Archive for april, 2010

Att prata bara med tanken

april 29, 2010

Om kanske bara 10 år kommer vi, du och jag, att kunna prata med varandra bara genom att tänka tankar och skicka dom mellan varandra! Rätt häftigt eller hur?

Många kanske tror att allt jag skriver om syntetisk telepati, kopiering av hjärnor mm är rena tramset men så är det INTE!

Därför försöker jag översätta en del dokument till svenska, bara för att göra det lite lättare för människor att läsa och förstå att det som sker idag med nanoteknik, superdatorer, syntetisk telepati, hjärnkopiering mm mm är en revolution som är minst lika stor som när människan uppfann hjulet!

Läs och förundras över hur långt vi kommit idag och tänk då samtidigt på att forskarna ligger ytterligare 25 år framåt i tiden i sina labb!!!!

GLÖM ALDRIG DET!!!

Läs denna tanke: Den amerikanska armén utvecklar en teknik kallad syntetisk telepati som kommer tillåta någon att skapa e-post eller röstbrevlåda och skicka den med bara tankens hjälp. Konceptet bygger på att läsa elektrisk aktivitet i hjärnan med hjälp av en elektroencefalogram, eller EEG.

Stämbanden var ändå överskattade. En hel armé av bidrag siktar på att skapa e-post eller röstmail och skicka det med bara tanken. Du behöver alltså inte; skriva ett e-mail, ringa ett telefonnummer eller tala ett ord.

Denna teknik kallas för syntetisk telepati och bygger på läsning av den elektriska aktiviteten i hjärnan, med hjälp av en elektroencefalogram, eller EEG. Liknande tekniker marknadsförs redan som ett sätt att styra tv-spel med tanken.

”Jag tror att detta så småningom blir ytterligare ett sätt att kommunicera”, säger Mike D’Zmura, från University of California, Irvine och ledande forskare i projektet.

”Det kommer att krävas mycket forskning och mycket tid, men det finns också många kommersiella, inte bara militära tillämpningar, säger han.

Idén om kommunikation med bara tanken är inte ny. På 1960-talet, kopplade en forskare ett EEG till sitt huvud och, med viss träning, kunde han starta och stoppa hjärnans alfavågor för att skriva meddelanden på morsekod.

Den amerikanska arméns bidrag till forskare vid University of California, Irvine, Carnegie Mellon University och University of Maryland har två mål. Det första är att skriva ett meddelande genom att endast använda sig av, som D’Zmura uttrycker det, ”den lilla rösten i ditt huvud”.

Det andra målet är att skicka meddelandet till en viss person eller ett föremål (som en radio), också bara med tankekraft. När meddelandet når mottagaren kan det avläsas som text eller som en telefonsvarare.

Även om pengarna kan komma från armén och dess första användning kan vara för hemliga militära operationer, anser D’Zmura att den tankebaserade kommunikationen hittar mer användning i den civila världen.

”De eventuella användningarna jag ser är att elever som sitter i bakre delen av föreläsningssalen inte är uppmärksamma för att de sitter och textar, säger D’Zmura. ”I stället skulle studenterna kunna fortsätta vara där men då bara tänka till varandra”.

EEG-baserade spelenheter av idag är stora och ganska iögonfallande, men D’Zmura anser att de bör kunna bli en del i en basebollmössa eller en huva.

En annan användning av ett sådant system är för patienter med t ex Lou Gehrig’s sjukdom eller ALS. Sjukdomen fortskrider allt eftersom och patienten har en fullt fungerande hjärna men förlorar gradvis kontrollen över sina muskler. Syntetisk telepati kan vara ett sätt för dessa patienter att kommunicera.

Ett av de första områdena för tankebaserad kommunikation är i spelvärlden, sa Paul Sajda, Columbia University.

Kommersiella EEG-headset finns redan, som låter bäraren manipulera virtuella objekt endast med hjälp av tanken, konstaterade Sajda, men tänker vidare att ”flytta berg” är lättare än, t ex ”Vi ses på Starbucks vid 5:30”.

En svårighet i att komponera specifika budskap är att grundläggande  EEG inte är så specifika. De kan bara hitta en signal inom cirka en till två centimeter. Det är ett stort avstånd i hjärnan. I hjärnans auditiva cortex, till exempel, är två centimeter skillnaden mellan toner och höga toner, sade D’Zmura.

Placering av elektroder mellan skallen och hjärnan skulle ge mer exakta mätningar, men den är dyr och kräver kirurgiska ingrepp.

För att komma runt problemet måste forskarna få en mycket bättre förståelse av vad ord och fraser betyder när de lyser upp olika sektioner av hjärnan. För att skapa en detaljerad karta över hjärnan kommer forskare också att använda sig av en funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och magnetencefalografi (MEG).

Varje teknik har sina egna styrkor och svagheter. EEG upptäcker hjärnans endast aktivitet på de yttre utbuktningarna i hjärnans veck. MEG kan läsa hjärnaktivitet i det inre vecken men är för stora för att sätta på huvudet. fMRI upptäcker hjärnans aktivitet mer exakt än bägge dessa, men är tunga och dyra.

Av alla tre tekniker är EEG den, för närvarande, som nu är tillräckligt billig, lätt och snabb nog för en stor marknad.

Kartan som genereras av alla tre teknikerna kommer att hjälpa datorn att gissa vilket ord som avses i en persons fras, när en viss del av hjärnan lyser upp på EEGt och vad det betyder. Idén påminner om diktamen med en programvara som ”Dragon Naturally Speaking”, vilken använder sammanhang för att kunna avgöra vilket ord det var du sa.

Kartläggning av hjärnans svar i det mesta av det engelska språket är en stor uppgift och D’Zmura säger att det kommer att dröja 15-20 år innan tankebaserad kommunikation är verklighet. Sajda, som är på sabbatsår i Japan för att forska med att skanna bilder via EEGs snabbt, lät skeptisk, men exalterad.

”Det finns tekniska hinder som måste övervinnas först, men återigen, för 20 år sedan, vem skulle ha trott att två personer skulle kunna prata med varandra via Skype (och Internetbaserad telefon) utan att klassas som galen” sade Sajda.

Till de som kanske är nervösa över att tankebaserad kommunikation ska förvandlas till en science fiction-komedi full av fel, säger D’Zmura att du inte behöver oroa dig. Det skulle krävas särskilt medvetna tankar och utbildning innan tankemeddelande-sammansättningen skulle vara färdigutvecklad. Enheten skulle också ha en strömbrytare.

”När jag var liten sa jag då och då saker som var olämpliga, och jag lärde mig att inte göra det, sade D’Zmura. ”Jag tror att folk kommer att lära sig tänka på ett sätt som datorn inte kan tolka. Eller så kan de bara stänga av den”.

Källa: http://www.msnbc.msn.com/id/27162401/from/ET/