Archive for december, 2012

Tankeläsningsmaskiner finns klara i Sverige!

december 2, 2012

Stoppa omedelbart all hjärnforskning med ICT implantat. Stoppa all datorutveckling där artificiell intelligens är sammankopplad med människa-maskin-interaktion. Kräv fakta på bordet om tankeläsningsmaskiner.
Innan denna forskning kan tillåtas fortsätta så måste en etikdebatt hantera de etiska aspekter som teknologin innebär.

Den etikdebatten försökte våra svenska forskare inom etik och religion väcka för snart tio år sedan. Locket har lagts på all information.

Alla svenska forskare, civila eller militära som har någon form av medvetande om att forskning pågår, utan samtycke, med teknologierna för att utveckla automatiserade lagförlängningssystem borde ha ett pris på sina huvuden.

Detta p g a att man utför forskning utan att ta någon som helst hänsyn till etiska eller moraliska aspekter av de nya teknologierna.

Att helt undanhålla vetenskapliga forskningsframsteg i detta ämne innebär grov vilseledande riskinformation, grova kränkningar av mänskliga rättigheter, tortyr och mord på oskyldiga människor och åsidosättande av rättspraxis för rättsväsende och läkarvård.

Ett av världens grövsta brott mot mänskligheten utvecklas och pågår i detta nu. Det är avkodningen av alla människans neurala koder,  ontologier. När detta är gjort kan staten läsa alla dina tankar och läsa alla dina rörelsemönster.
Du kan inget dölja inför staten och dess institutioner.

Detta brott att förändra synen på vad en människa är har pågått i det fördolda (Symtom har diagnostiserats och gömts inom psykvården) i många år. Forskarna tävlar om makt, pengar och ära och vill därför inte ha några etiska debatter över huvud taget. En debatt skulle nämligen avslöja att de egentligen inte är ett dugg bättre än de forskare som en gång arbetade för Hitler och senare USA.

hondabrain

 

Utdrag ur en artikel i tidningen Ny Teknik från 2004:

Den tyske vetenskapsfilosofen Alfred Nordmann varnade vid Vetenskapsrådets nanoetikseminarium i förra veckan för misstag i debatten.

Exemplen från USA och Europa är avskräckande; amerikanerna bara tutar och kör, medan européerna målar fan på väggen.

Sverige bör gå en tredje väg, menar Alfred Nordman. Nanoteknikens möjligheter och risker måste normaliseras. Inte för att vi vet vad som är rätt och fel. Och inte för att gynna eller stjälpa. Utan för att vi ska kunna vara ärliga och kritiska under processen.

– Och förr eller senare kommer nanotekniken att bli normal, säger han.

Plus och minus med nanoteknik

+ Det är bra att kunna ge medicin in i hjärnan via blod-hjärnbarriären.

+ Det är bra att sätta in elektroder i hjärnan för att ge syn åt en blind eller för att styra en handprotes.

+ Det är bra att använda nanotekniken för att stävja terrorism som drabbar oskyldiga människor.

+ Det är bra för den som har råd att utnyttja nanotekniken för sin egen hälsa och sitt eget välstånd.

 Det är inte bra när partiklarna tar sig in i kroppen via lungorna och stressar hjärta och andra organ.

– Det är inte bra om tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter.

– Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor.

– Det är inte bra för de fattiga, som inte får tillgång till den avancerade tekniken.