Archive for augusti, 2014

Forskning med hjärninplantat

augusti 14, 2014

”Det är inte heller möjligt för forskarsamhället att avfärda vissa gruppers skepsis. …Forskarna är skyldiga att föra ut sin vetenskap i offentligheten och göra den tillgänglig för en bredare granskning och värdering. De måste också vara medvetna om att tilltron till dem snabbt kan förändras och att de hela tiden riskerar anklagas för 2000-talets motsvarighet till kvackalveri och alkemistiskt hemlighetsmakeri. I lite större utsträckning måste de behandla forskningens etiska, juridiska och sociala aspekter, eller vara beredda på de vetenskapliga och politiska konsekvenserna av att ignorera sådana frågor.”

Svar önskas av;

Rektorerna och ansvariga forskare å¨Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet, Totalförsvarets Forskningsinstitut