormt mycket mer datorkraft, men detta vill de uppenbarligen inte avslöja här. Då kanske för många vanliga människor förstår vilka hemska brott som pågår i jakten på datorhjärnan, ära och berömmelse. Frågan alla bör ställa sig borde vara: Är det verkligen värt alla dessa människoliv som torterats till döds?)

En mänsklig hjärna består av hundra miljarder nervceller. Nervtrådarna, som binder samman cellerna i ett oerhört intrikat kopplingsschema, är 600 gånger tätare än dagens bästa datorchip. Om alla nervtrådar läggs i en lång rad skulle de nå omkring tio miljoner kilometer – 20 gånger avståndet mellan jorden och månen. Det gäller alltså att fokusera insatserna på vissa av hjärnans funktioner och delar. (Här avses alla våra sinnen, syn, hörsel, smak, lukt och känsel, plus det allra mest privata som finns, det egna jaget. Anders Lansner vill dock ha hela hjärnan, inte en koppling. Därför sker hopkopplingarna mellan flera superdatorer. Därför sker övergreppen på så fruktansvärt många människor)

Tillsammans med Karolinska institutet studerar Anders Lansner och hans forskargrupp hur rörelser genereras i nervsystemet, särskilt i ryggmärgen.  (Detta sker genom signaler från labbet till alla de försökspersoner som, mot sin vilja, tvingas leva med dessa implantat i sina kroppar. När en forskare i Sverige vill uppnå resultat använder han medvetet våld och tortyr. Det är inte en nödvändighet, det är ett val han/hon en gång i sitt liv själv valt)

Studier av minne och tänkande
I andra projekt studerar man tänkande, minne och perception, bland annat med utgångspunkt i teorier om så kallade cell assemblies, cellgrupper. Teorin, som först formulerades av den kanadensiske neuropsykologen Hebb 1949, säger att byggstenarna i våra tankeprocesser är cellgrupper som bildas när samtidigt aktiva nervceller kopplar ihop sig. Dessutom deltar gruppen i ett EU-projekt, Facets, vars syfte är att utveckla och förfina de metoder som används för att studera hjärnbarken.
(Här nämns för första gången öppet att de utför experiment på människor! Dessutom det faktum att detta var känt redan 1949! Skulle forskare idag använda möss? Skulle inte tro det)

– Datorsimulering är idag ett viktigt hjälpmedel för att komma vidare i vår förståelse av vad som sker i hjärnbarken, det yttre skiktet av hjärnan som är involverad i många komplexa funktioner, säger Anders Lansner. 

Det praktiska arbetet sker i nära dialog med forskare som studerar hjärnan utifrån praktiska experiment, bland annat i djurförsök. Anders Lansner och hans kollegor bygger matematiska modeller och genom datorsimuleringar prövas sedan hur väl modellerna stämmer med de praktiska resultaten. Med sådana gemensamma insatser kan forskarna komma framåt snabbare. (…praktiska experiment, bland annat i djurförsök…stämmer med de praktiska resultaten. Det är människor som är ”de praktiska resultaten”. Allt annat är helt enkelt omöjligt. De resultat som önskas uppnås är på så hög nivå att inga djur kan över huvud taget uppnå den intelligensnivå som är nödvändig för att ”de pratiska resultaten skall kunna stämma”. Detta är inget annat än samma förtäckta ordalag som Joseph Mengele använde sig av med sitt propagandamaskineri) 
 

– Våra modeller börjar bli användbara för att göra experimentella förutsägelser. Då kan man göra mer fokuserade experiment och undvika mindre informativa experiment, säger Anders Lansner.

Simulering av minnesprocesser
Tillsammans med professor Lars-Göran Nilsson vid Psykologiska institutionen hoppas Anders Lansner kunna starta ett nytt projekt som ska simulera dynamiska minnesprocesser i hjärnan.

– De har en unik databas där de har följt personer under tiotals år, och bland annat gjort minnestester. Vi ska försöka göra modeller av åldersförändringar i hjärnan utifrån dessa resultat. (Hur är det möjligt att ”följa personer under tiotals år” om de inte har implantaten i sina kroppar! Det finns absolut ingen, med korrekt information om implantatens ännu så länge fruktansvärda bieffekter, som frivilligt skulle utsätta sig för denna tortyr ens en vecka, inte ens en dag eller timme! hur troligt är det då att någon frivilligt skulle ställa upp i tio år? Det är därför nödvändigt att lära sig tänka och förstå hur verkligheten är och fungerar, även när det som här gör ont ända in i djupet på varje hederlig människas hjärta och själ!)

Miljön vid Stockholm Brain Institute, och de forskare som samverkar, beskriver Anders Lansner som unik i Europa. Han ser med tillförsikt på vad det gemensamma arbetet kan åstadkomma. (Ja, självklart är det verkligen unikt och de kommer att åstadkomma underverk med sin forskning. Dock kommer en oerhört stor mängd människor under tiden att tvingas leva länge länge under den svåraste formen av tortyr, som t o m leder till att dessa stackars offer antingen begår självmord eller mördas, om de kommit för nära sanningen om vilka namnen är på de som utför dessa hemska dåd. Tyvärr verkar det varken skrämma eller bekomma förövarna över huvud taget)

– Att starta upp SBI tar tid, de olika universiteten har delvis olika kulturer. Men jag tror på en explosiv utveckling de närmaste åren, när metoder och kontakter mellan forskare blir allt mer etablerade, säger Anders Lansner. (Visst tar det tid. Det gjorde det för Josef Mengele också, men det fick/ville vi inte veta förrän liklukten spred sin hemska doft över Europa och då hade det gått rätt många år. Det har nu redan gått fem år sedan SBI startade…)

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2019&a=28320

När kan vi bygga hjärnor som är som våra?

juli 29, 2010

Sedan forskarvärlden nådde fram till nanochip, nanodatorer mm så har den tvärvetenskapliga forskningen verkligen gått framåt med nästan kuslig hastighet. Idag tycks inget som handlar om lagar, regler, etik eller moral ens finnas i forskarnas ordböcker! De använder sig av rent sjukliga lögner för att fortsätta hemlighetsmakeriet bakom sina stängda labbdörrar!

Det är mycket länge sedan nu när dåvarande regering, på tidigt 1900-tal, lagstadgade att forskare skulle få forska med helt fria händer, utan inblandning från vare sig staten, regeringen eller privata företag. Självklart var det ändock meningen att forskarna skulle redovisa både sina resultat av forskningen och även hur de spenderat sina forskningsanslag, vilket väl inte är att betrakta som direkt hårda regler eller hur?

Vad fick då t ex det svenska folket? Ja idag ser vi ju tyvärr att forskningsinstituten lierat sig med både den svenska staten (FRA, SÄPO) och andra länders regeringar, t ex USA, England, Frankrike, Tyskland och många fler. Dessutom har de också sedan lång tid haft intimt samarbete med privata multinationella företag som IBM, AstraZeneca, SBI och en lång rad andra företag.

Med anledning av detta har det skapats en ”skuggregering” som inte ens den riktiga regeringen vågar sig på eftersom vi här talar om tvärvetenskaplig forskning på våra hjärnor, hjärnimplantat mm där t ex Försvaret ända sen mitten på 1900-talet kunnat avlyssna våra tankar och åsikter och dessutom kontrollera oss till den milda grad att de kunnat tvinga oss att begå rena vansinnesdåd, som går helt emot våra egna personliga normer och värderingar! INGEN går helt enkelt säker för forskarna eftersom de kan även ta över kontrollen på både städare som statsminister i Riksdagshuset och det verkar har skrämt alla från vettet!

Nu har jag också fått ett dokument skickat till mig av en god vän. Det är en artikel från en ansedda internetsida som heter  http://www.scientificamerican.com och i april i år skrev de en mycket intressant artikel som jag nu äntligen haft tid och möjlighet att översätta. Det finns säkert några småfel här och där, men jag vill att du som läsare ska få det lite bekvämare och kunna inhämta lite information även fast  originalet är på engelska!

Det enda jag vill påpeka här är att det dom talar om är det där allra lilla sista, slutet av forskningen och att vi är kusligt nära att snart få det bekräftat att människan lyckats göra en datorhjärna som kommer att bli smartare än oss kanske inom bara 20-30 år! Men forskarna vill inte tillstå att de kommit så långt ännu utan talar om lite mindre framsteg, för att inte avslöja hur långt de i verkligheten kommit, för det här handlar om så många tusen miljarder i värde att alla dörrar är stängda för den sortens information.

Trots detta är denna artikel intressant och läsaren inser rätt snabbt hur långt man idag medger att man kommit, så trevlig läsning!

När fysiker försöker fundera ut hur vissa delar av naturen fungerar, kan den kunskapen användas för att bygga fantastiska saker – t ex flygplan som flyger, radioapparater som når miljontals lyssnare. När vi förstår hur hjärnan fungerar bör vi kunna bygga fantastiska apparater med kognitiva förmågor – som till exempel kognitiva bilar som kör bättre än oss och att de kommunicerar med andra bilar för att t ex sprida kunskap om vägförhållanden. Under 2008 valde National Academy of Engineering som en av sina stora utmaningar att bakåtkompilera den mänskliga hjärnan. (Det betyder att kopiera hela våra liv, annars kan det inte bli någon intelligent datorhjärna. Egen kommentar) När kommer det att ske? Vissa förutspår att den första vågen av resultaten kommer att komma under detta årtionde, så pådriven som forskningen är och de snabba framsteg som sker inom både hjärn- och datavetenskap. Det kanske låter häpnadsväckande, men det blir allt mer troligt. Så troligt att den stora kapplöpningen för att bakåtkompilera hjärnan redan utlöst en historisk tvist om vem som kommer att vara först.

Bakgrunden till debatten beror på ett dramatiskt framsteg. Neuroforskare  demonterar ner hjärnor till sina minsta beståndsdelar, ner till sista molekylen, och försöker förstå hur de fungerar, hela vägen. Forskarnas tävlan med att kunna räkna ut kopplingsscheman på stora hjärnor, vilket sker med möss, katter och så småningom människor, detta inom ett nytt område som kallas connectomics. Ny teknik gör det möjligt att spela in från många nervceller samtidigt och att selektivt stimulera eller tysta specifika nervceller. Det finns en spänning i luften och en känsla av att vi börjar förstå hur hjärnan fungerar på kretsnivå. Modellbyggare av hjärnan har hittills begränsats till modellering med små nätverk på bara några tusen nervceller, men detta förändras snabbt.

Samtidigt ökar digitala datorer lavinartat, vad gäller processorkraft, minne magasinering och bandbredd för kommunikationen. Tills helt nyligen kunde  detta uppnås via snabbare klockfrekvens, som hoppade från kilohertz till gigahertz under min livstid. Men datorklockor har nått sitt tak och nu är det framsteg i datorkraft som genom ökningar i antalet processorer och bättre förmåga att fördela problem via dem. De snabbaste superdatorerna har hundratusentals processorer och grafikprocessorerenheter (GPU) vilket ger bordsdatorer samma hastighet som superdatorer hade för tio år sedan. Om Moores lag av exponentiell tillväxt i datorkraft inte slutar gälla först, kommer datorerna till sist att bli tillräckligt kraftfulla, och vår kunskap om hjärnan vara tillräckliga för att bygga utrustning som bygger på principerna för neurala beräkningar. Liksom hjärnan kommer dessa enheter att baseras på den troliga logiken snarare än den bestämmande logiken och kommer därför att resonera induktivt snarare än deduktivt.

Nu, i tvisten, allmänt känd som ”catfighten” meddelade IBM’s forskare Dharmendra Modha, i November förra året, på en superdatorerkonferens att hans team hade skrivit ett program som simulerade en katthjärna. Dessa nyheter tog många på sängen, eftersom han hade hoppat över mushjärnan och förekommit alla andra grupper genom att hinna först till denna milstolpe. För detta arbete fick Modha det prestigefyllda ACM Gordon Bells pris, som delas ut för tillerkännandet av enastående resultat inom högpresterande datorapplikationer.

Men hans djärva påstående ifrågasätts av Henry Markram, neurolog vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne och ledare för Blue Brain-projektet, som aviserade 2009 att: ”Det är inte omöjligt att bygga en mänsklig hjärna och vi kan göra det om 10 år”. I ett öppet brev till IBM’s tekniske chef Bernard Meyerson, anklagar Markram Modha för en ”massa bedrägerier” och kallade hans papper för ett ”lurendrejeri” och ”bluff”. Detta har blivit en skandalhistoria i bloggvärlden och är fortfarande ett hett ämne bland de av oss som bor i gränslandet mellan hjärna och datavetenskap.

Den springande punkten i tvisten är: Vad innebär det att modellera en katthjärna? Bägge forskningsgrupperna simulerar ett stort antal nervceller, på modellnivå, och kopplingarna mellan dem. Båda modellerna körs mycket, mycket långsammare än i realtid. Nervcellerna i Modha’s modell har bara en soma – cellkroppen innehåller cellkärnan – och förenklade spikar. Däremot har Markram’s modeller detaljerade rekonstruktioner av nervceller, komplexa system av filialer av anslutningar som kallas dendriter och till och med ett komplett utbud av grindar och kommunikationsmekanismer såsom jonkanaler. De synapser och kopplingar mellan nervcellerna i Modha’s modell förenklas jämfört med den detaljerade biofysiska synapser i Markram’s modell. Dessa två modeller består i extrem enkelhet och komplex realism.

Denna kontrovers påvisar ett perspektiv av en spändhet mellan att vilja använda förenklade modeller av nervceller, för att köra simuleringar snabbare, jämfört med de biologiska uppgifter av nervceller, i syfte av att försöka förstå dem. Om man tittar på samma neuron, tenderar fysiker och ingenjörer att se enkelheten, medan biologer tenderar att se komplexiteten. Problemet med förenklade modeller är att de kan kasta ut barnet med badvattnet. Problemet med biofysiska modeller är att antalet detaljer nästan är oändlig och mycket av det är okänt. Hur mycket av hjärnans funktioner försvinner med hjälp av förenklade nervceller och kretsar? Detta är en av de frågor vi skulle kunna svara på om vi kunde få Modha och Markram att direkt jämföra sina modeller.

Tyvärr är de storskaliga simuleringarna från båda grupperna för närvarande liknar sömnrytmer eller epilepsi betydligt närmare än vad de liknar en katts beteende, eftersom de varken har sensoriska ingångar eller motoriska utgångar.     De är saknar också viktiga subkortikala strukturer – exempelvis lillhjärnan som organiserar rörelser, amygdala som skapar känslolägen och ryggmärg som kör muskulatur. Oavsett detta får vi, från Modha’s modell, lära oss hur man programmerar stora parallella arkitekturer till att simulera och skala upp ett stort antal nervceller och synapser i verkliga hjärnor. Från Markram’s modeller lär vi oss hur man kan integrera många olika nivåer av noggrannhet i dess modeller.  I sina papper, förutspår Modha att den största superdatorn kommer att kunna simulera de grundläggande delarna av en mänsklig hjärna i realtid 2019, så uppenbarligen är han och Markram överens om detta datum, men i bästa fall kommer dessa simuleringar att likna en bebis hjärna, eller kanske en psykotisk sådan. Det finns mycket mer i en mänsklig hjärna än summan av dess beståndsdelar.

Naturligtvis kan det inte vara nödvändigt eller ens önskvärt att bygga en katthjärna eller en mänsklig hjärna, eftersom vi redan har fullt fungerande katter och människor. Denna teknik kan dock möjliggöra det för andra applikationer.   2005 skrev Simon Haykin, chef för den kognitiva Systems Laboratory vid McMaster University, en inflytelserik artikel som heter ”Kognitiv radio: hjärnbemyndigande av trådlös kommunikation” som lade grunden för en ny generation av trådlösa nätverk som använder datoriserade principer från hjärnan till en automatisk modellanvändning av det elektromagnetiska spektrumet, och är mer effektiv på att använda bandbredd än nuvarande normer. Detta är inte ett tomt löfte. Vid ett möte nyligen, mellan rådgivaren för vetenskap och teknik och president Obama diskuterades planerna på att distribuera tidiga versioner av dessa intelligenta kommunikationssystem i nästa federala möte om det elektromagnetiska spektrumet.

Snart kommer andra och förbättrade verktyg som liknar det ”kognitiva elnätet” och andra enheter, t.ex. den kognitiva bilen. De sensorer och motorer, från dessa kognitiva system, kommer att bli den nya infrastrukturen i världen.   Sensorer kommer att ge löpande information – om användningen av el, väglag, väderförhållanden, spridning av sjukdomar – och använda denna information för att optimera mål, som att minska strömförbrukningen och restid, genom att reglera flödet av resurser. Delar av detta system finns redan på plats men det finns än så länge inga centrala nervsystem att integrera med denna störtflod av information, eller vidtagna lämpliga åtgärder. Det verkar som att det snart  kommer att ske. Och efterhand som det alltmer imiterar våra hjärnor, kommer världen runt omkring oss att bli smartare och effektivare. Någon gång, inom en inte alltför avlägsen framtid, kommer vi kanske också att nå dithän att allt eftersom denna kognitiva infrastruktur utvecklas når vi en punkt där den artificiella intelligensen tävlar mot våra egna hjärnor beträffande både kraft och elegans. Intelligens kommer att ärva jorden.

Originallänk: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=when-build-brains-like-ours

Jag önskar så att den sista meningen skulle vara sann, men människan är, enligt min mening, för ondsint, girig, maktlysten, vilket gör att jag inte tror på en positiv och öppen forskning. Jag tror inte ens att alla dessa underbara uppfinningar mot sjukdomar mm kommer att komma oss vanliga dödliga till godo. Tyvärr tror jag att det bästa kommer att tillfalla de allra rikaste och vi får inget av det. Men som sagt, det är min egen personliga uppfattning.