Archive for maj, 2012

Att höra röster i huvudet kommer inte längre att klassas som psykisk sjukdom

maj 21, 2012

Nyheten om vissa modifieringar av den nya DSM-V, som inom kort kommer ut i tryck, innehåller ett ämnesområde som tidigare medfört  grundläggande problem, först och främst av en rättslig natur:
1. Undertryckandet av den ”oundvikliga” diagnosen schizofreni för personer som säger sig höra röster ”kan utesluta dessa människor från att erhålla professionell psykologisk hjälp,
2. medan å andra sidan, att ändra begreppet ”höra röster” till ett mer eller mindre ”normalt” fenomen som är subjektivt av sig till naturen, kan lätt leda till avvisning vid ett rättsligt klagomål och därmed inte erhålla en utredning om möjligheten av att dessa röster tekniskt induceras via, eller genom implantat, som innehåller mikrochip i form av sändare.

Detta är problem som kommer att få enorma konsekvenser i framtiden p g a dess juridiska konsekvenser och om allmänhetens medvetenhet och kunskap om utvecklingen – eller förebyggande därav – liksom när det gäller denna utveckling i sig självt, som kan komma att påverka många aspekter av livet i samhället och det ekonomiska livet djupt, för inte bara de s k ”offren” och de s k ”gärningsmännen”: Detta kommer även att påverka utvecklingen av den berörda tekniken, dess användning och därmed dess” industriella produktion, och hur stora mängder kapital som kommer att placeras i ett flöde på ett eller annat sätt. Detta kommer även att påverka hälso- och ”terapeutisk” vetenskap – vetenskap som verkligen bryr sig om – liksom även den teknisk medicinska pseudovetenskapen som ”används likt ett experiment”, etc. ..
Allt detta är tillräckligt för att göra en sjuk, om än mer bara i en metaforisk mening.

Revolution inom vetenskapen: att höra röster är inte en sjukdom.

Människor som hör röster är inte galna. Den nya upplagan av DSM, DSM V, är tydlig med att hörselhallucinationer är helt normala företeelser hos människor. Dekanus för klinisk psykologi i Italien, professor vid universitetet i Padua och författare till ett flertal texter om detta ämne, Alessandro Salvini, kommentarer i tidningen ”Affari ‘:”Psykiatrin har alltid stigmatiserat dessa fenomen och förklarat dem som symptom på psykos. Men från och med nu, tack vare den nya DSM-V, kommer detta inte längre att vara sant: hörselhallucinationer, de så kallade rösterna finns i en del av den normala populationen, vilken varierar från 8 till 15%”.

Utkastet till DSM-V:
http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx

http://peacepink.ning.com/forum/topic/show?id=2351430%3ATopic%3A263436&xgs=1&xg_source=msg_share_topic

Here is my comment:

Dear Sirs/Madams,

Many normal people have been suffering the abuses and tortures of new high-technologies weapons—voices were transmitted directly into the skull of person from distance by voice to skull technologies.

Victims always were misdiagnosed with Psychotic Disorder by doctors; and government covered such horrible crime. If victims were misdiagnosed, the public would not believe their stories and would not help them too.

I urge GSM look into this serious matters and not misdiagnosing victims.

V2K (voice to skull), in 2002, the Air Force Research Laboratory patented precisely such a technology: Nonleghal weapon which includes

(1) a neuro-electromagnetic device which uses microwave transmission of sound into the skull of persons or animals by way of pulse-modulated microwave radiation; and

(2) a silent sound device which can transmit sound into the skull of person or animals. NOTE: The sound modulation may be voice or audio subliminal messages. One application of V2K is use as an electronic scarecrow to frighten birds in the vicinity of airports.

http://peacepink.ning.com/forum/topics/introduce-v2k-voice-to-skull

Meanwhile, victims who suffered the abuses and tortures of voice to skull technologies also have been suffering the abuses and tortures of mind control technologies.

Mind control technologies are weapons which use drugs, electronic microchip implants, nanotechnologies, microwaves and /or electromagnetic waves to subvert an individual’s sense of control over their own thinking, behavior, emotions or decision making by attacking the brain and nervous system.

I had collected many reported articles which introduced ‘mind control technologies’. The listing of these articles would not mislead readers; it was a short cut for readers to learn what mind control technologies were.

http://peacepink.ning.com/forum/topics/introduce-mind-control-and

Stories about Soleilmavis Liu

The Fact and evidence of abuses and tortures of mind control technologies:

I was controlled by remote Voice to Skull technologies and Mind Control technologies, and I was brought inside US Embassy in Hong Kong

(http://peacepink.ning.com/profiles/blogs/kidnapped-by-mind-control )

Soleilmavis case summary of mind control abuses and tortures

http://peacepink.ning.com/profiles/blogs/soleilmavis-case-summary-o…

Thank you and Best Regards!

Soleilmavis