Forskningens mörka baksida

Nu måste sanningen fram, även om den kanske kan kännas obekväm. Den sanning ingen vill eller vågar berätta om.

Det är ingen hemlighet att forskare utför experiment på oskyldiga och ovetande människor. En dödlig forskning som sker i fullständig harmoni och totalt samarbete med bl a läkemedelsföretag, dataföretag, den svenska militären (FRA), staten och regeringen!

Debatten om de små nanochippen som ska kunna hjälpa gamla att minnas, lama att gå, döva att höra och blinda att se, det är mängder med sådana artiklar och jag är den förste att applådera de som verkligen lyckas få fram sådana fantastiska produkter till dessa grupper.

Ändock måste vi samtidigt våga ta bort skygglapparna för att förstå hur dylika uppfinningar kommer till.

Vi har de som sysslar med grundforskning och utveckling och som senare blir till en produkt som testas om och om igen.

Dock kommer forskningen alltid till en brytpunkt då det inte längre räcker med små söta möss, för till slut måste forskning göras på människor, i sina respektive vardagsliv, för att kunna resultera i en produkt för människor. Det borde vara självklart, men verkar inte vara det!

När skall staten/regeringen skapa en lagstiftning som förhindrar civil och militär forskarvandalism som pågår på ett stort antal personer i landet?

Forskning som handlar om att med ett neuralt dator-hjärna-interface och nanosensorer under fleråriga kopieringsprojekt elektroniskt klona en människas hjärna och nervsystem.

Kopieringen innefattar forskning och utveckling, nätverksbaserad tankeläsning och att framkalla avkodade neuroner, vilka representerar tal via dator-hjärna-interfacet direkt in i hjärnan, detta det nya kvantbaserade människa-maskin-språket.

Simulering i realtid sker med den bit-för-bit växande dator-hjärna-kopian, vilken skapats av människor som, utan informerat samtycke, injicerats med implantat på svenska sjukhus.

Kopieringens utförande är den grövsta tortyr som människan någonsin skapat, därför har denna ”forskning” naturligtvis inte prövats av någon etikprövningsnämnd.

Informerat samtycke kan inte heller inhämtas då forskningen handlar om att driva människor mot döden.

Lagstiftning finns redan som förbjuder genetisk kloning av en människa. Däremot finns ingen lagstiftning, för datorvetenskapen, att kopiera/klona hjärnan på en människa!?!?!

Förutsättningarna för denna kloning ingår i ett stort svenskt forskningsprojekt med ett flertal discipliner. Enligt Anders Lansner på KTH, som räknar med Moores lag, så blir datorerna så kraftfulla om 15-20 år att det blir möjligt att i realtid simulera människohjärnans hela komplexitet i en superdator. De åren har i stort sett gått!

Den datorutvecklingen pågår just i detta nu!

Det är få forskare som har insyn i projektet. Försökspersoner (som med dessa hjärnimplantat) för långtidsavbildning/hjärnkopiering diagnostiseras, när dom berättar om vad dom utsätts för, som psykiskt sjuka.

Psykvården använder medvetet föråldrade metoder för att kunna gömma undan dessa människors journaler i sina egna kriminella register.

DETTA BARA FÖR ATT FORSKARRAPPORTER OM DENNA TVÄRVETENSKAPLIGA KLONING ÄNNU INTE TILLÅTS VISAS!!!

Skulle du, ovetandes, vilja råka ut för en injektion av ett dator-hjärna-implantat med RFID-kod i nanostorlek vid ett svenskt sjukhusbesök, för att användas i forskningssyfte, i resten av ditt liv?

Under utnyttjandet upptäcker du att ingen lagstiftning skyddar dig!

De forskare som är involverade i denna forskning är skyldiga till grov människotortyr, mordförsök, skenavrättningar, vandalism mot barn och anhöriga i en ständigt ökande skara av offer.

100 000 tals människor har på ena eller andra sättet drabbats eller utsatts för allt detta, från undergång till någon form av påverkan eller fara p g a denna dolda forskning.

Samhället/skattebetalarna har drabbats av kostnader på många miljoner kronor i det glädjerus som forskarna visat genom datorsimuleringar med de neurala hjärninterfacen som möjliggör tankeläsning, utan att de någonsin kommer att behöva ställas till svars.

Det är nanoelektroniken med sensorer som är så små att det integreras med kroppen som gjort denna typ av distansavbildning och kloning möjlig, i kombination med att militär utrustning nu kommit civil forskning till godo. Teknologin är inget annat än ett vapen då kommunikationen kan sätta hela människans alla funktioner ur bruk, inklusive hjärtat.

Militära spaningssystem används under forskningen mot oskyldiga medborgare. Medicinska intressen, datorvetenskap, informationsteknik, robotteknik ligger till grund för denna forskning och utveckling.

Professor Göran Hermerén varnade EU´s etiska kommitté för missbruk av Brain-machine-interface i ett 30-sidigt dokument redan 2005

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_en.pdf

Liknande system utvecklas i USA

http://www.today.uci.edu/iframe.php?p=/news/release_detail_iframe.asp?key=1808

Gerald Q Maguire skrev 1989, då anställd på Boston University, ett underlag för en etisk debatt i ämnet. Gerald Q Maguire är numera anställd på IT/KTH

http://www.bu.edu/wcp/Program.html

I Vetenskapsrådets bok ”Där guld glimmar blått” ISBN 978-91-7307113-0 skriver Ulf Görman så här;

I exempel på forskning som gett viktig kunskap, men som var oetisk, nämner han försök från andra världskriget där forskare lät människor ligga i iskallt vatten för att se hur länge de överlevde innan de slutligen dog.

Ett annat exempel är en undersökning på mentalsjukhuset Vipeholm i Lund under 1950-talet som bevisade att sockerbeläggning på tänderna leder till karies.

En rad etiska deklarationer har kommit till för att förhindra liknande övergrepp på människor, bland annat Helsingforsdeklarationen. År 1997 undertecknade också medlemsstaterna i EU ”Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin” i den spanska staden Oviedo.

De här deklarationerna har kommit till som svar på det missbruk av människor som fanns under andra världskriget, säger Ulf Görman. Oviedokonventionen och andra europeiska regler har resulterat i ny lagstiftning i Sverige. Till exempel Personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998, och Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som trädde i kraft 2004. Ulf Görman menar att när vi gör en historisk tillbakablick, är det lätt för oss att skilja på oetisk och etisk bra forskning.

Men nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan? säger Ulf Görman.

Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne.

Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld, säger Ulf Görman.

I boken utgiven av Vetenskapsrådet slås redan 2007 fast att kommunikation med hjärnan via implantat är möjliga, samt att de konventioner om mänskliga rättigheter som finns inte längre är tillämpliga.

Utvecklingen inom detta område går oerhört snabbt fram.

Så länge regeringen inte reagerar på det Ulf Görman skrev 2007 och professor Göran Hermerén skrev 2005, kommer dessa civilmilitära forskningsprojekt att fortsätta att kräva människoliv i Sverige i en ständigt ökande mängd.

Människor, som med moderna stridsledningssystem, långsamt drivs till vansinne.

Utvecklingen kräver fleråriga dygnet-runt-bevakningar, för att utveckla programvaror till en fulländad tvåvägs nätverksbaserad språkkommunikation, innehållande tankeläsning.

Statistik på mord, vansinnighetsdåd, självmord, förlorade arbeten, kostnader för samhället orsakade av forskning  med neurala interfaceteknologier saknas med nuvarande hål i lagen.

Den föråldrade psykvårdens synsätt enligt manualerna DSM-IV och ICD-10 måste omedelbart revideras och en etisk debatt om på vilket sätt forskningen ska, eller inte ska tillåtas fortsätta.

För det råder inget tvivel om att den forskningsmentalitet vi har idag är mycket värre än vi troligtvis klarar av att ens föreställa oss.

Människor avlivas i forskarnas arbeten!

Sker inte detta snarast möjligt fortsätter den svenska regeringen att ha oskyldiga människors blod på sina händer!

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: