Posts Tagged ‘Nano’

Bevisen om de största forskningsövergreppen

februari 13, 2012

I över 60 år har, i Sverige, regeringarna, staten, forskarna, lagstiftarna, militären, säkerhetspolisen, psykiatrin m fl, lyckats hålla det största brottet någonsin mot befolkningen hemligt.

Därför känns det nästan lite overkligt att här kunna lägga fram bevis på vad som pågått så länge och skyddats av så många. Dessutom kommer bevisen från människor som själva arbetar inom samma område!

För att inte bli långrandig lägger jag ut kommentarer före klippen så du vet vad det är du kommer att se, dvs vattentäta bevis för dessa brott mot folket.

Här säger en forskare att detta chip som än så länge bara finns i ormar inte kan sättas in på människor på väldigt många år. Däremot säger han med stadig röst att chippet och datorn kan kommunicera med varandra.

Det här är bevis ett på hur forskare ljuger för folket genom att hjärnchips funnits ända sedan 1950-talet, däremot inte så här små givetvis, och dessutom impanterade i människor fastän de haft mycket lägre prestanda än det han visar upp! Min andra kommentar om detta klipp är att forskaren erkänner att det blir en tvåvägskommunikation.

Vad han medvetet inte säger något om är att pga denna kommunikation mellan dator och hjärna så kan ett implantat på rätt ställe även tvinga hjärnan och kroppen att lyda de kommandon implantatet ger!

Brain chip coming soon 2.27

Här har vi en av världens mest berömda människor inom AI (Artificiell Intelligens) och för några år sedan spådde han att datorer kommer att ha större intelligens än människan år 2049. I den här senare videon har tekniken gått ännu snabbare och han säger nu att det blir så redan 2020! Ray K har aldrig tidigare haft fel i sina beräkningar om vad som ska hända och när, inom detta område. Redan i sin första mening säger han 2020! När han talar om AI-singularitet så var medveten om att det betyder ”datorers förmåga att förbättra sig själva genom artificiell intelligens”.

Ray Kurzweil about coming singularity 7.10

Denna video ligger på en för mig helt ny sida. Den är amerikansk och handlar om exakt samma sak som den svenska sidan ”Hjärnans Integritet” håller på med, nämligen att skriva, lägga ut dokument och avslöja dessa extremt grova brott mot människan. Själva videon visar att man nu äntligen har konstruerat ett mätverktyg som enkelt visar var implantaten sitter på människor. Och de som gjort videon har rest omkring både i USA och Tyskland. En parantes om detta är att USA och Sverige har haft mycket intimt samarbete ända sedan mitten på 1940-talet. Här är ett av de senare och mer uppdaterade avtalen och som hänvisar till ett äldre avtal från 1981. Dessa avtal skrivs speciellt för att staterna emellan ska kunna skriva in nya och ännu mer lagvidriga samarbeten, varav utvecklandet av en datorhjärna är en liten del, som tas fram både i Sverige och USA, med intimt samarbete!

Domestic terroris, silent rape 22.05

I den här artikeln skriver man om ett stort framsteg inom hjärnkopieringen, där det tidigare tagit flera månader att bara kopiera millimetrar av hjärnan nu kan göras på några timmar!!! Det är revolutionerande och kan mycket väl fortsätta framåt ännu mycket snabbare än vad man tidigare trott vara möjligt!

I den här artikeln skriver Expressen om IBM och att deras nya processorer påminner mer om en mänsklig hjärna än datorer! Vidare sägs det …Just nu pågår förberedelserna för att bygga en dator som i varje detalj ska efterlikna, ja, simulera, den mänskliga hjärnan.

…Arbetet finansieras av EU-medel och sker främst i Tyskland, men följs av forskare inom en rad discipliner över hela världen. För att övervaka de etiska aspekterna av arbetet har ett internationellt forskarråd bildats, ungefär i stil med de etiska råd som granskar djurförsök.

Detta internationella forskarråd kommer, precis som tidigare, aldrig att bry sig om vare sig etik eller moral, för varför ändra på ett vinnande koncept när folket är så fördummade att de inget begriper?

Ändå önskar och hoppas jag att allmänheten, en gång för alla, vill förstå vilket hot vi lever under och att det idag beräknas finnas ca 400 000 människor i USA som med våld tvingas leva och dö med dessa hjärnimplantat vars uppgifter bl a är att kopiera hela hjärnan, alla våra fem sinnen, smak, hörsel, syn, känsel och lukt, och det kanske viktigaste av allt, hjärnornas alla minnen! När jag läste det gjorde jag en snabb beräkning och omsatte dessa siffror till Sverige vilket då skulle innebära att det finns ca 13 000 människor i vårt land som lever hemska och plågsamma liv, helt i forskarnas våld, även om jag tror det är många fler, men det är det närmaste vi kan komma den sanna siffran eftersom staten lagt det stora locket på vad gäller all information om denna forskning.

Av alla de hjärnimplantat som finns idag är det inget som är helt utvecklat och ofarligt. De har bieffekter som forskarna ännu inte känner till, men en sak som vi känner till är att det torterar människor 24/7 alla dagar året runt. Störningarna på resp människa varierar beroende på t ex hur långt det är mellan ”basstationen” och offret, för de som utsätts för det här är verkligen offer i ordets verkliga betydelse!

Att leva ett normalt liv med ett eller flera implantat i sig går inte pga de bieffekter som finns. Tänk dig själv att det surrar, pratas, skriker, tjuter i ditt huvud dygnet runt och dessutom har de även en dygnet-runt-kommunikation, inte med tal utan via tanken!!! Detta finns det hur mycket dokumentation på som helst och jag känner att jag bara måste beskriva detta lite till, för det är så viktigt.

När de första offren, t ex här i Sverige, började berätta för sin läkare att de hörde röster i huvudet (forskarna kommunicerar med offren) visste läkarna inte vad de skulle göra. Därför samlades världens psykiatriker, de som sysslar med denna forskning, till ett möte och man bestämde då att de som påstår sig höra röster i huvudet konsekvent skulle klassificeras som psykotiskt sjuka!?

Detta är sant hur otroligt det än låter! Tror du mig inte bör du läsa den här länken. I den står det bl a: ”Mannen bakom den nuvarande utgåvan av DSM (även kallad psykiatrins bibel) heter Allen Frances… … Vi har gått för långt med att ge diagnoser till beteenden som borde uppfattas inom ramen för normalitet”.

Till sist vill jag nämna vilka personer som absolut kan ställas ansvariga för att dessa brott fortsätter.

Förutom regeringen, staten, militären, polisen och Säpo så finns det nyckelpersoner inom forskarkåren som kanske inte själva står för våldtäkterna/tortyren/morden på offren, men de har kännedom och vetskap om att det pågår, annars skulle de inte ha några som helst mätdata att arbeta med!

Sten Grillner

Anders Lansner

Martin Ingvar

Alla dessa tre forskare har mycket stor kontroll över och vetskap om varifrån deras mätdata kommer ifrån och detta gör dem synnerligen extra skyldiga till brott mot folket eftersom de alla valt att neka till all kännedom i ämnet.

Detta bevisas enklast med att kräva ett mycket enkelt svar på en lika enkel fråga till dessa personer:

Är det möjligt att forska i och om hjärnan och utveckla forskningsmaterial för att i slutänden ha en datorhjärna, utan att kopiera en mängd människohjärnor?

För det måste väl ändå vara omöjligt att en enda människas hjärna, t o m Einsteins, skulle kunna ligga till grund för Artificiell Intelligens (AI)?!

Det är absolut nödvändigt att ta reda på hur många människor som forskningen, på olika sätt, använt och torterat under utvecklingen av implantat, nätverkstekniker och datormodeller.

Med anledning av ovanstående går det bara att konstatera att staten/regeringen och forskarna är skyldiga till det grövsta brottet mot folket som går att uppbringa!

Vi måste kräva att få fortlöpande information om forskningen och en politisk öppen debatt beträffande densamma som pågått/pågår på människor utan deras samtycke och  vetskap!

Sker inte detta står det absolut klart att även våra egna regeringar alltsedan 1950-talet bryter mot alla internationella lagar och förordningar, både från FN, EU m fl flera och som sådant är detta en mycket allvarlig skändning av hela befolkningen!

Vi människor är värda så mycket mer än att fortsätta bli kränkta, förnedrade och trampade på!

Whistleblower inom hjärnforskningen sökes!

september 13, 2011

Viktig information till alla offer för Mind-Control och Mind-uploading utförd med mikro/nanoteknik i hjärna och nervsystem och utveckling av ”riktig artificiell intelligens”

Detta dokument visar att den svenska regeringen är delaktiga i finansiering och produktion av mikro-nano-enheter som kan användas för Mind Control, syntetisk telepati, bakåtkompilering av hjärnan och utföra sinnesuppladdning till morgondagens hjärndatorer.

Hur får man en ritning över hjärnans funktionella arkitektur? (processen ingår i den globala tävlingen att först nå detta mål)

FMRI / PET-skanners och andra kända röntgenmetoder kan aldrig uppnå den upplösning som krävs för att få en ritning av hjärnans funktionella arkitektur. (Hjärnans kopplingschema)

Å andra sidan, på grund av problem med FMRI / PET-upplösningen, kan inte  dessa mikro-/nano-tillverkade enheter avslöjas om de olagligt placerats i människors hjärnor.

Denna situation skapar en verklighet, för människor vilkas hjärnor är uppkopplade med dessa implantat via Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) i syfte att ladda upp deras sinnen. Försökspersoner kan inte diagnostiseras på rätt sätt för deras symtom.

Försökspersonerna  diagnostiseras i stället att lida av ett psykosliknande sjukdomstillstånd. Försökspersonerna  blir, pga att forskningen hemlighåller de nya hjärnavbildningsteknologierna, inlåsta på mentalsjukhus där de tvångsmedicineras av effekterna av vad det innebär att kopiera/stjäla deras nervsystem och biologiska medvetande (en kopieringsprocess som beskrivs ta ca 15-20 år i anspråk).

Är  forskare, inom detta multidisciplinära forskningsområde som bl a medför att maskiner och människor kan kommunicera direkt i det nya datorparadigmet, medvetna om att mätdata är stulna och inhämtade genom grov tortyr?

Är  forskare, inom detta multidisciplinära forskningsområde medvetna om att datorers kraft, under kopieringen av neurala signaler, kan utmatta människor till döds?

Vem bär ansvaret för dessa nya forskarövergrepp inom vetenskap och brott mot mänskligheten? Informationen är knappast okänd för regeringen och dess representanter. På ett möte 2005, där tre svenska professorer är representerade behandlas bl a följande frågor:

”Vilket skydd skall människan ha om maskiner kan läsa deras tankar”?

Invasiv forskning på människor kan innebära omänsklig eller förnedrande förfaranden”.

Invasiv forskning på människor kan leda till ny tortyr eller omänskliga bestraffningstekniker”.

Dokumentet i sin helhet här: http://www.roboethics.org/icra2005/dario.pdf

Är det den svenska regeringen?

 

IBM: Brain on a chip

FACETS: Brain on a chip 

 

Reprint from www.fnir.nu

NeuroMIND – neurovetenskap och Micro- Nanoteknik

Ett projekt i VINNOVAs BioNanoIT program i samarbete med Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Övergripande mål: att utveckla och industrialisera mikro / nano-enheter för applikationer inom neurovetenskap, i synnerhet:

Utveckling, förbättring och industrialisering av mikro maskinbearbetade multielektrodprober för inspelningar i nervvävnad.

Utvärdering och användning av neurala sonder i tillämpade experiment (flerkanalsinspelningar), vilket därmed ger input och feedback till fortsatt sondutveckling.

Ryggradsdjurshjärnan (människan) är ett komplext system av kortikala områden och subkortikala strukturer som utgör ett intrikat nätverk av funktionella kretsar för sensorisk perception, kognition, emotionell respons och motorstyrning.

Varje krets består av tusentals nervceller organiserade i lokala nätverk som utför kraftfull bearbetning vilket bidrar till olika aspekter av beteendet. Även om egenskaperna hos enskilda nervceller har studerats ingående, kan olika funktioner i hjärnan inte förklaras utan att ta sitt nätverk med i beräkningen. För de flesta system är dessa nätverk till stor del okända eftersom det har varit mycket svårt att studera verksamheten för många nervceller samtidigt. Det finns alltså en lucka i vår förståelse mellan cell- och systemnivå.

Mikrofabricerade verktyg som möjliggör att flera och samtidiga inspelningar kan göras i nervvävnad är viktiga för att minska denna klyfta, och vissa bedömare tror att ett stort hopp i förståelse av hjärnan sannolikt kommer att ske någon gång, vartefter antalet inspelningsplatser ökar. Sådana verktyg kan också finna användbarhet i processer för läkemedelsutveckling.

Därutöver har Sverige en enastående tradition inom neurovetenskapen att bygga nya tvärvetenskapliga satsningar på.

Partners:

Klicka vidare inne i länkarna för att se vilka företag som deltar i dessa forskningssamarbeten.

IMEGO

SICS (Swedish Institute Of Computer Science)

 

Schematisk bild av en mikrofabricerad kiselneural sond/chip som utvecklats på Acreo.

Projektpartners:
Acreo AB och Karolinska Institutet (Institutionen för neurovetenskap).
Varaktighet:
Projektet är planerat att pågå i tre år, med början under tredje kvartalet 2003.
Finansiering:
The NeuroMIND project finansieras av Swedish Agency for Innovations Systems (VINNOVA)
BioNanoIT-programmet.
Publikationer
(Hittills är de flesta skrivna under det föregående ”VSAMUEL”-projektet)

Länkar inom NeuroMIND:
Karolinska Institutet

KI, Department of Neuroscience
VINNOVA
VSAMUEL (Föregående projekt)

 

Partners Overview
Ownership Partners
Swedish ICT Research, FMOF, RISE Holding
Co-operation partners
ICT, electronics research, IT on paper
Partners Major Projects
Some major projects and the partners involved
Industrial Research Schools
A Knowledge Foundation Programme

http://www.fnir.nu/templates/Page____192.aspx?mode=print

 

SMER (Statens MedicinEtiska Råd) anser att det är av grundläggande betydelse för en ansvarsfull utveckling av nanotekniken att dessa frågor diskuteras öppet och i dialog med allmänheten.

Forskningsetik och informerat samtycke

Den forskningsetiska granskningen är av central betydelse för nanoforskningen. De kunskapsluckor som råder inom forskningen om riskerna med nanopartiklar innebär svårigheter vad gäller möjligheterna att utföra klinisk forskning och att få till stånd informerat samtycke hos deltagande patienter. Det är viktigt att beslutsfattandet sker i den enskilde individens intresse. Frågan är om de regler som finns på området för forskning på människor ger individen ett tillräckligt skydd.

Annan etisk problematik

Det finns även annan etisk problematik på det nanomedicinska området. Hur skyddas individens privatliv när mer och mer data, både medicinsk och icke-medicinsk, samlas in? Vad händer om information som erhållits genom förfinade nanomedicinska, diagnostiska tester används av tredje part, t.ex. försäkringsbolag och arbetsgivare? Hur går man till väga för att patent på nanomedicinsk teknik inte på ekonomiska grunder ska begränsa tillhandahållandet av behandling? Ytterligare en medicinsk-etisk implikation är huruvida nanoteknisk diagnostik bör tillhandahållas och erbjudas i de fall ingen lämplig behandling för det aktuella tillståndet finns att tillgå. Etiska frågor aktualiseras också kring nanomedicinens möjligheter att optimera och förbättra den mänskliga kapaciteten utöver vad som är typiskt eller statistiskt normalt. Dessa frågor berör bl.a. uppfattningen av vad det innebär att vara människa, samhällets syn på prestationer och funktionsnedsättningar, rätten till vård samt synen på ansvar och autonomi.

http://www.smer.gov.se/bazment/406.aspx

Angående nanoteknisk diagnostik:

Det är idag fullt möjligt att svenska forskningsinstitut med hjälp av hjärnimplantat, i hemlighet, ”diagnostiserar” patienters hjärnor och nervsystem dygnet runt i resten av deras liv.

De nya tvärvetenskapliga teknikerna ger inte tillräckligt skydd för den enskilde individen  (informerat samtycke) som SMER mycket riktigt påpekar i sin skrift om nanoteknik.

Det handlar om hjärnimplantat och tvåvägs röstkommunikation med hjärnan. Implantaten är via nätverksteknik kopplade till lärande datorer, datorerna programmeras för att identifiera mönster och att ställa frågor för sådana enheter. Med överstimuli av hjärnan väcks gamla minnen upp. Även omedvetna och undermedvetna tankar kan akustiksättas och tekniken gör en bakåtkompilering av försökspersonernas hela liv.

Detta är en grym forskningsmetod som innefattar att försökspersonerna utsätts för trauman, förödmjukelser, hot, tortyr, smärtor, utmattning, uppmaningar om att begå självmord mm. mm.

Stoppa omedelbart alla plågsamma alternativa diagnostiker i Europa. Tillse att dessa beläggs med insyn och etiska krav.
Försökspersonerna utsätts även för många andra forskningsområden än själva diagnostiken, t ex utveckling av sökmotorer/programvaror.

Eftersom forskningen hemlighåller all nämnda typ av forskning med invasiva avbildningstekniker (nanoteknikens injicerbara implantat) så är alla de människor som utsätts för dessa grova övergrepp inom forskning på hjärnan och nervsystemet dödsdömda. Inget skydd finns, vare sig rättsligt eller medicinskt. Flera kända professorer varnade redan 2004 för dessa teknologiers utveckling och missbruk av dem.

Vem vill rädda sitt eget namn, behålla sin heder, genom att bli en wistleblower i dessa nya forskningsmetoder?

Människor skall aldrig kunna tvingas till att, med våld, vara del av de civilmilitära samarbeten med nanoimplantat, ny nätverksteknik och självlärande datorer så som det sker i dag, i ett land som påstår sig vara en demokrati.

Martin Ingvar, den galne professorn

april 8, 2011

För några dagar sedan fick jag en länk med kommentaren ”Vem har skrivit det här?”
Jag är ju nyfiken så jag klickade på länken och hittade till min stora förvåning en text som jag vet att delar av den har en god vän till mig skrivit, men sedan har någon annan fyllt på med ytterligre fakta och lite bilder, så det blev ännu bättre och därför lägger jag ut hela den texten här:

Martin Ingvar, Karolinska Institutet

Implantat för “sinnenas kontroll”

Nanoimplantat för mindcontrol, himmel eller helvete?

Konventioner som en gång har tillkommit för att skydda människor mot forskarövergrepp är med nanoteknologin satta ur spel. Var finns tillsynsmyndigheten / regelverket som bevakar och förhindrar experiment med nanoelektronik på människor?

Var finns kunskapen som kan bistå människor, som anser sig utsatta för experiment med nanoelektronik, med hjälp?
Eftersom nanoelektroniken är så litet är det omöjligt att spåra, d v s bevisbörda saknas, det möjliggör nya groteska forskarövergrepp för dator-hjärna-integration med dödlig utgång på allt fler människor.

Med nuvarande politiska regelverk skyller alla på varandra och ingen politiker vill ta sitt ansvar.

Ett av de största experimenten genom alla tider. Människor utnyttjas i fruktansvärda forskarövergrepp (det gäller de människor som påtvingats de nya hjärnimplantaten utan informerat samtycke) och under resten av deras liv är direktuppkopplade till forskardatorer, för att klona dessa människors hjärnor och nervsystem (medvetandet) i en hjärnliknande dator.

Nanotekniken är en ny industriell revolution för människan. Maria Strömme säger i Vetenskapsrådets bok “Där guld glimmar blått” att “Vi är bara i början av en ny industriell revolution. Inte ens om tio till femton år kommer vi att vara nära att se den fulla effekten av nanotekniken. Vi befinner oss ungefär där utvecklingen av datorn var på 1950 talet”.

Vetenskapsrådet hade ett seminarium redan 2004 där de sa sig vilja starta en etisk debatt om nanoetik. Professor Göran Hermerén, som ingår i Vetenskapsrådets etikgrupp, skrev 2005 ett 30-sidigt dokument till Europadomstolens etikgrupp och varnade för missbruk med denna teknologi. År 2007 gav Vetenskapsrådet ut en bok ”Där guld glimmar blått” om nanorevolutionen. Nedan följer några citat ur nämnda bok om detta.

Vad är nanoelektronik? ”De senaste decennierna har vi sett elektroniken krympa bortom vad vi kan se med blotta ögat. Den stora revolutionen kommer den dag vi tar det verkliga steget in mot nanoelektroniken. Då kommer en superdator att rymmas på ytan av en blodcell, de senaste filmerna kommer att visas genom en projektor tunn som ett hårstrå, och du kommer att kunna lagra din och all världens musik i ett litet örhänge. Den dagen kommer dagens nanoprylar att kännas som elektroniska dinosaurier”.

Tankestyrning – ett nytt etiskt problem!

”Att kunna koppla den mänskliga hjärnan till en dator via elektroder öppnar givetvis också skrämmande möjligheter. Kommer det att gå att styra en människas tankar”?

”Det finns viktiga etiska aspekter av detta. Man skulle naturligtvis teoretiskt kunna styra hjärnans funktioner och modifiera människors personlighet. Till exempel göra dem mer eller mindre aggressionsbenägna eller öka inlärningsförmågan genom att lägga på kronisk stimulering.

Det är som med allt annat, i och med att kunskapen finns kan man utnyttja den på många sätt”, säger Göran Lundborg.

För att diskutera dessa frågor har de knutit en etikgrupp till projektet. Ulf Görman, etiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet, är en av deltagarna. ”En viktig del av den etiska bedömningen är att väga vinster mot risker. Mem det kanske allra viktigaste är att visa respekt för den enskilda individen och den enskilda individens självbestämmande” menar Ulf Görman.

En rad etiska deklarationer har kommit till för att förhindra liknande övergrepp på människor, bland annat Helsingforsdeklarationen tog redan 1964 upp detta ämne. År 1997 undertecknade också medlemsstaterna i EU ”Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin” i den spanska staden Oviedo. FNs 5 artikel i deklarationen om de mänskliga rättigheterna får inte heller glömmas och den skrevs redan 1948!
-”De här deklarationerna har kommit till som svar på det missbruk av människor som fanns under andra världskriget”, säger Ulf Görman.

Oviedokonventionen och andra europeiska regler har resulterat i ny lagstiftning i Sverige. Till exempel Personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998, och Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som trädde i kraft 2004. Ulf Görman menar att när vi gör en historisk tillbakablick, är det lätt för oss att skilja på oetisk och etisk bra forskning.

”Men nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan”? säger Ulf Görman.

Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne. ”Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss minnas saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld”, säger Ulf Görman.

Media som skall skapa debatter tycks inte ha nåtts av informationen. Konventioner för mänskliga rättigheter, som skall skydda människor mot övergrepp, har i och med nanoteknologin och nanoforskningen blivit tandlösa konventioner. Inget skrivs om denna katastrofala situation.

 

Bristen på information har resulterat i att en civil/militär forskarregim med intressen i människa-maskin-integration tillåts existera i Sverige.

Tills politiker har fattat ett beslut råder undantagstillstånd för experiment på människan utan informerat samtycke. Marknaden, inte etiken, styr helt och hållet i den nya nanorevolutionen. Nanotekniken kommer att bli så viktig att den inte ens går att värdera i antal miljarder dollar. Det är alltså ofantliga belopp denna nya teknik kommer att omsätta och ingen vill släppa taget i dansen om guldkalven. Människoliv och lagar väger lätt.

De senaste årtiondenas möten mellan informationsteknologi, bioteknologi och neurologi har med nanoteknik åstadkommit ett helt nytt forskningsområde, som håller på att utveckla helt nya, hittills okända produkter och tjänster.

Vi har ju sagt ”ja” utan större protester till den elektroniska utvecklingens ”första våg”. Då syftar vi på den billiga mikroprocessorn som gjorde PCn till var mans verktyg. ”Den andra vågen” kom smygande – också utan invändningar. En serie billiga elektroniska medel (laser, Internet, bredband, och mobiltelefon), har blivit självklara delar av vår vardag.

Men nu blir det allvarligare. Nu i ”den tredje vågen” gäller det även ”uppkoppling” till hjärnan, vilket innebär både enorma fördelar, men också lika enorma nackdelar för människan. Nackdelarna inkluderar komplicerade juridiska konsekvenser, som berör identiteten och integriteten.

INFO-BIONIC UTMANAR SAMHÄLLET

På det biologiska fältet får vi bekanta oss med ”smarta” hjälpmedel och verktyg, som stimulerar och motiverar människans centrala nervsystem.

Det aviseras också inplanterande av smarta proteser i människokroppen. Den direkta kontakten mellan dessa ”smarta” chips och vårt centrala nervsystem, pekar mot en symbios (samliv), mellan hjärna och dator. Denna nya sfär, som är döpt till info-bionic, utmanar hela det traditionella samhällets värderingar och dess etiska normer.

Synskadade kan åter se: För närvarande pågår febril forskning i hur retinan, näthinnan, fungerar. Allt för att kunna skapa godtagbara synproteser för synskadade, vars handikapp inte är medfödda. Och utsikterna är goda med CNN. Trots att det är mycket svårt att åstadkomma en stabil och konstant kontakt mellan synprotes och nervsystem. Processen är ytterst invecklad, med nanoteknologi har ett genombrott gjorts. Det handlar om flera hundra, eller tusen kopplingar.Även handikappade med förlamade kroppsdelar kan räkna med positiva lösningar. Neurotech Raports, San Francisco, anser att denna marknad inom kort ska omsätta cirka 3,6 miljarder dollar.

Direktkopplingen till hjärnan: Det blir utan tvivel den mest komplicerade uppgiften. Här är farorna lika stora som möjligheterna. Här är också bio-etikens ansvar mycket större än på de områden, som vi hittills har berört och begränsningen av den kommersiella vinsthungern är därför i högsta grad önskvärd. Samma teknologi som användas för att styra kroppsproteser kan användas för att styra människans förbindelser mellan språk och tankar.

Att upprätta elektronisk kontakt med det centrala nervsystemet ger enorma fördelar. Bland annat i förebyggande syfte. Man kan t ex få varningssignaler om förestående epileptiska anfall. Dessutom efterlyser en lång rad neurologiska och psykotiska fall profylaktiska garderingar.

Är svenska politiker så omedvetna att de litar på att forskare, som sakkunnig expertis, som med dubbelroller där privata intressen i företag och patent ofta förekommer, inte skulle vara korrumperade och vilseleda politiska beslutsfattare?

Nu handlar det om helt nya marknader och patent där forskarövergrepp av ex Martin Ingvar (Karolinska Institutet) i det dolda helt tagit över, utan möjlighet till insyn. Det är gigantiska penningbelopp och prestige i nanotekniken för integration mellan dator och hjärna.

Hela detta forskningsområde verkar vara minerat av nepotism och korruption. Detta långt innan någon ens tillåtits se några som helst resultat av de enorma finansiella prioriteringar som området fått.

Människor som utsätts för forskarnas experiment, för integration mellan datorchip och hjärnan med en nätverksbaserad multimedaiuppkoppling, idiotförklaras inom psykvården i stället för att erhålla adekvat hjälp.

Detta utnyttjande av vetenskapen möjliggörs på grund av undanhållna forskarrapporter som i sin tur resulterar i brister för politiskt korrekta beslut om lagstiftning.

Ett medvetet undanhållande av fakta, för politiska beslut om ny lagstiftning, leder till att föråldrad diagnostik pratiseras av läkarkåren och rättsväsendet.

Människor som utsätts för övergrepp kan inte väcka åtal mot en teknologi som saknar vetenskapliga belägg. Denna manipulation har resulterat i flera dolda justitiemord.

Att datorforskare använder läraktiga datorer för att föra dialoger direkt med hjärnan under mönsteridentifieringen för tankeläsning gör brotten omänskligt grova.

Att forskarna använder konstant överstimuli via implantaten för att ”mjölka hjärnan” gör teknologin till grov tortyr.

Att forskarnas experiment inkluderar att med osynligt våld/smärta via implantaten tvinga människan till underkastelse saknas det ord för.

Att forskningen använder hjärnkopian för att registrera olika mediciners inverkan, mediciner som ges för att motverka effekterna av implantatteknikens utförande är ett regelvidrigt sätt att möta utvecklingen av morgondagens läkemedel.

Observera att läkemedelsindustrin är på god väg mot att bli smutsigare än vapenindustrin.

Modern medvetande- och språkforskning som utvecklar en plattform, (hjärnlik dator) kan inte använda djur för sina programvaror.

Forskningsprojekten kräver aktiva friska människor med en aktiv hjärna arbetande i sin naturliga miljö. Genom undanhållandet av forskarrapporter medför detta att ovetande människor nu injiceras på svenska sjukhus.

De implantat som här avses är av typen som officiellt finansieras och utvecklas för att bl a kunna hjälpa människor med ”locked in syndrome” att kommunicera, samt att kunna ersätta ett delvis skadat minne orsakat av stroke. Att hjälpa handikappade att styra hjälpmedel samt att ”vinna soldater på fältet”. Implantaten beskrivs också att kunna användas för att bl a identifiera återfallsförbrytare, stalkers och terrorism. Implantaten är neuralt integrerade med hjärnan och nervsystemet.

Flera försökspersoner kan vittna om att dessa implantat också på kommando kan framkalla epileptiska anfall och hjärtstillestånd samt slå ut kroppens balanssystem. Experimenten utförs på civila medborgare mitt i vårt samhälle.

Vad säger svensk och internationell vapenlagstiftning om implantat som kan användas via nätuppkoppling som ett nytt osynligt dödande vapen?

Vetenskapsrådets etikgrupp uttalar sig så här när vi påpekar att forskarövergrepp pågår med nanoteknik och att människor drivs till vansinne med teknologierna. ”Ni har inga bevis” ! ”Försiktighetsprincipen gäller i Sverige angående forskning med nanoteknik, man måste väga fördelar mot nackdelar”. Vetenskapsrådet hänvisar ärendet och ansvaret till centrala etikprövningsnämnden. Det verkar märkligt, Vetenskapsrådets jurister har i och med svaret mörklagt sin egen etikdebatt genom att säga att det inte finns några bevis!

Svaret innebär att Vetenskapsrådets etikråd och debatt om nanoetik med tillhörande akademisk kompetens och expertis är mörklagd. Detta innebär också att Vetenskapsrådet medvetet både skyddar och stödjer forskning på människor, trots att den är oetisk.


 

Beträffande etikprövning och inhämtning av informerat samtycke, är det självklart så att forskning som är ett övergrepp och ett brott mot mänskliga rättigheter, där fysiska och psykiska risker är okända och som av sin natur inte går att spåra, inte delges och prövas i någon etikprövningsnämnd. På detta sätt förstörs människors livsverk och de svenska forskningsinstituten tillåts att delta och utföra dolda experiment på människor i sin forskning.

Företrädare för regeringen måste omedelbart sätta sig in i denna forsknings framfart. Information finns endast i två läger, hos forskarna och hos offren. Alternativt kan de ekonomiska krafternas intressen för att kunna kommunicera, styra och manipulera människans beteenden genom hjärnimplantat att fortsatt kunna missbrukas. Redan nu finns det ett stort antal människor som lever under grova tortyrformer uppkopplade till forskardatorer för både civila och militära intressen och produkter. Detta till stor skada och förtvivlan för inte minst barn och anhöriga till offren.

 

 

Forskarna selekterar inte ens sitt urval av försöksobjekt utan implanterar helt oskyldiga människor med familjer, barn och arbeten. Detta ställer de svenska forskarna i en egen respektlös klass för sig. Hela familjer har fullständigt ödelagts under de senaste fem åren.

Alla forskare och företag som är delaktiga i utvecklingen av teknologin dator-hjärna-integration och programvaror skall konfronteras med att teknologierna också kan missbrukas och användas på ett sådant sätt att det med osynligt våld och långvarig manipulation av psyket går att driva människor till att utföra t ex mord, vansinnighetsbrott mm. Hur skyddar Sveriges regering sin medborgare mot detta?

Att forskare ges rätten att själva fritt välja metodik att inhämta sina mätdata är en olycklig situation när nanoelektroniken och programvaror för nätverksbaserad kommunikation, direkt med hjärnan, utvecklas.

En global nätverksaccess, är en risk för rikets säkerhet. Säkerhetspolisen ignorerar f n ett ställningstagande av samma skäl som politiker, d v s forskarnas undanhållande av teknologins existens.

Vi kräver att regeringen omedelbart ställer sakkunniga inom evidensbaserad forskning mot väggen och framtvingar information om dessa teknologiers utveckling och tillämpning i Sverige.

Forskningen behöver, i sig själv, inte stoppas, men den måste etikbeläggas och människotortyren som drabbat ett flertal familjer måste stoppas.

Denna har inget med etisk forskning att göra.

Nuvarande tillsynsmyndighet för missbruk med högteknoligsk nanoelektronik för dator-hjärna-integration är den svenska psykiatriska vården.

Det är regeringens ställningstagande, handlingskraft och tillsyn, inom detta tvärvetenskapliga ämne, som avgör om fler friska familjeliv skall ödeläggas.

http://tirnasaor.com/profiles/blogs/martin-ingvar-karolinska

100 000 Etthundratusen kronor i belöning

juni 4, 2010

Civil-miltitära intressen inom IKT och FET forskning ödelägger familjers livsverk i Sverige!

Fas 1 och 2 studier med nanoteknik för hjärnavbildning och utveckling av nätverksteknik och programvaror för människa-maskin-interaktion. (Nanoradio/deep-brain-stimulation) Illegal bakåtkompilering av människans hjärna (läsa och avkoda hjärnans källkod) och byggandet av datorhjärnor med artificiell intelligens för framtida diagnostik av hjärnan pågår inom tvärvetenskaplig forskning i Sverige.

Det finns en grupp människor som är villiga att betala 100 000 kronor till den som kan lämna uppgifter som leder till bindande bevis för illegalt användande av levande människor i utvecklingen av datorhjärnor (brain-machine-interface) med tillhörande programvaror och nätverksteknik.

I jakten på de helt nya produkter och tjänster som utvecklas inom nanoteknik, människa-maskin-interaktion och analoga datorer injiceras olagligt på ovetande människor på svenska sjukhus med nanoteknik (Nanoradio, elektroder för deep brain stimulation).

P g a undanhållna forskarrapporter om teknologins existens kommer dessa försöksmänniskor att t v av de besvär som uppkommer av mångårig hjärnkopiering med syntetiskt tal direkt in i hjärnan förklaras att lida av psykisk sjukdom. Kopieringen kan liknas vid en flerårig sinnesundersökning, som görs på friska människor för att ge forskarna svaret på frågan; Vad är en person, vad är ett samvete, vad är ansvar, varifrån uppstår normer och värderingar, har människan en fri vilja? Ingen av dessa grundläggande frågor kan ställas utan stöd av vetenskapen om hjärnan och dess funktionella arkitektur. En arkitektur som aldrig kan avbildas på människor liggande i en stationär PET/FMRI-kamera.

Programvaror för hjärnimplantaten innehåller tyvärr också (för framtida identifiering och oskadliggörande av terrorism, återfallsförbrytare och stalkers) teknologier för hjärntvätt, paralysering och fysisk bestraffning. Dessa vapen utvecklas och testas i hemlighet på förtvivlade oskyldiga människor.

I över tre år har en grupp helt neutrala försökspersoner, som ovetande har injicerats med nanoelektroder i sina hjärnor, slagits för sina liv och sökt efter bevis för att det i Sverige pågår kombinationsforskning, där slutmålet är att skapa en datorhjärna och en ny sinnespräglad multimedia- kommunikation mellan människa och dator. Fler och fler människor används i svensk forskning på detta sätt pga att rättsinstans och kontrollorgan för denna nya typ av forskning på människor saknas.

När inte de forskare som själva är ansvariga för ödeläggelsen av människors livsverk själva träder fram, med information om hur de nya dator-hjärna-gränssnitten används, utan påstår att teknologin inte existerar så behöver vi av humanitära skäl hjälp ifrån etiska forskare för att vaska fram vilka som ligger bakom pågående utveckling och forskning direkt på människors hjärnor. Att under utvecklingen av dator-hjärna-integration utnyttja föråldrad diagnostik och förklara friska människor som psykisk sjuka gör dessa forskare till en av världens genom tiderna värsta brottslingar, fullt jämförbar med Josef Mengele. Studierna leder efter flera år av kopiering till total utmattning för försökspersonerna och därmed förintelse av deras familjer och hela livsverk. I dagsläget måste försökspersonerna själva slåss för sina liv och i ett ”politiskt slutet system” på något sätt försöka avslöja och stoppa förintelsen av deras liv.

Utan överdrift kan det sakligt sägas att antalet dokument, på internet, som bekräftar denna forskning och utveckling finns i tusental. Eftersom forskning på människor är illegal undanhålls vetenskapliga forskarrapporter. Fler oskyldiga liv kommer att drabbas av denna oetiska forskning om inte någon lyckas avslöja den och få regeringen att lagstifta och tillsätta en kontrollinstans mot missbruket av  denna nya IT/nanoforskning på hjärnan.

En fråga som gäller alla människor är, vad kommer härnäst, när datorvetenskapen har knäckt hjärnans kod? Hjälp till att stoppa oetisk och illegal kombinationsforskning på hjärnan nu.

Det behövs en eller flera personer som är villiga att komma med ett konkret bevis eller inför domstol kunna lägga fram konkret information för denna oetiska del av hjärnforskningen.

Regeringens egna sakkunniga professorer har redan för sex år sedan varnat för och beskrivit denna revolution inom tekniken men har nu tydligen belagts med munkavle för att gynna forskningen. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article31269.ece http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_en.pdf EU-parlamentet uppmanar 2008 till investeringar inom detta område, men skriver inte rakt ut vad teknologierna innebär, men om man läser lite mellan raderna och förstår vad en del ord egentligen betyder så finns det en enorm mängd information att hämta ur EUs sjunde RAM-program, där delar av programmet än inklippta här nedan. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Nya horisonter för IKT : en strategi för framtida och ny teknik i Europa /* KOM/2009/0184 slutlig */

Som ett resultat av dess banbrytande roll har FET-programmet lett till stora framsteg när det gäller att identifiera och utforska nya forskningsområden, som därigenom har blivit etablerade IKT-forskningsområden.

FET-stödet har t.ex. varit avgörande för forskningen inom kvantinformationsteknik i Europa. Denna teknik utlovar en enorm datorkraft långt utöver den kapacitet som vanliga datorer har och dessutom fullständigt säker kommunikation. Genom tidiga investeringar har FET-programmet på ett avgörande sätt bidragit till att Europa nu är världsledande på området [11].

Dessutom mobiliserade FET ett fem till sju gånger så stort investeringsbelopp i medlemsstaterna. Ytterligare väntade resultat är ny teknik som t.ex. kvantbaserade ur och kvantbaserad bildbehandling. Inom ramen för FET-programmet lanserades de första europeiska forskningsprojekten på området informationssystem som är inspirerade av biologi och neurovetenskap. Biologer, forskare inom neuroområdet och dataloger undersöker tillsammans hur hjärnan bearbetar information. Resultaten av denna forskning, som sträcker sig långt utöver IKT-området, omfattar bl.a. nya neuroimplantat för personer med funktionshinder, nya modeller av neurala system, nya neuromorfiska datorsystem och robusta självutvecklande kretsar och nätverk. Inom Espritprogrammet[12] tillhandahölls mycket tidigt stöd på FET-området för forskning om mikro-, nano- och optoelektronik, mikrosystem och fotonik. Avancerade forskningsområden som utforskats på 1990-talet[13] blev allmänt utbredda inom den industridrivna IKT-forskningen.

Fullständigt säker kommunikation av FET-forskningen inom kvantteknik banade ny väg för en hundraprocentigt säker kommunikation. Detta anammades av företag som Siemens, Thales och det högteknologiska företaget idQuantique SA, som är ledande inom denna teknik.

Genom tankens kraft kan förlamade människor åter bli rörliga. Inom MAIA-projektet utvecklade man en ny teknik baserad på icke-invasiva gränssnitt mellan hjärna och dator som gör att personer med funktionshinder kan styra en rullstol.

Inom FACETS-projektet försöker man härma hjärnans sätt att bearbeta information för att utveckla nya energibesparande och feltoleranta datorsystem.

Inom COGNIRON-projektet har man utvecklat en robot som känner igen mänsklig aktivitet och interagerar socialt med människor, samtidigt som den lär sig nya färdigheter och uppgifter.

FET-forskningen om komplexa system har skapat ett nytt forskningsområde och banat ny väg för många vetenskapsområden. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla IKT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system (t.ex. finansmarknader eller spridning av smittsamma sjukdomar) bidrar denna forskning till bättre, vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta och tillförlitliga IKT-system.

FET har fört upp avancerad robotteknik på den europeiska agendan för IKT-forskning. Inom FET-forskningen har man utfört pionjärarbete inom centrala forskningsområden, samtidigt som strategier har lagts fast för robottekniken inom den europeiska industrin. FET har bidragit till att konsolidera den europeiska robotforskningen och till upprättandet av den europeiska teknikplattformen[14] för robotteknik.

På FET-området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:SV:HTML

Att prata bara med tanken

april 29, 2010

Om kanske bara 10 år kommer vi, du och jag, att kunna prata med varandra bara genom att tänka tankar och skicka dom mellan varandra! Rätt häftigt eller hur?

Många kanske tror att allt jag skriver om syntetisk telepati, kopiering av hjärnor mm är rena tramset men så är det INTE!

Därför försöker jag översätta en del dokument till svenska, bara för att göra det lite lättare för människor att läsa och förstå att det som sker idag med nanoteknik, superdatorer, syntetisk telepati, hjärnkopiering mm mm är en revolution som är minst lika stor som när människan uppfann hjulet!

Läs och förundras över hur långt vi kommit idag och tänk då samtidigt på att forskarna ligger ytterligare 25 år framåt i tiden i sina labb!!!!

GLÖM ALDRIG DET!!!

Läs denna tanke: Den amerikanska armén utvecklar en teknik kallad syntetisk telepati som kommer tillåta någon att skapa e-post eller röstbrevlåda och skicka den med bara tankens hjälp. Konceptet bygger på att läsa elektrisk aktivitet i hjärnan med hjälp av en elektroencefalogram, eller EEG.

Stämbanden var ändå överskattade. En hel armé av bidrag siktar på att skapa e-post eller röstmail och skicka det med bara tanken. Du behöver alltså inte; skriva ett e-mail, ringa ett telefonnummer eller tala ett ord.

Denna teknik kallas för syntetisk telepati och bygger på läsning av den elektriska aktiviteten i hjärnan, med hjälp av en elektroencefalogram, eller EEG. Liknande tekniker marknadsförs redan som ett sätt att styra tv-spel med tanken.

”Jag tror att detta så småningom blir ytterligare ett sätt att kommunicera”, säger Mike D’Zmura, från University of California, Irvine och ledande forskare i projektet.

”Det kommer att krävas mycket forskning och mycket tid, men det finns också många kommersiella, inte bara militära tillämpningar, säger han.

Idén om kommunikation med bara tanken är inte ny. På 1960-talet, kopplade en forskare ett EEG till sitt huvud och, med viss träning, kunde han starta och stoppa hjärnans alfavågor för att skriva meddelanden på morsekod.

Den amerikanska arméns bidrag till forskare vid University of California, Irvine, Carnegie Mellon University och University of Maryland har två mål. Det första är att skriva ett meddelande genom att endast använda sig av, som D’Zmura uttrycker det, ”den lilla rösten i ditt huvud”.

Det andra målet är att skicka meddelandet till en viss person eller ett föremål (som en radio), också bara med tankekraft. När meddelandet når mottagaren kan det avläsas som text eller som en telefonsvarare.

Även om pengarna kan komma från armén och dess första användning kan vara för hemliga militära operationer, anser D’Zmura att den tankebaserade kommunikationen hittar mer användning i den civila världen.

”De eventuella användningarna jag ser är att elever som sitter i bakre delen av föreläsningssalen inte är uppmärksamma för att de sitter och textar, säger D’Zmura. ”I stället skulle studenterna kunna fortsätta vara där men då bara tänka till varandra”.

EEG-baserade spelenheter av idag är stora och ganska iögonfallande, men D’Zmura anser att de bör kunna bli en del i en basebollmössa eller en huva.

En annan användning av ett sådant system är för patienter med t ex Lou Gehrig’s sjukdom eller ALS. Sjukdomen fortskrider allt eftersom och patienten har en fullt fungerande hjärna men förlorar gradvis kontrollen över sina muskler. Syntetisk telepati kan vara ett sätt för dessa patienter att kommunicera.

Ett av de första områdena för tankebaserad kommunikation är i spelvärlden, sa Paul Sajda, Columbia University.

Kommersiella EEG-headset finns redan, som låter bäraren manipulera virtuella objekt endast med hjälp av tanken, konstaterade Sajda, men tänker vidare att ”flytta berg” är lättare än, t ex ”Vi ses på Starbucks vid 5:30”.

En svårighet i att komponera specifika budskap är att grundläggande  EEG inte är så specifika. De kan bara hitta en signal inom cirka en till två centimeter. Det är ett stort avstånd i hjärnan. I hjärnans auditiva cortex, till exempel, är två centimeter skillnaden mellan toner och höga toner, sade D’Zmura.

Placering av elektroder mellan skallen och hjärnan skulle ge mer exakta mätningar, men den är dyr och kräver kirurgiska ingrepp.

För att komma runt problemet måste forskarna få en mycket bättre förståelse av vad ord och fraser betyder när de lyser upp olika sektioner av hjärnan. För att skapa en detaljerad karta över hjärnan kommer forskare också att använda sig av en funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och magnetencefalografi (MEG).

Varje teknik har sina egna styrkor och svagheter. EEG upptäcker hjärnans endast aktivitet på de yttre utbuktningarna i hjärnans veck. MEG kan läsa hjärnaktivitet i det inre vecken men är för stora för att sätta på huvudet. fMRI upptäcker hjärnans aktivitet mer exakt än bägge dessa, men är tunga och dyra.

Av alla tre tekniker är EEG den, för närvarande, som nu är tillräckligt billig, lätt och snabb nog för en stor marknad.

Kartan som genereras av alla tre teknikerna kommer att hjälpa datorn att gissa vilket ord som avses i en persons fras, när en viss del av hjärnan lyser upp på EEGt och vad det betyder. Idén påminner om diktamen med en programvara som ”Dragon Naturally Speaking”, vilken använder sammanhang för att kunna avgöra vilket ord det var du sa.

Kartläggning av hjärnans svar i det mesta av det engelska språket är en stor uppgift och D’Zmura säger att det kommer att dröja 15-20 år innan tankebaserad kommunikation är verklighet. Sajda, som är på sabbatsår i Japan för att forska med att skanna bilder via EEGs snabbt, lät skeptisk, men exalterad.

”Det finns tekniska hinder som måste övervinnas först, men återigen, för 20 år sedan, vem skulle ha trott att två personer skulle kunna prata med varandra via Skype (och Internetbaserad telefon) utan att klassas som galen” sade Sajda.

Till de som kanske är nervösa över att tankebaserad kommunikation ska förvandlas till en science fiction-komedi full av fel, säger D’Zmura att du inte behöver oroa dig. Det skulle krävas särskilt medvetna tankar och utbildning innan tankemeddelande-sammansättningen skulle vara färdigutvecklad. Enheten skulle också ha en strömbrytare.

”När jag var liten sa jag då och då saker som var olämpliga, och jag lärde mig att inte göra det, sade D’Zmura. ”Jag tror att folk kommer att lära sig tänka på ett sätt som datorn inte kan tolka. Eller så kan de bara stänga av den”.

Källa: http://www.msnbc.msn.com/id/27162401/from/ET/

Statens dolda vapen mot folket

mars 2, 2010

Det pågår en civil-militär forskning inom medicinsk nanoteknologi och multimedia kapar människors hjärnor på svenska sjukhus bakom en juridisk täckmantel i ett illegalt och storskaligt forskningsprojekt.

I det av EU prioriterade sjunde ramprogrammet satsar man 500 miljarder kr de kommande sju åren för att stödja IKT– (informations- och kommunikationsteknik) och FET-forskning (Future and Emerging Technologies) Vilket har medfört att ett dolt kriminellt forskarsyndikat har utvecklats i Sverige. En forskarregim, som ställt sig över och utanför svensk lagstiftning och som forskar på människors hjärnor utan informerat samtycke.

Människor som besöker sjukhus har injicerats med nanoelektronik och är i och med detta förslavade under resten av sina liv.

Multimediauppkopplingar har gjorts på deras hjärnor. Efter bara några år har nanodatorerna lärt sig att läsa deras tankar, det kallas ”syntetisk telepati”. Lärande programvaror med artificiellt tal inventerar och kopierar offrens hjärnor och liv i automatiska forskningsprocesser som pågår dygnet runt. På detta sätt visualiseras det egna jaget/medvetande. De fleråriga dialogerna mellan forskarnas datorer och hjärnor spelas in. Via ett stort antal av dessa inspelningar skapas ett artificiellt/konstgjort medvetande.

Denna forskning slår inte bara ut de uppkopplade personerna, vilka p g a föråldrad psykvård/juridisk täckmantal fortfarande idiotförklaras och hamnar på mentalsjukhus. Hela denna människogrupps sociala liv, deras barn, fruar, släktingar, vänner och arbeten mals sakta sönder av den dolda och plågsamma forskningen.

Forskarrapporter om denna teknologi undanhålls medvetet och när någon söker information efter vad som pågår hänvisar Vetenskapsrådet iskallt dessa utsatta människor till att ”försiktighetsprincipen” skall gälla inom svensk forskning med nanoteknologi, vilket gör att forskarna skoningslöst och ostraffat kan fortsätta låta sina lärande datorer forska sönder människor.

Vanliga normala människor, som tidigare aldrig tagit någon medicin, pressas så hårt av denna forsknings nya multimediametoder, med ”röster i huvudet” att de tvingas uppsöka sjukvård och medicineras mot en teknologi, inte en sjukdom!

Förfarandet är ett mycket raffinerat och osynligt sätt att bakom en juridisk täckmantel kartlägga olika mediciners inverkan på människan i sin naturliga miljö. Samtliga kognitiva beteenden och känslor kan datorsimuleras före och efter medicinering.

Samtliga konventioner för mänskliga rättigheter och lagstiftningar som ska förhindra oetisk forskning, utan informerat samtycke, på människor är i och med nanoimplantat/biologiska chip tandlös.

En juridisk täckmantel uttnyttjas av forskarna som kallas för ”psykosliknande sjukdomstillstånd”, människor som utsätts för denna forskning är chanslösa.

Professor Göran Hermerén skrev ett 30-sidigt dokument till EU-kommissionens etikråd redan 2005 http://ec.europa.eu/european_group_ethic…cs/avis20_en.pdf

Där skriver han bl a om faran av hjärnimplantat och efterlyser en etisk debatt, tyvärr ser det ut som att denna debatt aldrig kommer att ske!

Teolog Ulf Görman vid Lunds Universitet skrev 2007 i Vetenskapsrådets bok ”Där Guld Glimmar Blått” så här; ”Nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan”?

Görman tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne.

Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld.

I boken slår Ulf Görman redan 2007 fast denna kommunikation med hjärnan, samt att de konventioner om mänskliga rättigheter som finns inte är tillämpliga.

Det obehagliga med hela denna utveckling är att de mål som finns uppsatta inom svensk forskning omöjligt kan göras utan studier med nanoteknlogi och ”syntetisk telepati” på människor i sin naturliga miljö under lång tid.

Att svenska forskare inte skulle delta i utvecklingen av dessa implantat är uteslutet.

Att forskarna inte skulle studera tankeläsning på människan i sin naturliga vardag är helt uteslutet.

Att världsledande Stockholm Brain Institute inte skulle delta i denna kriminella forskning är helt uteslutet.

Teknologierna är här för att stanna. Det går inte att stoppa datorvetenskapens kloning av en människas hjärna, utveckling av chip och programvaror för tankeläsning,  utveckling av artificiella medvetanden och kollektiv intelligens, samt ur detta programvaror som i övervakningskameror kan identifiera människors ansikten.

All denna forskning pågår just nu, utan allmänhetens vetskap.

Ämnet måste omedelbart upp till en etisk debatt.

Frågan är nu; vad ska människor i Sverige göra när dom utan informerat samtycke implanterats för forskning under en juridisk täckmantel? Nötas ut av ständig on-line uppkoppling på hjärnan under flera år och förlora sina identiteter för att dom idiotförklaras på grund av undanhållna forskarrapporter om denna teknologis existens? Hela detta område är minerat av profithunger,  något som är en mycket farlig situation för ett demokratiskt land.

Vi måste alla hjälpa till att stoppa efterkrigstidens värsta människoslaktare, dessa forskare som nu utför osynlig tortyr på människor med nano- och IT-teknologi.

Övergreppen har i det tysta skadat och påverkat 1000-tals människor. Sverige måste omedelbart skapa ett allmänt medvetande om dessa teknologier så att vi får en lag mot missbruk av dem.

Regeringen är ytterst ansvarig för dessa övergrepp, men mörklägger teknologin medvetet för att främja svensk forskning.

Så länge ett allmänt medvetande om denna teknologi saknas anser forskarna att forskningen är riskfri.

Nästa gång är det kanske du som blir förslavad vid ett akut sjukhusbesök.